Popiežiaus intencijos spausdinti
2019 m. Popiežiaus maldos intencija gruodžio mėnesiui

 

Kiekvieno atstumto, išnaudojamo, palikto be mokyklos ir medicininės priežiūros vaiko likimas yra šauksmas, kylantis į Dievą. Kiekviename iš jų yra Kristus, atėjęs į pasaulį kaip silpnas vaikelis. Kristus į mus žvelgia šių vaikų akimis. Melskimės, kad kiekviena šalis imtųsi būtinų priemonių užtikrinti vaikų, ypač kenčiančių, ateitį.