į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-07-06 Šv. Mišių auka už Tautą, praeities ir dabarties valstybės vadovus

„…todėl aš tikrai laiminsiu tave…“

(Pr 22.15)

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas į susirinkusius maldininkus kreipėsi:

„Brangūs broliai ir seserys, šiandien švenčiame Valstybės – Karaliaus Mindaugo karūnavimo ir Tautiškos giesmės dieną.

Ši diena visiems mums brangi, kaip neįkainojamas vienybės simbolis. Mindaugas suvienijęs gentis ir vainikuotas krikščioniška karūna, pasėjo vienybės sėklą, išaugusią į valstybę, kurioje gyvename ir mes.

Šiandien prisimename istoriškai ir dvasiškai mums artimą Ukrainos tautą. Karštai melskime taikos, ramybės Ukrainai, Lietuvai ir visam pasauliui.

Dievo palaima tepripildo mus pagarbos ir meilės vieni kirtiems. Meilė, kuri užjaučia, meilė, kuri padeda darbais nugalėti karo blogį, meilės, kuri niekada neišduoda. Meilės, kuri neša viltį. Meilės, kuri yra nenugalimos stiprybės šaltinis. Meilės, kuri yra laisvė ir ateitis.“

 

 

Parapijos klebonas nuoširdžiai sveikino mūsų Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą ir vadą Arvydą Ašmontą.

Klebonas sveikino visus mūsų parapijos svečius ir brangius parapijiečius. Kvietė Šventosiose Mišiose pasimelsti už buvusius ir esamus valstybės vadovus; už mūsų Povilo Lukšio šaulių kuopą ir į šią kuopą įsijungiantį jaunimą.

Klebonas kvietė pasimelsti už partizanus, karius, tremtinius ir visus savanorius. Už žuvusius ir mirusius partizanus, karius, šaulius, tremtinius ir savanorius. Už visus mūsų Lietuvos vaikus.

 

 

1251 metais Mindaugui priėmus krikštą, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė popiežiaus Inocento IV Milane surašyta bule buvo paskelbta katalikiška Lietuvos karalyste. Tokiu būdu Lietuvos didysis kunigaikštis, vėliau (1253 m. liepos 6-ąją karūnuotas) Lietuvos karalius Mindaugas žengė žingsnį Lietuvos valstybės tarptautinio pripažinimo Europoje link.

1990 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas įstatymu „Dėl švenčių dienų“ liepos 6-ąją – Mindaugo karūnavimo dieną – paskelbė Valstybės švente.

Pasibaigus Šventosioms Mišioms buvo sugiedotas Lietuvos himnas Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje.

Šią dieną pirmą kartą mūsų bažnyčioje Šventosiose Mišiose giedojo naujai susibūrusi šlovinimo grupė „Parapijos Viltis“.

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos