Visuotinės maldos spausdinti
XI Eilinis sekmadienis B


Kunigas: Brangūs broliai ir seserys, nors gyvename svetur, toli nuo Viešpaties, tikime, kad Jis yra arti mūsų, arčiau nei mes patys sau; tad jam patikėkime visus rūpesčius.
 
Viešpatie, teateinie Tavo Karalystė!
 
Melskime, kad Bažnyčia visur išskleistų savo šakas ir į savo prieglobstį priimtų visų tautų, kalbų ir giminių žmones.
 
Melskime, kad pašvęstieji vyrai ir moterys savo veikloje persiimtų nuolankumu ir tylia kantrybe.
 
Melskime, kad valstybių vadovai ir politikai atsisakytų agresijos ir vadovautųsi ramybe, kurios pasaulis negali duoti.
 
Melskime, kad Lietuva, išgyvenusi okupacijas ir tremtis, sugebėtų skaudžias patirtis panaudoti šviesaus gyvenimo kūrimui.
 
Melskime, kad dvasiškai ir fiziškai kenčiantys sulauktų dieviškos ir žmogiškos artumos.
 
Melskime, kad jaunimas, baigęs brandos egzaminus, išdrįstų pasirinkti pasiiaukojimo reikalaujančius pašaukimus.
 
Kunigas: Dieve, mūsų prieglauda ir stiprybe, išklausyk savųjų žmonių maldą ir gaivink juos Šventosios Dvasios jėga, kad duotų gausių vaisių kantrumu. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.