į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2017-06-25 Dalyvavome garbingojo kankinio vyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijoje

Kauno arkivyskupo-metropolito Liongino Virbalo kvietimu, kaip ir visi Lietuvos tikintieji Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios parapijiečiai drauge su klebonu Artūru Stanevičiumi 2017 m. birželio 25 dieną keliavome į Vilniaus Katedros aikštę, kur vyko garbingojo kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacija.

Iš Kėdainių išvykome dviem autobusais. Dalis tikinčiųjų keliavo savo transportu. Rytas buvo ūkanotas. Iki Vilniaus dulkė lietus. Kelionėje visi susikaupėme maldai.

Privažiavus Vilnių liovėsi lietus, nušvito saulė. Atėję prie sektorių Katedros aikštėje gavome raudonas apyrankes ir maldynėlius parengtus arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio beatifikacijai. Susiradome savo ketvirtąjį sektorių ir čia įsikūrėme.

Garbingojo Dievo tarno arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio beatifikacijai vadovavo Šventojo Tėvo Pranciškaus atstovas Šventosios Romos Bažnyčios kardinolas, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas Angelo Amato. Popiežiaus Pranciškaus pasiuntinys Angelo Amato arkivyskupą kankinį Teofilių Matulionį paskelbė palaimintuoju.

Tikintieji atvyko pasipuošę išskirtiniais parapijų maldos grupių ženklais. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje šiais metais įsikūręs „Marijos legionas‘‘ taip pat pasidabino mėlynais šalikais su Švč. Mergelės Marijos logotipu ant jų.

Sekdami maldyno puslapiais ir prieš akis turėdami didelį televizoriaus ekraną su besikečiančiais beatifikacijos iškilmės vaizdais stebėjome iškilmę ir keliavome giesmių bei maldų versme versdami puslapį po puslapio maldyno. Be galo jaudinanti akimirka buvo, kada Garbės sargybos kariai ant rankų įnešė į aikštę raudonu kilimu uždengtą arkivyskupo garbingojo kankinio Teofiliaus Matulionio sarkofagą. Vidinė šviesa užliejo krutinę. Ašaros nesulaikomai riedėjo skruostais.

Diena nuo ankstaus ryto mums neprailgo. Nejautėme nuovargio. Savanoriai nuolat leido atsigaivinti nešiodami vandenį. Saulės kaitros paliestiems buvo teikiama medicininė pagalba. Tą istorinį įvykį kiekvienas piligrimas išgyvenome savaip. Rodėsi, kad tikrai nė vieno piligrimo nebuvo abejingo.

Beatifikacijos iškilmėje dalyvavo Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, kilmingi svečiai iš užsienio.

Išvykdami į namus visi buvome apdovanoti palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paveikslėliais su malda, kuriuos Vilniaus katedroje priglaudę prie sarkofago įgijome brangią trečio laipsnio palaimintojo relikviją.

Į namus grįžome laimingi. Buvome linksmi lyg vaikai, dainavome, pokštavome, juokėmės, dalijomės įspūdžiais.

Kėdainių šv. Jurgio parapijos tikintieji dėkingi Kėdainių savivaldybei ir administracijos direktoriaus pavaduotojui Antanui Pavoliui už suteiktą labdarą – galimybę beveik šimtui parapijos tikinčiųjų veltui vykti autobusu ir dalyvauti istoriniame įvykyje sutinkant dar vieną palaimintąjį arkivyskupą kankinį Teofilių Matulionį. Palaimintasis arkivyskupas Teofilius Matulionis yra susijęs ir su Kėdainių šv. Jurgio bažnyčia, kurioje 1937 m. Eucharistinio kongreso metu lankėsi ir aukojo Šv. Mišias.

Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios klebono Artūro Stanevičiaus iniciatyva ir parapijos tikinčiųjų bendruomenės pritarimu palaimintojo Teofiliaus Matulionio metams pažymėti šiais metais šventoriuje pastatytas monumentas Palaimintajam, kurį statė ir finansavo įmonė ,,Laumetris“.

                                                                                        

                                                                      Genė Sereikienė

Nuotraukos straipsnio autorės ir parapijiečių