į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Rytmečio choras

,,Rytmečio, tekančios Saulės - Viešpaties Jėzaus Kristaus choras“
Choro vadovė Laimutė Misevičienė +37061741005

Gieda ryto Šv. Mišiose.
 

 

 

 


 

Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje giesmė skamba kasdien. Giedojimas – Dievo tautos dėkingumo, šlovinimo, prašymo išraiška. Giedoti parapijiečius kviečia ir skatina pats klebonas.

Kasdien ryte atėję į šv. Jurgio bažnyčią prieš Šventąsias Mišias rasite zakristijoje laukiantį kleboną kun. Artūrą Stanevičių. Po Mišių klebonas taip pat priima tikinčiuosius asmeniniams pokalbiams ir  įvairiausiais kitais klausimais.

Dažnai ryte Šventosios Mišios gali būti aukojamos tik jūsų prašytomis intencijomis. Prieš Šventąsias Mišias bažnyčioje rasite besimeldžiančias Caritas organizacijos moteris, kurios kalba ,,Dievo gailestingumo vainikėlį“ ir kitas maldas derančias liturginiam laikotarpiui.

Kaip šv. Jurgio  parapijos klebonas kasdien susirinkusiems į Šventąsias Mišias aiškina Dievo Žodį sakydamas Homiliją (Pamokslą), taip ir ,,Rytmečio, tekančios Saulės – Viešpaties Jėzaus Kristaus choras“, - giesme kasdien šlovina Viešpatį.

Šventosiose Mišiose gieda visuomet ir klebonas. Nesvarbu, kad kartais ir visai nedaug ryte į Šventąsiais Mišias žmonių susirenka, giesmė visada jose skamba. Chorui vadovauja Laimutė Misevičienė. Laimutė taip pat nuo vaikystės augo tikinčioje šeimoje. Ją dar mokinę į Panevėžiuko bažnyčios Jaunimo chorelį pakvietė klebonas. Laimutė Misevičienė ir šv. Jurgio parapijos Carito vadovė Malenija Pivorienė yra dažnai kviečiamos giedoti ir meldžiantis už mirusius. Dažnai  prašantys jas giedoti žmonės kalba, kad jiems reikia nuoširdžios maldos už mirusius jų brangius artimuosius, o ne operos kūrinių pasiklausymo.

Prie parapijos Rytmečio, tekančios Saulės – Viešpaties Jėzaus Kristaus choro moterų giedamų giesmių prisijungia bendrai maldai ir Marijos legijono moterys ir dalyvaujantys maldininkai.

Carito pirmininkė Malenija Pivorienė pasakoja, kad ji augo Šventybrasčio parapijoje ir ją giedoti išmokė pats tėtis, kuris buvo giesmininkas. Taip nuo vaikystės kartu su tėčiu ir giesme ji keliauja per visą savo gyvenimą.

Džiugu, kad visoje mūsų parapijos bendruomenėje vyksta dialogas. Carito moterys šv. Cecilijos dieną atėjo pasveikinti susirinkusių Didžiojo Sumos choro  choritų, kurie taip pat pasveikino ir Rytmečio, tekančios Saulės – Viešpaties Jėzaus Kristaus choro giemininkes. Visi džiaugėmės, kad giemė yra ta maldos forma, kuri vienija visą šv. Jurgio Bažnyčią. Visi kartu sugiedojome Lietuvių liaudies dainą ,,Ilgiausių metų“.

 

Kėdainių šv. Jurgio parapijos informacija