Jubiliejinės santuokos spausdinti
2019 m. birželio 29 d. Aksaveros ir Bronislovo Kišonų Deimantinių vestuvių nuotraukos

Nuotraukos