Parapijos jaunimas spausdinti
Rekolekcijos sutvirtinamiesiems „Skirtingi, bet vienodai vertingi“

Dėkojame Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direkoriui Ovidijui Kačiuliui ir administracijos direktoriaus pavaduotojui Antanui Pavoliui už šv. Jurgio parapijos sutvirtinamųjų grupei padovanotą kelionę į šių metų balandžio 14 dieną Kauno arkivyskupijos jaunimo centre vykusias lytiškumo ugdymo rekolekcijas „Skirtingi, bet vienodai vertingi“.

Diena prasidėjo nuotaikingai, tik atvykę į Kauną buvome šiltai sutikti Kauno arkivyskupijos jaunimo centro savanorių. Paskaitų ir prasmingų diskusijų klausėmės ne vieni – susipažinome ir su kitų parapijų jaunimu, aplink tvyrojo draugiška atmosfera, nes juk „kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“ (Mt 18, 20). Prieš prasidedant veikloms visi susikaupėme bendrai maldai: prašėme Viešpaties malonės, palaimos, meldėme, kad visad galėtume tyra širdimi priimti Kristų. Taip pat ir giesmėmis šlovinome Dievą.

Teisingai pradėję savo dieną, galėjome produktyviai įsijungti į jaunimo centro savanorių paruoštas paskaitas apie vertybes, asmens orumą, skaistumo dorybės grožį, gyvybės stebuklą. Vaikinai ir merginos buvo suskirstyti į atskiras darbo grupeles, kuriose lektoriai aktualizavo jiems skirtingus problemų sprendimus, atsakė į visus rūpimus klausimus. Aptarėme ir priešingus dorybei veiksmus: žmogaus kaip tikslo ir priemonės sampratą, medijose pateiktus žmogaus kūno kulto ir sumenkinimo pavyzdžius. Iš tiesų gavome labai daug naudingos informacijos apie būtinybę gerbti save ir savo kūną, nes mes, žmonės, esame kūnų ir sielų vienovė. Jeigu kenčia mūsų dvasia, kenčia ir kūnas. Be to, merginos ir vaikinai klausėsi jaunos katalikų sutuoktinių poros liudijimo „Tikra meilė laukia“. Jauna pora prisiekė savo meilę Dievo akivaizdoje ir išsklaidė daugumos jaunuolių įsitikinimą, jog neįmanoma ir nėra naudinga susilaikyti nuo lytinių santykių iki vedybų. Vyras ir žmona atskleidė laimę ir pasidalino meilės džiaugsmais, lūkesčiais ir kartais užklumpančiais pilkais niūrumo debesimis. Sutuoktiniai mielai dalijosi savo patirtimi bei pasakojo asmeninę meilės istoriją, tokią tyrą, kokią ir Dievas nori regėti savo vaikuose.

Saulei leidžiantis visi susirinkome į vakarines Šventąsias Mišias, kurias aukojo Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaras bei arkivyskupijos jaunimo centro kapelionas kun. Emilis Vasiliauskas. Turėjome progą gauti ir Atgailos Sakramentą, kurį teikė KTU kapelionas kun. Petras Pichas. Kai kuriems tai buvo ypatingo džiaugsmo valanda, nes pavyko įveikti baimę ir  pirmą kartą po daug metų pulti į ,,Gailestingojo Tėvo glėbį”.

Mišiose meldėmės rekolekcijų dalyvių intencijomis, naujais išsikeltais tikslais, pasižadėjimais. Pamoksle dvasininkas linkėjo gyventi Dievo vaikų vertą gyvenimą, priminė apie laisvos valios galimybę, tačiau kvietė nepamiršti išlaisvinančios Jėzaus Kristaus tiesos ir Šventosios Dvasios nešamos šviesos mūsų širdims.

Jėzus jam sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.“ – Jono 14, 6

 

 

                                                                                                                                      Saulė Balsytė