į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-06-25 12 Eilinis sekmadienis - neeilinis parapijai…

„Tešlovina jį dangus ir žemė,

jūros ir visa, kas jose gyva!“

(Ps 69.65)

 

Šis sekmadienis Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bendruomenei tikrai neeilinis… Parapijos klebonas perskaitė žinią, kad Kauno arkivyskupas-metropolitas Kęstutis Kėvalas naujuoju Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonu paskyrė kunigą Sigitą Bitkauską. Naujasis klebonas pareigas pradės eiti artimiausiu laiku.

 

 

Jėzus mokinius drąsina nebijoti tuoj po to, kai kalbėjo apie persekiojimus. Tai aktualu ir šiandien. Nuo pat savo gyvavimo pradžios Bažnyčia susidūrė su persekiojimais. Dievo karalystės skelbimas yra džiaugsmo, taikos, teisingumo žinia, kuri remiasi brolybe ir susitaikymu. Nepaisant to, ji susiduria su pasipriešinimu, prievarta ir persekiojimu. O Jėzus ragina nebijoti: ne todėl, kad viskas šiame pasaulyje bus gerai, bet todėl, kad esame brangūs Tėvui ir niekas, kas gera, nebus prarasta. Todėl nereikia leistis sukaustytomiems baimės. Vis tik yra dalykų, kurių verta bijoti – tų, kurie gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare (žr. Mt 10, 28).

Taip, ištikimybė tam, kas svarbu, turi savo kainą: kainuoja eiti prieš srovę, išsilaisvinti iš paprastų mąstymo schemų, būti pastumtam į šalį tų, kurie „ant bangos“.

Marija, išmintingoji Mergele, padėk mums būti išmintingais ir drąsiais savo pasirinkimuose.

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas pasveikino parapijietę Genovaitę Matusevičienę, kuri švenčiant Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo iškilmę, Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo buvo apdovanota aukščiausiu arkivyskupijos garbės apdovanojimu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu – už įkvepiantį vadovavimą Parapijos Motinų maldoje judėjimui ir pasiaukojantį jaunimo ruošimą Įkrikščioninimo Sakramentams, pagalbą parapijos reikaluose bei nuoširdų krikščioniško gyvenimo liudijimą.

Prie parapijos klebono sveikinimų prisijungė ir parapijos Motinos Maldoje judėjimo narės. Visa bendruomenė sugiedojo giesmę „Ilgiausių metų“.

 

 

Nuoširdžiai dėkodama Genovaitė Matusevičienė, kalbėjo:

„Nežinau kokiais žodžiais padėkoti mūsų parapijos klebonui. Nežinau, kaip atsidėkoti ir už visus mūsų parapijos apdovanotuosius, kurie turi savo namuose šiuos aukščiausius Kauno arkivyskupijos apdovanojimus. Visi jie skirti mums, tik mūsų parapijos klebono teikimu, kuris pats šio apdovanojimo neturi... Klebonas stengėsi, kad kasmet visi tie, kurie nuoširdžiai daugybę metų darbuojasi bažnyčioje, buria bendruomenę, šį apdovanojimą turėtų. Tad šiandien taip norėčiau tą medalį padalinti į daugybę gabalėlių ir pasidalinti su visais, kurie čia šiandien yra, bet to medalio neturi...

Vakar Kauno arkikatedroje, buvo paskelbta skaudi mūsų parapijai klebono iškelimo žinia...

Kviečiu visus labai karštai melsti to, ko trokšta mūsų parapijos klebono širdis,- ir nuolankiai priimti Dievo valią...“

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos