Visuotinės maldos spausdinti

XXIV Eilinis sekmadienis B

 

 

Kun: Brangūs broliai ir seserys, išpažindami Kristų savo Dievu, melskime, kad kasdien būtume Jo sekėjai.

 

  Vesk mus, Viešpatie, savo keliais!

 

Mūsų Dangiškasis Tėve, padėk Bažnyčios nariams gyventi pagal Krikšto malonę.

 

Mūsų Viešpatie, įkvėpk pas mus atvyksiantį popiežių Pranciškų veiksmingai skelbti išganymo slėpinį mūsų amžiaus žmonėms.

 

Mūsų Prieglauda, globok ir saugok mūsų kraštą, kad jo ateitis būtų šviesi ir paženklinta visuotinės gerovės.

 

Mūsų Šviesa, apšviesk netikinčių ir Tavęs ieškančių širdis, kad galėtų suprasti Kristaus slėpinio didybę ir Tave šlovinti atnaujintu gyvenimu.

 

Mūsų Ganytojau, lydėk jaunimo žingsnius, kad pasitikėdami Tavimi taptų atsakingi už visuomenės gyvenimą.

 

Mūsų Stiprybe, paguosk ir stiprink kenčiančius, kad patirtų kantrybės jėgą ir Tavo teikiamos vilties džiaugsmą.

 

Kun.: Viešpatie, mūsų Tėve, atsiuntęs savo Sūnų, leisk suprasti Jo slėpinio galybę, kad, atsinaujinę, pasiimtume savo kryžių ir kasdien sekdami, galėtume džiūgauti per amžių amžius. Amen.

 
 
XXIII Eilinis sekmadienis B

XXIII Eilinis sekmadienis B

plačiau
 
XXII Eilinis sekmadienis B

XXII Eilinis sekmadienis B

plačiau
 
XXI Eilinis sekmadienis B

XXI Eilinis sekmadienis B

plačiau
 
XX Eilinis sekmadienis B

XX Eilinis sekmadienis B

plačiau
 
Švč. Mergelės Marijos ėmimas į dangų (Žolinės) B

Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų (Žolinės) B

plačiau
 
XIX Eilinis sekmadienis B

XIX Eilinis sekmadienis B

plačiau
 
XVIII Eilinis sekmadienis B

XVIII Eilinis sekmadienis B

plačiau
 
XVII Eilinis sekmadienis B

XVII Eilinis sekmadienis B

plačiau
 
XVI Eilinis sekmadienis B

XVI Eilinis sekmadienis B

plačiau
 
1   2   3   4   sekantis  >>