į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Parapijos caritas
2022-05-22 Šv. Mišių auka už parapijos Caritą minint 33-iąsias gyvavimo metines

„...Ir kas trokšta, teateina, ir kas nori,

 tesisemia dovanai gyvybės vandens.“

(Apr 22,17)

 

Pradėdamas Šventąsias Mišias parapijos klebonas susirinkusiems į Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčią kalbėjo, kad prieš 33-ejus metus parapijos klebono Juozo Vaičeliūno pakviesti, būrelis aktyvių parapijiečių, norinčių gyventi Evangelijos dvasia darant gerus darbus, susibūrė į Carito organizaciją ir savo vadove išsirinko Maleniją Pivorienę, sėkmingai ir vaisingai vadovaujančią iki šiol.

 

 

Labai prasminga, kad Carito nariai nuo pirmųjų dienų suprato, kad reikia ne tik darbų, bet ir maldų ir įkūrė Švč. Mergelės Marijos Gyvąjį Rožyną. Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas visus pakvietė melstis už parapijos Caritą, už Gyvąjį Rožyną ir už mirusius caritiečius.

 

 

Palaiminimui prie altoriaus atneštos gėlės ir žvakelės po Šventųjų Mišių procesija buvo nuneštos prie kunigo Juozo Vaičeliūno kapo. Ten vadovaujant parapijos klebonui buvo kalbamos maldos ir caritiečių giedamos giesmės.

 

 

Sugrįžus į bažnyčią sveikintojų eilės nusidriekė prie Carito vadovės Malenijos Pivorienės.

Parapijos namuose susirinkusiems į Agapę Caritas organizacijos nariams klebonas kalbėjo, kad 33 metai,- tai Kristaus brandos amžius. Tikrai nereikia galvoti, kad viskas pasibaigia su tais metais. Kristus sulaukęs to amžiaus buvo nukryžiuotas, bet Jis prisikėlė, Jis įžengė į dangų. Ir tik tada prasidėjo didžioji Bažnyčios misija, kuri Šventosios Dvasios veikimu išplito į pasaulį. Taip ir Caritas, trisdešimt tris metus  sėjo gerų darbų sėklą, augino šakneles, o viršūnėlė tik dabar pasirodys. Tik dabar turės Carito medis turės išaugti į tokį medį, kuriame anot Šventojo Rašto, padangių paukščiai susisuks lizdus, visiems bus gera, visi tame medyje ras paguodą, ramybę, meilę... Kristaus veikla trunka jau virš dviejų tūkstančių metų, tad Caritui linkime pasėjus tą sėklą gyvuoti dar du tūkstančius metų.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės