Parapijos jaunimas spausdinti
2020-06-27 Jaunimo gyvosios piligrimystės žygis į Šiluvą

Dar tik prasidėjus karantinui, dėl pandemijos nutraukus fizinius susitikimus, su Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonu Artūru Stanevičiumi, aptarėme tolimesnį jaunuolių rengimą Sutvirtinimo sakramentui nuotoliniu būdu.

Pokalbis apėmė ir visą parapijos jaunimo veiklą, pagal parapijos galimybes pasibaigus karantinui. Viena išsakytų klebono išmintingų minčių buvo tai, kad reikia eiti į žygį su jaunimu...

Parapijos katechetė Genovaitė Matusevičienė internetinėje erdvėje išvydusi žinią apie ,,Gyvosios piligrimystės žygį“ jaunimui Lyduvėnai - Šiluva, iškart apie tai informavo jaunuolius ir kreipėsi į Kėdainių rajono savivaldybės merą Valentiną Tamulį su prašymu dėl autobuso skyrimo jaunimo kelionei į Šiluvą.

Nuoširdžiai dėkojame Kėdainių rajono savivaldybės merui Valentinui Tamuliui už bendradarbiavimą vykdant jaunimo sielovados darbą. Dėkojame Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriui Arūnui Kacevičiui, kuris visada ištiesia pagalbos ranką mūsų parapijos jaunimui ir mato prasmę jaunimo krikščioniško vertybinio ugdymo srityje. Džiaugiamės, kad tądien žygio dalyviai galėjo atvežti Šiluvon ir niekada ten nebuvusią mamą su vaikučiais, kuri visą dieną praleido Šiluvoje laukdama grįžtančių žygio dalyvių.

Dėkojame šauliui Vytautui Karlai, kuris jaunuolius džiaugsmingai lydėjo kelionėje į Šiluvą ir paveikslavo.

Dėkojame tėveliams, kurie iš vakaro patys išbandę kelionę karščio metu, saugodami savo jaunimo sveikatą pasiaukojo atveždami savo jaunuolius į žygio pabaigos Šventąsias Mišias Šiluvoje.

Dėkojame Kėdainių Šviesiosios gimnazijos Kūno kultūros mokytojai Stanislavai Džiugelienei, daugkartinei respublikinių maratonų nugalėtojai, žygių, sportinių varžybų organizatore, prizininkei ir dalyvei, kuri džiaugsmingai sutiko taip pat lydėti mūsų parapijos jaunuolius į žygį ir „žemuogėlėmis gydė“ skaudančias nugarėles ir nutrintas kojeles...

Susirinkusiems jaunuoliams Šiluvon buvo pasakyta, kad šis 17 km. žygis, tai Jono Pauliaus II-ojo 100-ojo gimtadienio paminėjimas. Buvo prisiminti jo pasakyti žodžiai: „Ateinu, o Viešpatie, kaip ramybės ir vilties piligrimas, kad skelbčiau tikėjimą Tavimi ir mūsų prisikėlimu.“ Jaunuoliams buvo paaiškinta Piligriminio žygio prasmė.

Viso žygio metu dalyviai rinko Rožinio karoliukus. Juos rišo su malda širdyje į gražius vėrinėlius, kuriuos pabaigos Šventosiose Mišiose palaimino Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.

Nuvykusius į Lyduvėnus, apie 100 jaunuolių iš įvairių arkivyskupijos parapijų, padalinusi į grupes Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro komanda supažindino su gide Ligita Mitkevičiene. Ligita išsamiai papasakojo apie Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčią bei ilgiausią ir aukščiausią Lietuvos tiltą.

Išties karštą dieną, dulkėtas kelias atrodė nelengvas, bet džiaugsmingas. Žygyje skambėjo dainos, skanduotės, garbinimo bei dėkojimo giesmės, atviri ir drąsinantys liudijimai.

Ypatingai parapijos jaunimą palietė Kryžiaus kelio stotys. Nors kasmet jos einamos savo parapijoje, bet tądien jos buvo kitokios, kitaip išgyventos ir ne vienas grįžęs parapijos jaunuolis liudijo, kad būtent jame sutiko Dievą.

Tikras džiaugsmas užliejo dalyvių širdis išgirdus Šventosiose Mišiose Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo pasakymą, kad tai tarsi simbolinis sudalyvavimas Lietuvos Jaunimo dienose, kurios šiais metais tądien turėjo įvykti Šiauliuose...

Gyvosios piligrimystės žygis giliai palietė parapijos jaunimo širdis. Jiems buvo įteikti Piligrimų pasai. Net keletas jaunuolių, kurie jau yra dalyvavę, ruošiasi ir šiais metais į KAJC organizuojamą vasaros stovyklą „Esi vertas daugiau“.

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Vytauto Karlos ir žygio dalyvių