Marijos legionas spausdinti
2019-03-15 Marijos legionierių piligriminė kelionė į Krekenavos baziliką

Kovo 15 dieną Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios Marijos legiono legionierės palaimintos klebono Artūro Stanevičiaus vykome į Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo baziliką, kur kiekvieno mėnesio 15 dieną vyksta Švč. Mergelės Marijos, Malonių Versmės  atlaidai.

Šią dieną šventėme ir Panevėžio vyskupijos Marijos legiono 20 – mečio sukaktį. Šv. Mišias aukojo Panevėžio  vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, su vietiniais ir atvykusiais kunigais iš Kupiškio, Rokiškio, Anykščių, Subačiaus, Vadoklių ir Panevėžio. Giedojo bazilikos choras.

Kiekviena Šventovė dvasinės atgaivos šaltinis. Bendra malda, giesmė, bendri tikslai ir darbas Viešpaties pašaukime jungė tikinčiuosius. Didžiausias potyris žmogui būna apsilankius bazilikoje pirmą kartą. Jolanta Blankienė džiaugėsi šia piligrimine kelione, nes ji turėjo galimybę įžengti į baziliką pirmą kartą. Iki ašarų susijaudinusi moteris dalijosi savo patirtais įspūdžiais: „Šiandieną mano mamos gimtadienis. Aš jai dovanosiu savo maldas prie Švč. Mergelės Marijos“, - kalbėjo Jolanta. Neįkainuojama dovana – malda.

Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bazilika yra ruošiama remontui.

Į parapijos namus buvome pakviesti pasninko agapei, kur mielai pabendravome su Anykščių dekanato ir kitų vyskupijų bei dekanatų Marijos legionierėmis.

 

 

Genė Sereikienė -  Kėdainių šv. Jurgio parapijos Marijos legiono vadovė

Nuotraukos straipsnio autorės