į pradžią turinys susisiekiteJaunimo šlovinimo grupė „Giedokime Viešpačiui"
spausdinti
„Auštariečių“ giesmės aidėjo po Antverpeno Šv. Sakramento bažnyčios skliautais