Parapijos jaunimas spausdinti
Jaunimo piligriminė kelionė ,,Dvasios suvesti - Marijos globojami”

Po Sutvirtinimo sakramento šventės susėdę Parapijos namuose meldėmės. Bandėme įsiklausyti į savo jaunas širdis ir vieni į kitus. Ką darysime savo parapijoje toliau, kokios mūsų pačių svajonės norai ir galimybės. Dalinomės patirtimis iš praeities, iš vaikystės… Kalbėjomes apie tai, kas buvo mūsų gyvenime šviesaus, kuo norėtume dalintis su kitais. Norint duoti, reikia pačiam pirmiausiai turėti. Nusiraminimą randame: Šventojo Rašto 2Kor 9,10: Tasai, kuris parūpina sėklos sėjėjui ir duonos valgytojui, parūpins jums sėklos, padaugins ją ir padės subręsti jūsų geradarybės vaisiams.

plačiau
 
Sutvirtinimo sakramento šventė

2018 metų balandžio 27 dieną, atsakingai pasirengę gyventi pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą, Kėdainių šv. Jurgio parapijos 27 jaunuoliai sulaukė garbingo svečio arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus SJ ir buvo sustiprinti Šventąja Dvasia.

plačiau
 
Rekolekcijos sutvirtinamiesiems „Skirtingi, bet vienodai vertingi“

Dėkojame Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direkoriui Ovidijui Kačiuliui ir administracijos direktoriaus pavaduotojui Antanui Pavoliui už šv. Jurgio parapijos sutvirtinamųjų grupei padovanotą kelionę į šių metų balandžio 14 dieną Kauno arkivyskupijos jaunimo centre vykusias lytiškumo ugdymo rekolekcijas „Skirtingi, bet vienodai vertingi“.

plačiau
 
Padėkos šventė jaunimo sielovados talkininkams

2018m. vasario 25 dieną, parapijos katechetė Genovaitė Matusevičienė, atsakinga už jaunimo ruošimą Sutvirtinimo sakramentui, dalyvavo Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro organizuotoje Padėkos šventėje, skirtoje jaunimo sielovados talkininkams.

plačiau
 
Sausio 13-oji ir atminimo laužai

Įžengus į Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos – jubiliejinius metus, Kalėdų džiaugsmingoji naujiena mūsų Dievo besiilginčias širdis naujai pripildė vilties ir tikėjimo, kad Jis arti – ,,Dievas su mumis“ (Mt 1,23)!

plačiau
 
Lietuviškasis Kalėdų Senelis

Gruodžio šešioliktąją atsidarius Kėdainių rajono savivaldybės puslapio Naujienų skyrių net šiurpas nupurtė. Dar šiandien pasidžiaugėm, kad ten kur pernai mūsų mieste lankėsi dar daugelio nuostabai pas vaikus sovietinis Senis Šaltis, šiais metais jau vaikučius pasitinka Kalėdų Senelis.

plačiau
 
Sutvirtinimo sakramento paslaptys ir atradimai

Jauniems žmonėms reikia autoritetų, kurie jų nenuvils. Taip pat reikia ir tikėjimo, nes šiuolaikiniame pasaulyje pasimesti tarp tikrų ir netikrų vertybių labai lengva. Vieną darganotą lapkričio šeštadienį sustiprinti savo tikėjimo bendraujant su žmonėmis, kurių gyvenimas persmelktas krikščioniškomis vertybėmis, į Šv. Jurgio bažnyčią rinkosi jaunimas, besirengiantis vienam iš svarbių kataliko gyvenimo etapų – Sutvirtinimo sakramentui.

plačiau
 
Esu Saulė Balsytė. Man 17 metų.

„<...> Dievas pasirūpina tuo, kas reikalauja jo dėmesio.“ - Mokytojo 3, 15. Ši citata iš Šventojo Rašto pagrindžia mano tolimesnį pasakojimą apie kelio į tikėjimą atradimą. Šie Žodžiai atskleidžia nuoširdžios maldos ir atviros širdies svarbą. Citata esti lyg priminimas, kad „atidarius” sielos vartus ir paprašius Dievo pagalbos mes ją ir gauname.

 

plačiau
 
Esu Savina Brigytė. Man 14 metų.

Bažnyčią pradėjau lankyti maždaug septynerių metų. Išmokau kasdienines maldas. Man patiko pamaldos ir giesmės. Sužinojau apie Jėzų, Jo gyvenimo istoriją. O ruošiantis Sutvirtinimo sakramenetui pati ėmiausi kitiems nešti Dievo Žodį, skaityti Šventąjį Raštą.

plačiau
 
Esu Darius Danielevičius. Man 14 metų.

Priklausau labai kuklių žmonių kategorijai, kurie nenori girtis nei kur yra, nei ką veikia…

plačiau
 
Esu Monika Vekrikaitė, man 16 metų.

Džiaugiuosi, kad nuo mažens į bažnyčią eiti mane ragina močiutė ir mama. Jos nuo pat mažų dienų buvo vedamos į bažnyčią, todėl ir mane jos taip pat auklėja.

plačiau
 
Esu Ugnė Markevičiūtė. Man 16 metų.

Džiaugiuosi, kad galiu su savo mama šv. Jurgio parapijoje būti visų švenčių talkininkėmis, savanorėmis.

plačiau
 
Nuotraukų albumas

Nuotraukos

plačiau