į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-09-24 Dvasininkai kvietė maldai už keliaujančiuosius bei šventino transporto priemones

Paskutinįjį rugsėjo sekmadienį, minint Keliautojų ir vairuotojų dieną, bažnyčiose buvo meldžiamasi už eismo dalyvių saugumą ir eismo nelaimių aukas, taip pat buvo šventinami automobiliai ir net dviračiai.

plačiau
 
2023-09-03

Nuotraukos

plačiau
 
2023-08-26 Antaninos ir Kęstučio Mugų santuokos 60 metų jubiliejus

Nuotraukos

plačiau
 
2023-08-15 Žolinė - Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Iškilmė

Nuotraukos

plačiau
 
2023-08-13 19 eilinis sekmadienis

Nuotraukos

plačiau
 
2023-08-06 Tituliniai Kristaus Atsimainymo atlaidai Šventybrastyje

Nuotraukos

plačiau
 
2023-08-06 Klebonas teol. lic. kun. Sigitas Bitkauskas aukojo Šv. Mišias ir prisistatė parapijiečiams

Nuotraukos

plačiau
 
2023-08-04 Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijoje tarnystę pradėjo kun. teol. lic. Sigitas Bitkauskas

Pirmasis rugpjūčio penktadienio rytas Kėdainiuose išaušo vasariškai šiltas, tačiau gaivus vėjelis šventoriuje laukiančiam negausiam kantriausių parapijiečių būreliui atnešė permainų. Dalyvaujant naujam Kėdainių dekanui kun. teol. lic. Žydrūnui Paulauskui ir ilgamečiui šios parapijos klebonui kun. Artūrui Stanevičiui, katalikų tikėjimo išpažinimu ir priesaika pridėjus ranką ant Šv. Rašto prisiekė naujasis parapijos klebonas teol. lic. kun. Sigitas Bitkauskas. 

plačiau
 
2023-07-30 Bendruomenės atsidavimas į dieviškojo Juvelyro rankas…

Šio sekmadienio Evangelijoje matome Jėzų palyginime apie brangų perlą, dėl kurio Evangelijos pirklys pardavė viską, kad jį nusipirktų. Čia Jėzus kalba apie save. Jėzus yra tas brangusis gyvenimo perlas, kurio reikia ieškoti, kurį reikia atrasti ir įsigyti. Jėzus žino, kad mums reikia didelio apvalymo, bet Jo tai negąsdina. Jėzus net pralieja kraują dėl mūsų.

plačiau
 
2023-07-23 Pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena

Pradėdamas Šventąsias Mišias, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas meldė, kad mūsų visų sielos būtų pripildytos atjautos ir meilės tėvams, senoliams ir visiems vyresniems žmonėms.

plačiau
 
2023-07-16 Restauruotų vargonų pristatymo dieną, atsisveikinimas su parapijos klebonu

Liepos 16-osios sekmadienis Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bendruomenei nešventiškai šventinis. Maldininkai rinkosi į sekmadienio Šv. Mišias ir restauruotų vargonų pirmąjį koncertą. Šv. Mišiose, minint Švenčiausiąją Mergelę Mariją Škaplierinę ir pavedant jos užtarimui, vaikams priėmusiems pirmąją Komuniją buvo uždedami Škaplieriai ir Rožynai.

plačiau
 
2023-07-09 „Ten, kur poezija virsta malda“

Perskaitę kvietimą rinktis į poezijos atlaidus atsiliepė kūrėjai, muzikantai, poezijos ir muzikos mylėtojai, svečiai iš Joniškio ir Šiaulių.

plačiau
 
2023-07-06 Šv. Mišių auka už Tautą, praeities ir dabarties valstybės vadovus

Ši diena visiems mums brangi, kaip neįkainojamas vienybės simbolis. Mindaugas suvienijęs gentis ir vainikuotas krikščioniška karūna, pasėjo vienybės sėklą, išaugusią į valstybę, kurioje gyvename ir mes.

plačiau
 
2023-07-02 Šv. Mišios už parapijos Švenčiausios Mergelės Marijos „Gyvojo rožyno“ maldininkus

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas, aptaręs su maldos grupių vadovais, paskiria sekmadienį, kurio 12 val. Šv. Mišiose būna meldžiamasi už kiekvieną maldos grupę atskirai. Šis sekmadienis paskirtas maldai už parapijos Gyvojo Rožyno maldos grupę, kurios nariai kiekvieną dieną per Marijos užtarimą, prašo visai parapijai Dievo malonių. 

plačiau
 
2023-06-25 12 Eilinis sekmadienis - neeilinis parapijai…

Šis sekmadienis Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bendruomenei tikrai neeilinis… Parapijos klebonas perskaitė žinią, kad Kauno arkivyskupas-metropolitas Kęstutis Kėvalas naujuoju Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonu paskyrė kunigą Sigitą Bitkauską. Naujasis klebonas pareigas pradės eiti artimiausiu laiku.

plačiau
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   10  20  30  sekantis  >>