Parapijos jaunimas spausdinti
2019-11-30 Parapijos jaunimas dalyvavo KAJC jaunimo susitikimų dienoje „PERKEIČIA VANDENĮ”

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos jaunimas labai draugiškai susigyvenęs su Josvainių parapijos jaunimu nuo vasario mėnesį vykusio Jonavoje renginio „Užtvirtink dekanatuose”, su džiaugsmu sutiko žinią, kad bus vykstama kartu į Kauno arkivyskupijos jaunimo centro 25-ąjį gimtadienį. O ką jau kalbėt apie Sutvirtinimo sakramentui besiruošiančius jaunuolius, kurie tik praėjusį šeštadienį kartų išgyveno ALFA Šventosios Dvasios seminarą.

Jaunimo vadovės išgirdusios tokį jaunų žmonių norą dalyvauti renginyje, net neabejodamos sutiko aukoti šeštadienį. Jauni žmonės patys susirinko lėšas, kurios buvo renkamos renginyje. Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis suskubo į pagalbą skiriant 50 vietų autobusą, kad tik būtų įgyvendinta jaunų žmonių svajonė, kuri kardinaliai keičia jaunimo vertybinį požiūrį ir  jų gyvenimus. Kėdainių rajono savivaldybės skirtą 50 vietų autobusą parapijos pasidalino po 25 vietas.

Vika Makaveckienė, - ne tik ištikimasis Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos jaunimo grupių lydėtojas, fotografas, parapijos svetainės prižiūrėtojas, bet ir kassekmadieninis parapijos darbo su jaunimu pagalbininkas. Vika net nedvejodama sutiko lydėti mūsų parapijos jaunimą.

Monika, Dija, Giedrė, Faustas, Ieva, Darius, - tai aktyviausi Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos jaunimo atstovai, kuriems buvo pirmiausiai pasiūlyta vykti į šventę. Toliau prioritetas naujai besiruošiantiems Sutvirtinimo sakramentui.

Kelionės rytas jaunimo vadovių nenustebino. Kaip visada atsiranda tą važiavimo  rytą susirgusių. Įprasta tampa ir tėvų telefono ragelio nekėlimas laukiant jų sūnaus ar dukros… Tokią turime visuomenę. Josvainių parapijos katechetė Vida Sirtautienė apgailestavo, kad net laidotuvės sutrugdė kai kuriems jaunuoliams dalyvauti renginyje.

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas Artūras Stanevičius išvykstantiems palinkėjo džiaugsmingai praleisti dieną.

Atvykę į šventę visi drauge nusipaveikslavome. Renginio pradžioje, ne vienas jaunuolis priėjęs prie vadovės klausė: - Gal mes truputį pabūsim ir paskui į baulingą varom?...

Bet 19 valandą vadovėms pradėjus užsiminti apie važiavimą į namus, norinčių važiuoti neatsirado. Grįždami namo jaunuoliai nuoširdžiai visą kelią autobuse pradainavo.

Kitą dieną, kada buvo susitikta su mamomis, vadovės išgirdo, kad tuos, kurios pačios „išstūmė” į renginį nustebusios. Sugrįžę jų vaikai sakė, kad be klausimo kitą kartą rašykit, jei kur nors kvies į tokius renginius važiuoti.

Į Kauno arkivyskupijos jaunimo centro 25-ąjį gimtadienį josvainiečius lydėjo ir lietuvių kalbos mokytoja Onutė Jačiunskienė. Taip pat prie josvainiečių jungėsi ir Pernaravos parapijos jaunimas.

Visuomet renginiuose gera susitikti su Josvainių ir Pernaravos jaunimu daug dirbusį, buvusį abiejų parapijų kleboną Renaldą Šumbrauskį. Dabar dirbdamas  Palemono parapijoje, kvietė Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos katechetę Genovaitė Matusevičienę į savo parapiją susitikimui su „MOTINOS MALDOJE“ judėjimo grupele. Klebonas džiaugėsi, kad tie tuometinės jo parapijos žmonės ir toliau aktyviai veikia bažnyčioje. Liudija.

Gal šiek tiek mažiau nei 25 metai, bet tikrai virš 20 bendro darbo ir draugystės su KAJC skaičiuoja su jaunimu dirbančios gražioje komandoje Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos katechetė Genovaitė Matusevičienė, Josvainių ir Pernaravos parapijų katechetė Vida Sirtautienė, aktyvi Josvainių parapijos narė Onutė Jačiunskienė ir Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos vargoninkė Aušra Giedrienė. Savo sveikinimus, linkėjimus,  malda ir buvimu kartu išsakėme KAJC vadovei Agnei Grigaitytei. BUVOME! ESAME! BŪSIME!

 

 

Daugiau nuotraukų čia

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija