į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Apie mus
2023-07-17 Po Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios skliautais suskambo restauruotų vargonų garsai

Šimtmečius skaičiuojančioje Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje vakar buvo neeilinė diena – po restauracijos vėl suskambo šios bažnyčios vargonai. Po mišių surengtas ir koncertas.

„Mūsų bažnyčios bendruomenė džiaugiasi, kad keletą metų ištylėję šiandien naujai suskambės mūsų bažnyčios restauruoti vargonai, kurių istorija siekia per 250 metų. Kėdainiai tikrai turi didžiulę vertybę, kuri tarnaus bendruomenei ir šlovins patį Viešpatį. Šie vargonai skambės ne vien mišių metu. Šiandien pirmąjį koncertą pristatys Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai.

Kad vargonai būtų restauruoti rūpinosi ir mūsų klebonas, ir rajono savivaldybė, skyrusi tam reikalingas lėšas. Darbai atsiėjo apie 35 000 eurų, parapija tokių pinigų neturėjo. Jei nebūtų skirta parama, tie vargonai būtų tiesiog stovėję nenaudojami. Baiminomės, kad turėsime tik malkų krūvą, nes, kai išardė vargonus, užklupo pandemija. Bet, laimei, viskas pasisuko gera linkme, vargonai buvo atnaujinti. Šį bažnytinį paveldą tvarkė Vargonų paveldo centro direktorius Girėnas Povilionis“, – apie parapijai svarbų įvykį pasakojo Šv. Jurgio parapijos pastoracinės tarybos sekretorė Genovaitė Matusevičienė.

„Šiandien melsimės, kad skambėdami vargonai žadintų mūsų visų – tiek jaunų, tiek ir vyresnių žmonių sielas, kad norėtume dažniau ateiti pasiklausyti šių užburiančių garsų. Džiaugiuosi, kad šiandien juos išgirs ir mūsų jaunieji parapijiečiai, kuriems, minint Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės iškilmę, bus uždėti pašventinti škaplieriai ir rožynai. Tai jiems bus pirmoji pažintis su vargonine muzika.

Tai dovana ne tik mūsų bažnyčiai, nes vargonų garsai lydės mūsų maldas, tai dovana ir miestui, nes paįvairins bendruomenės kultūrinį gyvenimą. Už tai dėkoju rajono savivaldybės vadovams“, – kalbėjo Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas Artūras Stanevičius.

 

 

Vargonai yra, tik choristų mažoka

 

Kaip teigė Šv. Jurgio bažnyčios vargoninkė Gintarė Brazinskienė, kol vargonai buvo restauruojami, choristams teko giedoti pritariant sintezatoriui. Tačiau, tai ne tas pats, kas vargonai, su kuriais galima išgauti daugiau tonacijų.

„Šiuo metu choristų turime labai mažai – gal apie 10 būtų. Yra dvi grupės, viena sakralinio ansamblio „Gloria“ pagrindu, kitoje gieda vyresni žmonės. Labai reikėtų ir moteriškų, ir vyriškų balsų. Aš kaip sakau, giedantys vyrai galėtų būti įrašyti į Raudonąją knygą, nes jų tikrai labai mažai yra.

Aišku, būtų smagu, jei ir jaunimas prisijungtų. Kartais žmonės lyg ir galėtų giedoti, turi klausą, gerus balsus, bet jie galbūt nėra pasiruošę įsipareigoti, juk giedoti reikia kiekvieną sekmadienį. Jei kas norėtų papildyti mūsų choristų gretas, mielai lauktume“, – į kėdainiečius kreipiasi vargoninkė G. Brazinskienė.

 

 

Vargonininkė Gintarė Brazinskienė džiaugiasi, kad vėl gali groti bažnyčios vargonais ir kviečia kėdainiečius papildyti choristų gretas.

 

Atsisveikinama su klebonu

 

14 metų Kėdainių Šv. Jurgio kankinio ir Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo parapijose tarnavęs kunigas Artūras Stanevičius Kauno arkivyskupo sprendimu netrukus bus perkeltas dirbti į Ukmergę. Atsisveikindami su klebonu, parapijiečiai negailėjo jam gražių žodžių, dėkojo už uoliai vykdytą tarnystę Dievui ir žmonėms, už rūpinimąsi parapijų bendruomenėmis, už ne tik sielovadinę veiklą, bet ir išpuoselėtą bažnyčios aplinką, už atliktų darbų gausą.

„Žinote, aš nuo gimimo esu šioje parapijoje ir per gyvenimą teko sutikti daug kunigų. A. Stanevičius buvo nuostabus klebonas. Mes labai gerai sugyvenome, aš jį gerbiu kaip savo sūnų.

Šiandien noriu labai padėkoti mūsų klebonui už jo indėlį į mūsų bažnyčios gyvenimą, Pažiūrėkite, koks grožis pas mus padarytas, kiek darbų atlikta. Pavyzdžiui, įrengti laiptai į bažnyčios antrąjį aukštą. Anksčiau jie buvo iš lauko, mūsų choristams žiemą būdavo slidu jais lipti, tad klebonas pasirūpino tai išspręsti. Zakristija kaip sutvarkyta, malonu užeiti. Ir naujas varpas pagamintas ir įkeltas į varpinę, ir šventorius kaip sutvarkytas! Būdavo, jaunimas išlaužo tuos medinius suolelius, o dabar pagaminti metaliniai. Galėčiau vardinti ir vardinti, darbų tikrai padaryta daug“, – tikino ilgametis šios bažnyčios zakristijonas Albinas Šniurevičius.

„Parapijinius namus sutvarkė, stogą uždengė, varpą naują įkėlė, bažnyčios antrame aukšte įrengė salę, kur susitinka parapijiečiai, jaunimas ruošiamas sakramentams, šventoriuje pastatyti nauji ir atnaujinti seni kryžiai, sutvarkyti kunigų kapai, aplink Marijos skulptūrą sutvarkyta aikštelė. Ir „Carito“ veiklą labai aktyviai palaikė, tikrai šaunus klebonas buvo“, – teigė Kėdainių Šv. Jurgio parapijos „Carito“ įkūrėja ir pirmininkė Malenija Pivorienė.

„Kai į mūsų parapiją buvo paskirtas kun. A. Stanevičius labai pagyvėjo parapijos gyvenimas, ypač kultūrine prasme. Būdavo daug renginukų, atsirado dvasinė trauka.

Parapija mūsų nėra labai didelė, ir tos rinkliavos ne kažkiek surinkdavo, bet klebonas tikrai stengėsi ir darė, ką galėjo. Jis mokėjo suburti parapijiečius, bendradarbiavo su verslininkais ir, matote, kaip šventorius pasikeitęs.

Labai gaila, kad klebonas palieka mūsų parapiją, mums tai yra netektis“,  – sakė Vilma Šnurevičiūtė.

„A. Stanevičius tikrai buvo išskirtinis kunigas. Jo iniciatyva Kėdainiuose kasmet per Didijį penktadienį buvo einamas Kryžiaus kelias miesto gatvėmis, ir Trys Karaliai aplankydavo miestiečius. Jis daug dėmesio skirdavo partizanams, laisvės gynėjams, šauliams bei tremtiniams atminti, aukodavo mišias Kauno g. kapinėse. Jo pamokslai buvo įkvepiantys, kviečiantys gilinti tikėjimą. Vykdydamas sielovadinę veiklą, jis palaikė ryšį ir su parapijos teritorijoje esančiomis švietimo įstaigomis, dalyvaudavo jų renginiuose.

Dar jis globojo literatus ir kitus kūrėjus, būdavo rengiamos parodos bažnyčioje, šventindavo tikinčiųjų automobilius bei laimindavo augintinius, žmonės kartą metuose į bažnyčią ateidavo su savo šunimis, katėmis, jūrų kiaulytėmis, balandžiais, triušiukais – to neteko matyti jokioje kitoje mūsų rajono bažnyčioje. Sakyčiau, kun. A. Stanevičius tikrai atnešė į Kėdainius naujų vėjų“, – išskirtinius kunigo darbus vardijo parapijietė Diana.

Klebono A. Stanevičiaus rūpesčiu Šv. Jurgio bažnyčioje ir jos teritorijoje atlikta daug darbų: suremontuoti pastatai, sutvarkytas šventorius, pagamintas naujas varpas, restauruoti vargonai.

 

 

Nuo rugpjūčio Kėdainių Šv. Jurgio ir Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo parapijų klebono pareigas paskirtas eiti Sigitas Bitkauskas. Beje, jis kėdainiečiams yra žinomas, mat yra buvęs Kėdainių dekanu, Šv. Jurgio ir Šv. Juozapo parapijų klebonu.

 

Lina Pranckevičiūtė

muge.eu informacija