Jubiliejinės santuokos spausdinti
2014 m. kovo 1 d. Reginos ir Antano Kuzmų Deimantinių vestuvių nuotrauka

Nuotrauka