Parapijos jaunimas spausdinti
2022-11-27 I Advento sekmadienis

„Tebūna tavyje ramybė!“

(Ps 122.8)

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas kaip ir kasmet kvietė parapijiečius dalyvauti tradicinėje Advento vainikų parodoje ir savo namuose turėti pašventintą vainiką. Vainikus į bažnyčią galima buvo atnešti kiekvieną rytą ir taip pat sekmadienį.

Krikščionių kraštuose, pagal seną tradiciją, iš eglišakių ar lauro lapų pinamas Advento vainikas. Gali būti naudojami ir kiti augalai: gėlės, vaisiai, kaspinai ir įvairios puošmenos. Vainiko dydis neribojamas. Vainikas paprastai padedamas ant stalo. Viduryje būtinai pritvirtinamos keturios žvakės, kurios simbolizuoja keturias Advento savaites. Advento vainikas namuose ir jį puošiančios žvakės simbolizuoja Kristaus laukimą, padeda mums skaičiuoti laiką, likusį iki Kalėdų, kviečia maldai, susikaupimui, geriems darbams, suteikia namams jaukumo.

Į parapijos klebono kvietimą kasmet nuoširdžiai atsiliepia ne tik parapijiečiai, bet ir parapijoje esančios įstaigos ir organizacijos, kurios naujai atrado Advento vainiko prasmę. Į vainikų gamybos vakarus vis dažniau bendruomenės pasikviečiančia ir mylimą savo parapijos kleboną.

 

 

Adventas – Viešpaties atėjimo metas yra proga paprašyti Viešpatį, kad, atėjęs pas mus, paimtų mūsų vargšę širdį, paskui ją vėl sugrąžintų, jau apšviestą savo šviesa.

Adventas atnešė drąsą ir ramybę Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos sutvirtinamiesiems, sekant Dievo Žodį skelbiančiųjų ir liudijančių pavyzdžiu. Už tą uždegtą šviesą dėkojame jaunimo lyderei Giedrei Smulskytei ir kasmet jaunuolius lydinčiai savanorei mamai Gitanai Kasperavičienei. Dėkojame mamoms Gaivai Petrauskienei ir Jūratei Amalevičienei už meile alsuojantį rūpestį ir nuo pat pasiruošimo pradžios jų ištikimą palydą džiaugsmingai nešant Gerąją Naujieną. Dėkojame Benui, Miglei ir Klaidui, - pirmiesiems išdrįsusiems naujuosius Liturginius metus pradėti su Dievo Žodžio skelbimu bendruomenei. Pačios nuoširdžiausios padėkos iš jaunimo lūpų sklinda choro vadovei Gintarei Brazinskienei už širdis virpinančių Advento giesmių mokymą... Taip pat dėkojame kasmet jaunuolius lydinčiai savanorei mamai Vikai Makaveckienei už pasidalinimą Advento gerųjų darbų kalendoriumi... O tų gerųjų darbų jaunimas nusimatė padaryti per Adventą apsčiai.

Adventas – tai metas, sujungiantis kūrinijos skausmo raudą ir Viešpaties atėjimo garbę. Tai laikas, kuomet mums reikia pasistengti pažvelgti aukščiau ir toliau, parodant dėmesį tam, kas vyksta mumyse ir aplink mus. Juk iš tiesų mes esame labai išsiblaškę ir nemokame džiaugtis savo praeinančiomis dienomis ir daugybe kasdien mums teikiamų dovanų. Kadangi esame išsiblaškę ir neatidūs Dievo veikimui, dažnai esame ir nelaimingi…

 

 

Pirmąjį Advento sekmadienį atnašaujamas Carito platinamas žvakeles „Gerumas mus vienija“ prie altoriaus kartu su karitietėmės atnešė ir Pirmosios Komunijos vaikučiai. 12 valandos Šventosiose Mišiose Dievo Žodį įpratome matyti skaitančias Marijos legiono nares.

Adventas tikintiesiems yra skirtas ir tam, kad galėtume pabusti, apsižvalgyti aplinkui. Tai laikas, kai galime daugiau dėmesio skirti kiekvienai savo gyvenimo akimirkai ir pasirūpinti suprasti tos akimirkos svarbą.

                     

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės ir Gedimino Karlos