į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-05-14 Šv. Mišios už parapijos Caritą, minint veiklos 34-ąsias metines

„...aš paprašysiu Tėvą,

ir jis duos jums kitą Globėją“

(Jn 14.16)

 

Pradėdamas Šventąsias Mišias Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas susirinkusiems į bažnyčią kalbėjo, kad prieš 34-ris metus parapijos klebono Juozo Vaičeliūno pakviesti, būrelis aktyvių parapijiečių, norinčių gyventi Evangelijos dvasia darant gerus darbus, susibūrė į Carito organizaciją ir savo vadove išsirinko Maleniją Pivorienę, sėkmingai ir vaisingai vadovaujančią iki šiol.

Labai prasminga, kad Carito nariai nuo pirmųjų dienų suprato, kad reikia ne tik darbų, bet ir maldų ir įkūrė Švč. Mergelės Marijos Gyvąjį Rožyną. Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas visus pakvietė melstis už parapijos Caritą, už Gyvąjį Rožyną ir už mirusius caritiečius.

Homilijos metu Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas kalbėjo, kad reikia didelės brandos, kad suvoktume, jog Viešpatį ir Šventosios Dvasios pilnatvę patirsime tik tada, kai mūsų gyvenimo pamatas remsis klusnumu Dievui. Visiškas klusnumas Dievo valiai ir Jo mokymui yra vartai vedantys į pilnatvišką gyvenimą Šventojoje Dvasioje. Esame pašaukti būti Šventosios Dvasios šventovėmis. Jei tikrai paklūstame Dievui, esame tyros it krištolas Šventosios Dvasios šventovės. Pati Šventoji Dvasia mus ir ištyrina parodydama mūsų nuodėmę, švelniai pakuždėdama kur esame neklusnūs Dievui.

Tad jei tikrai norime būti Dievo gyvenimo dalininkai eikime klusnumo keliu, nes Jis yra patikimas Meilės kelias. Viešpatie, kasdien mus pripildyk Šventosios Dvasios ir niekada neatimk nuo mūsų savo Šventosios Dvasios.

Palaiminimui prie altoriaus atneštos gėlės ir žvakelės po Šventųjų Mišių procesija buvo nuneštos prie kunigo Juozo Vaičeliūno kapo. Ten vadovaujant parapijos klebonui buvo kalbamos maldos ir giedamos giesmės.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Geovaitės Matusevičienės