Visuotinės maldos spausdinti


 II Gavėnios sekmadienis C

 

 

 Kun: Brangieji, tekyla mūsų malda į Tėvą, kurio balsas aidėjo iš debesies. Jo malonė teperkeičia mus, kad būtume panašūs į mylimąjį sūnų.

 

Pasigailėk mūsų, Viešpatie!

 

Melskime už Kristaus Bažnyčią. Tegimdo ji visame pasaulyje tiek sūnų ir dukterų, kiek danguje žvaigždžių.

 

Melskime už mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Algirdą ir už visus ganytojus. Jų pavyzdys tepatraukia krikščionis Dangiškojo miesto link.

 

Melskime už tiesos ieškančius žmones. Teapšviečia juos atsimainiusio Jėzaus šviesa.

 

Melskime už atsivertimą nusidėjėlių, kurie elgiasi kaip Kristaus kryžiaus priešai.

 

Melskimės už ligonius, badaujančius, liūdinčius, keliaujančius, visus, kuriems gresia pavojus. Tegu aukščiausiasis pasiunčia savo angelus jiems apsaugoti.

 

 Kun.: Meiliai pažvelk, Viešpatie, į ištikimai Tau tarnaujančią tautą. Tegul joks netikrumas ir žmogiškas trapumas, jokia nesėkmė nesugniuždo pasikliaujančių Tavo globa. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

 

 
 
I Gavėnios sekmadienis C

I Gavėnios sekmadienis C

plačiau
 
VIII Eilinis sekmadienis C

VIII Eilinis sekmadienis C

plačiau
 
VII Eilinis sekmadienis C

VII Eilinis sekmadienis C

plačiau
 
VI Eilinis sekmadienis C

VI Eilinis sekmadienis C

plačiau
 
V Eilinis sekmadienis C

V Eilinis sekmadienis C

plačiau
 
IV Eilinis sekmadienis C

IV Eilinis sekmadienis C

plačiau
 
III Eilinis sekmadienis C

III Eilinis sekmadienis C

plačiau
 
II Eilinis sekmadienis C

II Eilinis sekmadienis C

plačiau
 
Kristaus Krikštas C

Kristaus Krikštas C

plačiau
 
1   2   3   4   sekantis  >>