Popiežiaus intencijos spausdinti
2020 m. Popiežiaus maldos intencija sausio mėnesiui

 

 

Susipriešinusiame ir susiskaldžiusiame pasaulyje raginu kurti susitaikinimą ir brolybę tarp tikinčiųjų ir visų geros valios žmonių. Tikėjimas mus įkvepia skleisti taikos, darnos ir bendro gėrio vertybes. Melskimės, kad krikščionys, kitų religijų išpažinėjai ir geros valios žmonės visi kartu stiprintų pasaulyje taiką ir teisingumą.