į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Palaimintasis Teofilius Matulionis
Stendas

Nuotraukoje palaimintojo arkivyskupo ir kankinio 

Teofiliaus Matulionio apsilankymo akimirka

Kėdainių šv. kankinio  Jurgio bažnyčioje 1937 metais.

 

Nuotraukos centre matome palaimintąjį  arkivyskupą ir  kankinį Teofilių Matulionį.

Dešinėje kun. Kazimieras Pronckietis – Kėdainių šv. Jurgio parapijos klebonas ir dekanas,

ir kan. Norvaiša.

Kairėje - kun. Augustinas Pronckietis ir vikaras J. Gaubas.

 

 

1937 metais birželio 27 – 29 dienomis Kauno arkivyskupija surengė Eucharistinį kongresą skirtą Krikščionybės 550 metinėms paminėti. Šio kongreso vyriausias pirmininkas buvo tuometinis vyskupas Teofilius Matulionis.

Birželio 26 dienos popietę maldininkai iš visų arkivyskupijos vietų atvyko į Kėdainius – eucharistinę šventę. Pasipuošė abi Kėdainių bažnyčios. Kėdainių miestas taip pat pasidabino žalumynais ir šventais paveikslais. Eucharistinio kongreso proga Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje buvo pastatyta ir pašventinta Lurdo Dievo Motinos Švč. Mergelės Marijos statula.

Birželio 26 dienos antroje pusėje šv. Jurgio bažnyčioje eucharistinių iškilmių pradžią skelbė giesmė ,,Ecce Sacerdos Magnus“. Įžanginį žodį tarė vyskupas Teofilius Matulionis. Jis sakė, kad 550 m. krikščionybės jubiliejaus proga už suteiktą Jėzaus Lietuvai malonę, kaip padėka surengtas Eucharistinis kongresas Kėdainiuose, kad tikintieji pagarbintų eucharistinį Jėzų, Jam padėkotų ir paprašytų laiminti ir globoti Katalikų Bažnyčią, Tėvynę Lietuvą, visas šeimas.

Birželio 27 dieną bendros pamaldos vyko Šaulių aikštėje (dabartinėje arenoje), o vakare prasidėjo įspūdinga naktinė adoracija. Maldininkai laikė rankose spalvotu popieriumi apjuostas žvakes. Vyskupas Teofilius Matulionis pradėjo pamaldas, į kurias susirinko 12 tūkstančių tininčiųjų. Dalyvavo 30 mišrių chorų, kurie giedojo giesmes. Iš Šaulių aikštės Vyskupui Teofiliui Matuliuoniui palaiminus minią tyli tikinčiųjų procesija patraukė į šv. Jurgio bažnyčią. Viduryje procesijos buvo nešamas kryžius. Apie 12 val. nakties, Kėdainių šv. Jurgio bažnyčia buvo sausakimša. Žmonių buvo pilnas ir šventorius. Šv. Jurgio bažnyčioje Šv. Mišias aukojo arkivyskupas Teofilius Matulionis.

 

 

2017 m. birželio 25 d. arkivyskupas ir kankinys 

Teofilius Matulionis Vilniaus katedros aikštėje paskelbtas palaimintuoju.