į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2017-07-23 Padėkos Šventos Mišios

Greitkelio kilometrus skaičiuojantis autobuso spidometras, dulkiantis lietus ant mašinos lango, maldų žodžiai ... ir staiga iš po debesų pasirodžiusi saulė. Tokią 2017 metų birželio 25 dienos pradžią sutiko Kėdainių šv. Jurgio parapijos piligrimai.

Liepos 23 dieną 12 valandos Šv. Mišias klebonas Artūras Stanevičius aukojo už gautas malones parapijos piligriminėje kelionėje į Vilniaus katedros aikštėje prieš mėnesį švęstą palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio iškilmę. Dar meldėmės už Kėdainių administracijos direktoriaus pavaduotoją Antaną Pavolį, kuris mums parūpino transportą nuvykti į šią iškilmę.

Tarp kitų atnašų, kurias nešė Marijos legiono moterys Viešpaties palaiminimui prie altoriaus nešėme nuotrauką, kurioje užfiksuota viena arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos akimirkų. Po Šv. Mišių linkėdami Dievo palaimos nuotrauką įteikėme klebonui Artūrui Stanevičiui mūsų šios piligriminės kelionės vadovui, dėkodami jam už kilnią iniciatyvą ir rūpestį parapijiečiams keliaujant į beatifikacijos iškilmę.

Klebonas piligriminės kelionės dalyvius ir visus tądien esančius bažnyčioje po padėkos Šv. Mišių pakvietė nusifotografuoti prisiminimui.

Agapėje pasidalijome patirtimis apie tai, ką kiekvienas savo širdyje išgyvenome tą istorinę valandą. Kalbėjomės apie palaimintuosius ir šventuosius prisimindami, kaip jie padeda mums. Išsakėme savo patirtis: Genovaitė Matusevičienė, Marijos legiono moterys - Virgilija Bobinienė, Vilija Racevičienė ir šių eilučių autorė.

Parapijiečiai laimingi, kad galėjo būti dalyviais ir liudytojais tos istorinės šventos akimirkos - skelbiant kankinį arkivyskupą Teofilių Matulionį palaimintuoju.

 

                                                                            Genė Sereikienė

                                                                          Nuotraukos iš straipsnio autorės archyvo