į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Pastoracinė taryba
Pastoracinė taryba

 

Pastoracinė taryba patvirtinta 2015 metais arkivyskupo - metropolito

Sigito Tamkevičiaus dekretu.

 

Pirmininkas: parapijos klebonas kun. Artūras Stanevičius

 

Nariai: Kęstutis Muga, Antanina Mugienė, Gediminas Šareika, Kęstutis Volkus, Romas Steponavičius, Malenija Pivorienė, Laima Misevičienė, Genė Sereikienė, Petras Budrikas, Virginija Bobinienė, Stasė Lukočienė, Vilius Skinulis, Vilma Šnurevičiūtė, Albinas Šniurevičius, Genovaitė Matusevičienė.

 

Pagrindinis uždavinys – talkinti klebonui sprendžiant aktualiausias parapijos problemas bei klausimus, organizuojat renginius, šventes.