į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Garbingi apdovanojimai

2023-06-24 švenčiant Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo iškilmę, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, aukščiausiu arkivyskupijos garbės apdovanojimu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu – už įkvepiantį vadovavimą Parapijos Motinų maldoje judėjimui ir pasiaukojantį jaunimo ruošimą Įkrikščioninimo Sakramentams, pagalbą parapijos reikaluose bei nuoširdų krikščioniško gyvenimo liudijimą apdovanojo Genovaitę Matusevičienę.

 

2022-06-24 Švenčiant Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo iškilmę Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas aukščiausiu arkivyskupijos garbės apdovanojimu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu – už nuoširdų dalyvavimą Kėdainių Šv.  Jurgio kankinio parapijos gyvenime, aktyvų įsijungimą į parapijos Carito veiklą ir asmeninį gyvo tikėjimo liudijimą apdovanojo Dalią ir Marijoną Urbonavičius.

 


 

2021-06-24 Švenčiant Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo iškilmę Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas aukščiausiu arkivyskupijos garbės apdovanojimu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu – už nuoširdų dalyvavimą Kėdainių šv. kankinio Jurgio parapijos gyvenime, ilgametį ir uolų vadovavimą parapijos maldos grupelėms, aktyvų įsijungimą į parapijos Carito veiklą ir asmeninį gyvo tikėjimo liudijimą apdovanojo Adelę Dovidavičienę.

 


 

2019-06-24 Švenčiant Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo iškilmę Kauno apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius aukščiausiu arkivyskupijos garbės apdovanojimu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu – už ilgametį ir uolų krikščioniškų papročių įtvirtinimą dalyvaujant Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kėdainių skyriaus veikloje, nuolatinę pagalbą Kėdainių šv. Jurgio parapijai ir nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą apdovanojo Reginą ir Antaną Kuzmas.

 


 

2018-06-24 Švenčiant Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo iškilmę Kauno arkivyskupas-metropolitas Lionginas Virbalas SJ Šiluvos Dievo Motinos medaliu – už ilgametį uolų katechetės darbą mokykloje ir Kėdainių šv. Jurgio parapijoje, pagalbą sielovadoje, kuriant ir vadovaujant Marijos legionui parapijoje, krikščioniškų tiesų ir parapijos vardo garsinimą žiniasklaidoje bei nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą apdovanojo Genę Sereikienę.

 


 

2017-06-24 Švenčiant Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo iškilmę Kauno arkivyskupas-metropolitas Lionginas Virbalas SJ Šiluvos Dievo Motinos medaliu – už aktyvų įsijungimą į Kėdainių šv. Jurgio parapijos gyvenimą, ilgametį dalyvavimą bažnyčios chore, rodomą pagalbą sielovadoje, atsidavusį rūpinimąsi parapijos bendruomene ir nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą apdovanojo Salomėją ir Gediminą Juozą Šareikas.

 


 

2015-06-24 Švenčiant Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo iškilmę Kauno arkivyskupas-metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ Šiluvos Dievo Motinos medaliu – už ištikimą ir pasišventusią tarnystę Kėdainių šv. Jurgio parapijos caritas veikloje ir pavyzdingą krikščioniško gyvenimo liudijimą apdovanojo Laimutę Misevičienę.

 


 

2014-06-24 Švenčiant Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo iškilmę Kauno arkivyskupas-metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ Šiluvos Dievo Motinos medaliu – už aktyvų įsijungimą į Kėdainių Šv. Jurgio parapijos veiklą, nesavanaudišką paramą parapijai, ištikimybę Tėvynės idealams ir krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą apdovanojo Antaniną ir Kęstutį Mugus.

 


 

2013-06-24 Švenčiant dangiškojo globėjo šv. Jono Krikštytojo šventę, Kauno arkivyskupijos dienos proga arkivyskupas-metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu apdovanojo mūsų parapijietę Malenija Pivorienę – už ilgametes, pasiaukojamas ir vaisingas pastangas buriant ir vadovaujant Kėdainių šv. Jurgio parapijos „Caritas“, parodytas gražias ir prasmingas krikščioniškos veiklos iniciatyvas ir nuoširdų tikinčio žmogaus gyvenimo liudijimą.