Popiežiaus intencijos spausdinti
2018 m. Popiežiaus intencija vasariui: sakykime „ne“ korupcijai

 

 

 

Kokia yra vergystės, bedarbystės, nesirūpinimo bendru gėriu ir gamta priežastis?

Tai korupcija – sugedimas, kuriuo maitinasi mirties kultūra.

Besaikis galios ir turėjimo troškimas.

Tylėdami nenugalėsime korupcijos. Turime garsiai smerkti blogį.

Turime suprasti kaip jis veikia, kad galėtume jam pasipriešinti gailestingumu ir gerumu.

Melskimės, kad tie, kurių rankose pinigai, politinė ir dvasinė valdžia, nesileistų užvaldomi korupcijos.