Popiežiaus intencijos spausdinti
2018 m. Popiežiaus maldos intencija spaliui: už pašvęstuosius

 

 

 

 

Pašvęstųjų maldos, neturto ir kantrybės labai reikia Bažnyčios misijai.

 

Dabartinio pasaulio iššūkių akivaizdoje labai reikia jų visiško pasiaukojimo Evangelijos skelbimui.

 

Neleiskime, kad iš mūsų atimtų misionierių entuziazmą ir melskimės, kad pašvęstieji ir pašvęstosios atgaivintų savo misionierišką uolumą ir būtų tarp vargšų, atstumtųjų bei tų, kurie neturi balso.