į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Parapijos caritas
2018-12-21 Vargstantiems suorganizuota tradicinė Kūčių popietė

Nuotrauka Genovaitės Matusevičienės

 

Kaip ir kasmet prieš Kalėdas, Kėdainių šv. Jurgio parapijos Caritas, Parapijos namuose suorganizavo Kūčių popietę vargstantiems ir stokojantiems. Jau antrus metus tai organizuojama kartu su „Viltis - Vilkonda“ Labdaros ir paramos fondu. Parapijos Carito pirmininkė Malenija Pivorienė prie Kūčių stalo dalindamasi Kalėdaičiu su vargstančiaisiais kalbėjo apie mūsų visų pareigą mylėti ir stiprinti vienas kitą. Priminė, kad kiekvienas čia esantis ypatingu būdu yra Dievo širdyje. Linkėjo būti arti Kūdikėlio Jėzaus, kuris su meile žvelgia į kiekvieną. Malenija Pivorienė ragino skubėti atsigręžti į Dievą ir pakelti galvas, nes Dievas yra su mumis.

 

Nuotrauka Irenos Staliorienės

 

 

Šiais metais per 50 žmonių dalyvavo Kūčių popietėje Kėdainių šv. Jurgio Parapijos namuose. Dalis jų Nakvynės namų gyventojai. Kėdainių nakvynės namų gyventojai – daugiausia vyresnio amžiaus ir bandantys sugrįžti iš gyvenimo užribio. „Ne paslaptis, kad mūsų gyventojai turėję rimtų problemų. Daugeliui dar ir dabar sunku kovoti su įvairiomis priklausomybėmis. Būna itin skaudu, kai pas mus pagyvenę kraštiečiai gauna vietą slaugos namuose, bet ten negali apsigyventi, nes serga priklausomybių ligomis“, – liūdna kasdienybe dalijosi Kėdainių nakvynės namų vadovė R. Chmieliauskienė.

Parapijos Carito savanoriai į tradicinę Kūčių popietę suvežė ir vienišus bei neįgalius parapijos gyventojus, kurie panoro Kūčias švęsti kartu.

 

Nuotrauka Irenos Staliorienės

 

Pasiaukojančios šv. Jurgio parapijos Carito moterys, kaip ir visas šventes Parapijos namuose suorganizavo su karštais patiekalais. Žinoma, šį kartą tai buvo karšti žuvies kotletai su bulvėmis, atitinkantys Kūčių tradicijas.

Šv. Jurgio Carito vyrai, kalbėjo, kad Kalėdas galime suprasti tik tada, kai mes į kitus žmones ir į mus supantį pasaulį žvelgsim meilės akimis. Tokia nuotaika Kalėdos yra Dievo ir žmogaus susitikimo šventė. Parapijos Carito vyrai linkėjo atsiverti Dievo meilės pasiūlymui ir apsispręsti už viltį. Dievas trokšta susitikti su mumis, o tai priėmus ir mūsų džiaugsmui nebus galo!

Kęstutis Volkus ir jo tradicinio liaudiško giedojimo ir folkloro studija ,,O siela nemari " susirinkusiuosius džiugino Advento giesmėmis.

 

 

Jau tapo taip pat gražia tradicija, kad Kėdainių šv. Jurgio parapijos Caritą ir „Viltis-Vilkonda“ Labdaros ir paramos fondą jungia graži draugystė. Tad direktorė Irena Staliorienė nebe svečias, o Kėdainių šv. Jurgio parapijos Carito narė ir rėmėja.

Laiko tėkmė nenumaldomai vėl priartina mus prie Didžiųjų Metų švenčių. Šiuo laikotarpiu esame kviečiami atsigręžti į žmogiškąsias vertybes. Mes kasdien atiduodame save kitiems, o Advento metu reikia atsigręžti į save, kad dieviška šviesa užpildytų mūsų širdis. Vertinkime ir branginkime Laukimo laiką, - kalbėjo „Viltis- Vilkonda“ Labdaros ir paramos fondo direktorė Irena Staliorienė.

Kėdainių šv. Jurgio bažnyčiai  „Viltis - Vilkonda“  Labdaros ir paramos fondas padovanojo ir žaisliukais papuošė šešis kėnius, kurie stovi prie prakartėlės.

 

 

Susirinkusieji į Kėdainių šv. Jurgio Parapijos namus Kūčių vakarienei buvo išlydėti gausiomis Carito dovanomis, kurias caritiečiai surinko iš dosnių parapijiečių, norinčių ir galinčių pasidalinti su stokiojančiais.

 

Kėdainių šv. Jurgio parapijos informacija