į pradžią turinys susisiekiteGarbingi apdovanojimai
spausdinti

2017-06-24 Švenčiant Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo iškilmę Kauno arkivyskupas-metropolitas Lionginas Virbalas Šiluvos Dievo Motinos medaliu – už aktyvų įsijungimą į Kėdainių šv. Jurgio parapijos gyvenimą, ilgametį dalyvavimą bažnyčios chore, rodomą pagalbą sielovadoje, atsidavusį rūpinimąsi parapijos bendruomene ir nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą apdovanojo Salomėją ir Gediminą Juozą Šareikas.