į pradžią turinys susisiekiteVisuotinės maldos
spausdinti
Pabėgėlių ir migrantų dienai

VISUOTINĖ MALDA

  

Kunigas:  Broliai seserys, šiandien ypač melskimės už įvairiausio vargo ir pavojų ištiktuosius.

 

Į maldaukime kartodami – Prašom Tave, Viešpatie!

 

Meldžiame už Bažnyčią, bendriją be sienų. Tenebus joje nė vieno nereikalingu besijaučiančio žmogaus.

 

Meldžiame už popiežių Pranciškų, vyskupus, kunigus ir diakonus. Džiugiai sekdami Kristumi, teskatina jie visus gyventi artimo meile ir rodyti dėmesį kiekvienam žmogui.

 

Meldžiame už migrantus ir pabėgėlius. Tebūna jiems svetingai atvertos mūsų širdies durys.

 

Meldžiame už Lietuvą. Tegul bus atvira ir gera motina saviems ir svetimiems vaikams.

 

Meldžiame už karą ir persekiojimus patiriančius žmones ir tautas. Te neapykantą ir smurtą pakeičia laisvė, teisingumas ir dora.

 

Meldžiame už žuvusius pabėgėlius. Tegul bus priimti į namus, kuriuose daug buveinių.

 

Kunigas: Viešpatie, leidęs savo Sūnui patirti pabėgėlio dalią, išklausyk savo žmonių maldas ir padaryk juos dėkingais Tavojo Gailestingumo skleidėjais. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

 
 
 
Sausio 13 - osios

Sausio 13 - osios

plačiau
 
Trys karaliai B

Trys karaliai B

plačiau
 
Minint Švč. Mergelė Marija Dievo gimdytoja B

Minint Švč. Mergelė Marija Dievo gimdytoja

plačiau
 
Šv. Šeima B

Šv. Šeima

plačiau
 
Minint apaštalą evangelistą Joną B

Minint apaštalą evangelistą Joną.

plačiau
 
Minint pirmąjį Bažnyčios kankinį Šv. Steponą B

Minint pirmąjį Bažnyčios kankinį Šv. Steponą.

plačiau
 
Kalėdų visuotinė malda B

Kalėdų visuotinė malda

plačiau
 
Ketvirtojo advento sekmadienio B

Ketvirtojo advento sekmadienio B

plačiau
 
Trečiojo advento sekmadienio B

Trečiojo advento sekmadienio B

plačiau
 
1   2   sekantis  >>