Visuotinės maldos spausdinti

XV Eilinis sekmadienis B

 

Kunigas: Brangūs broliai ir seserys, pašaukti skelbti Dievo Karalystę, melskime Dievą pagalbos vykdant šią misiją.

Viešpatie, duok mums savo Dvasią!

Melskime, kad Bažnyčia nesiliaudama neštų Evangelijos žodį kiekvienam žmogui.

Melskime, kad popiežiaus Pranciškaus vizitui besirengianti Lietuva suvoktų iš Dievo kylančios vilties jėgą.

Melskime, kad valdžios žmonės savo pareigas suvoktų kaip tarnystę ir pirmiausia pasirūpintų skurdžiausiais ir nuskriaustaisiais.

Melskime, kad misionieriai ir dirbantys dėl mažiau išsivysčiusių kraštų gerovės nepristigtų drąsos kovoje prieš melą ir neteisingumą.

Kunigas: Viešpatie, niekada nepaliekantis saviškių be Tavo meilės liudytojų, išklausyk mūsų maldas ir pastiprink, kad su džiaugsmu atsidėtume Krikštu gauto uždavinio vykdymui. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

 
 
IV Eilinis sekmadienis B

XIV eilinis sekmadienis B

plačiau
 
XIII Eilinis sekmadienis B

XIII Eilinis sekmadienis

plačiau
 
Jono Krikštytojo gimimas B

Jono krikštytojo gimimas B

plačiau
 
XI Eilinis sekmadienis B

XI Eilinis sekmadienis B

plačiau
 
X Eilinis sekmadienis B

X Eilinis sekmadienis B

plačiau
 
Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės) B

Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės) B

plačiau
 
Švenčiausioji Trejybė B

Švenčiausioji Trejybė B

plačiau
 
Šventosios Dvasios atsiuntimas (Sekminės) B

Šventosios Dvasios atsiuntimas (Sekminės) B

plačiau
 
Viešpaties žengimas į Dangų (Šeštinės) B

Viešpaties žengimas į Dangų (Šeštinės) B

plačiau
 
1   2   3   4   sekantis  >>