į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Parapijos jaunimas
2019-02-09 Sutvirtinamųjų „UŽTVIRTINK“ susitikimas Jonavoje

...O aš atsiliepiau: „Štai aš, siųsk mane!“

(Iz.6,8)

 

Vasario devintą dieną, Kėdainių šv. Jurgio parapijos Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantis jaunimas, dalyvavo Jonavoje vykusiame susitikime „UŽTVIRTINK“.

Sugrįžę iš renginio, po savaitės įvykusiame kelionės lik Sutvirtinimo pasiruošimo susitikime, su jaunimu kalbėjomės apie tikslingumą tokių renginių - susitikimų sutvirtinamiesiems. Dalinomės patirtimis iš grupelėse vykusių pokalbių; kalbėjomės kas labiausiai palietė klausantis liudijimų, ką supratome kaip kvietimą mums asmeniškai keisti savo gyvenime, kad ateityje sukurtume laimingas savo šeimas; kas sustiprino savivertę, pasitikėjimą savimi ir padėjo atrasti tai, kas išties yra vertybės...

Priėjome prie išvados, kad sutvirtėjimas arba užtvirtinimas įvyko Šventosiose Mišiose, klausantis Dievo Žodžio ir  gilioje mūsų ganytojo Ekscelencijos Liongino Virbalo homilijoje.

Dievas yra dabartis. Dievo laikas kiekvieną situaciją ir vietą paverčia teisinga ir tinkama meilės ir tiesos kelyje šiandien kuriant ateitį.

Dėkojame Kėdainių šv. Jurgio parapijos klebonui kun. Artūrui Stanevičiui, mūsų visų mylim dvasios tėveliui,  už visur ir visada buvimą su mumis malda.

Dėkojame Kėdainių rajono savivaldybės vicemerei Olgai Urbonienei už jautrią širdį ir pagalbą, kad mūsų Kėdainių šv. Jurgio parapijos jauni žmonės ne tik pasiektų jiems skirtą renginį be rūpesčių, bet kartu į kelionę galėtų pasiimti ir draugus iš Pernaravos ir Josvainių parapijų.

Dėkojame KAJC vadovei Agnei Grigaitytei už puikų sutvirtinamųjų susitikimą.

Dėkojame savanoriams, ,,Pažink save" komandai už puikią nuotaiką, savanorių nuoširdų bendravimą, tikslingas ir prasmingas veiklas  ir linksmai praleistą šeštadienį drauge.

Dėkojame Jonavos dekanui Virginijui Birjotui ir Jonavos parapijos jaunimo vadovei Ingai Kuuzeorg – Petrikonienei už svetingumą ir sukurtas namų sąlygas susitikimo dalyviams ir svečiams.

 

Kėdainių šv. Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės