Visuotinės maldos spausdinti

                           XIX Eilinis sekmadienis A

 

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, gyvenimo vėjai daužo pasaulį, Bažnyčią ir kiekvieną iš mūsų. Vienykimės maldoje prašydami Kristaus pagalbos, kad Jame rastume saugumo, jėgų ir ramybės.

 

Išklausyk mus, Viešpatie!

 

Leisk, Viešpatie, kad Bažnyčia nugalėtų šių dienų sunkumus, pasitikėdama, jog Tu neleisi jai, paskęsti pasaulio audrose.

 

Leisk, Viešpatie, popiežiui Pranciškui ir visiems Bažnyčios ganytojams būti pasiruošusiems vykdyti Tavo valią.

 

Leisk, Viešpatie, kad visos pasaulio tautos, priimtų Tavo dovanojamą ramybę ir atleidimą, kad pajėgtų užbaigti karus ir kitokias neteisybes.

 

Leisk, Viešpatie, kad kiekvienas žmogus patirtų, tavo artumą bėdų ir fizinių ar dvasinių pavojų valandomis.

 

Leisk, Viešpatie, kad kiekvienas Tavo mokinys, nugalėtų baimes ir su viltimi keliautų į kitą krantą, kuriame lauki Tu.

 

Kun.: Viešpatie, Tu mus ragini pasitikėti Tavimi, suteik jėgų kovoti su visokiu blogiu, kad, metui atėjus, pasirodytume tinkami drauge su Tavimi gyventi amžinojo džiaugsmo karalystėje. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.