į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Parapijos jaunimas
2020-07-18 Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė

Pagaliau atėjo ilgai lauktoji Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos sutvirtinamųjų šventė. Lauktoji ne tik jaunimo, bet ir jų šeimų. Lauktoji - visos bendruomenės. Karštą liepos 18-osios pavakarę į bažnyčią rinkosi jaunimas, jų šeimos, Kėdainių Povilo Lukšio 205-oji šaulių kuopa, parapijos maldos grupės, parapijiečiai ir svečiai.

 

Nuotrauka šaulio Vytauto Karlos

 

16 val. Šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ. Koncelebravo kun. Artūras Kazkauskas ir Kėdainių dekanato dekanas kun. Norbertas Martinkus.

 

Nuotrauka šaulio Vytauto Karlos

 

Didžiulė garbė ir džiaugsmas ne tik jaunimui, bet ir visai Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijai Kauno arkivyskupo emerito Liongino Virbalo SJ apsilankymas, jo paaukotos Šventosios Mišios, homilija palietusi ne tik sutvirtinamuosius, bet ir kiekvieną atėjusį į Šventąsias Mišias.

Kunigui Artūrui Kazlauskui vaizdžiai nupasakojus tolesnę šventės liturgijos eigą, jaunimas rikiavosi ilgai lauktai akimirkai...

Pasimeldus Visuotine malda, kaip ir kasmet, jaunimas prie altoriaus atnešė atnašas. Pradžioje buvo atneštas Sutvirtinimo sakramentą priėmusio jaunimo paveikslas. Rėmai kasmet tie patys, bet nuotraukos ir paveikslas vis kitoks. Naujas. Paveikslas bus perkeltas į Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios stendą, kartu patalpinant ir šiais metais Pirmąją Komuniją priėmusiųjų nuotrauką.

Kaip ir kasmet jaunimas atnešė toje pačioje pintinėje keksiukus. Vieni patys išsikepė, kiti nusipirko atvykdami į šventę. Palaiminti keksiukai   iškart po šventės buvo nuvežti į Nakvynės namus vargšams.

Taip pat kaip ir kasmet jaunimas atnešė vaisius, kuriais sutvirtintieji džiaugsmingai dalinosi pasibaigus šventei su artimaisiais ir visa susirinkusia bendruomene.

 

Nuotrauka šaulio Vytauto Karlos

 

Prie altoriaus jaunuoliai palaiminimui atnešė ostiją ir vyną. Atnešė kaip bendruomenės atnašą, į kurią buvo sudėti visi bendruomenės darbai, troškimai, džiaugsmai ir kančios.

 

Nuotrauka šaulio Vytauto Karlos

 

Jaunimo vardu sveikindama ir dėkodama arkivyskupui Miglė Kareivaitė kalbėjo:

„Jūsų Ekscelencija, dėkoju visų šiandien Sutvirtinimo sakramentą priėmusiųjų vardu. Dėkoju už Jūsų paaukotas Šventąsias Mišias, dėkoju už Jūsų nuoširdžias maldas ir jaunimą drąsinančius ir įkvepiančius žodžius. Kaip mūsų visų padėkos ženklą, noriu įteikti tas 33 simbolines rožes. Nuo kiekvieno iš mūsų asmeniškai ir nuo visų kartu. Taip pat noriu palinkėti neprarasti to jaunatviško džiaugsmo, tos gerumo alyvos, kuria pripildėte šiandien visus susirinkusius į Sutvirtinimo sakramento teikimo šventę. Pačios šilčiausios ir nuoširdžiausios padėkos nuo visų mūsų bažnyčios sutvirtinamųjų...”

Arkivyskupą sveikino parapijos Carito, Marijos legiono, Motinos maldoje judėjimo ir Sumos Didžiojo choro atstovai, kurie ir pakvietė visus sveikinimus apglėbti arkivyskupui skirta giesme „Ilgiausių metų”.

Pasibaigus sveikinimams Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ, sukvietė visus bendrai nuotraukai: sutvirtinamuosius, lydinčius kunigus, parapijos kleboną ir jaunimą ruošusią katechetę.

 

Nuotrauka šaulio Vytauto Karlos

 

Nusipaveikslavus, arkivyskupas kiekvienam jaunuoliui asmeniškai įteikė Sutvirtinimo sakramento pažymėjimą.

Pasibaigus išties tikro džiaugsmo šventei, sutvirtintas jaunimas dėkojo Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonui Artūrui Stanevičiui ir juos ruošusiai parapijos katechetei Genovaitei Matusevičienei bei bažnyčios choro vadovei Aušrai Giedrienei už nuostabius kartu išgyventus sekmadienius ir nepakartojamą šventę.

„Seniai tokie dvasiškai laimingi buvome”, - kalbėjo sutvirtinamųjų artimieji…

Labai dėkojame už pagalbą Kėdainių miesto seniūnijos seniūno pavaduotojui Juozapui Kanišauskui, kuris laikinai pavaduoja  miesto seniūną. Dėkojame Vilmai Zabotkaitei Matulionienei ir UAB „Tik Gėlės“. Dėkojame Aušrai Skurdenytei, talkinusioms mamoms Astai Smulskienei, Laimai Varžinskienei, Gitanai Kasparavičienei, Reginai Mikalajūnienei ir jos dukrai Klaudijai Mikalajūnaitei. Dėkojame Rasai Stonkienei, Vitutei Gaižauskienei, Oksanai Miknevičienei, Žanai Fiodorovai, Dariui Černeckiui, Viktorijai Laucienei, Albertui Ramanauskui. Šitų didelės širdies žmonių dėka, su meile atlikti tobulai visi parapijos jaunimo šventei pasiruošimo darbai.

Džiaugiamės, kad šventės metu galėjo dalyvauti Saulė Balsytė, kuri prieš keletą metų mūsų bažnyčioje yra priėmusi Sutvirtinimo sakramentą. Saulė dalinosi tikėjimu ir lydėjo mūsų parapijos jaunuolius į šią šventę. Išvykusi į studijas, ji džiaugsmingai įsijungė į LJD šlovinimo chorą. Sutvirtinimo sakramento teikimo Šventosiose Mišiose Saulė visus džiugino gražiu psalmės giedojimu.

Su džiaugsmu ir malda visa bendruomenė į studijas išlydi Moniką Vekrikaitę, kurios Šventojo Rašto skaitymas giliai paliesdavo susirinkusius į Šventąsias Mišias. Monika ir visa jos šeima yra įaugusi į mūsų Bažnyčią. Ji visuomet džiaugsmingai talkino parapijos jaunimo gyvenime iki šios šventės ir šventės metu.

Ypatingai dėkojame sutvirtintai Karolinai Šilkaitytei, kuri iškart po šventės nuvyko į Nakvynės namus. Karolinai pavyko atrasti gyvą ryšį su kukliais  Nakvynės namų gyventojais. Keletas iš jų sutiko net nusipaveiksluoti.

 

Nuotrauka Karolinos Šilkaitytės

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Vytauto Karlos