į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Sinodinis kelias
2023-01-12 Parapijos Sinodinio kelio moderatorių komanda aptarė Žemyninio etapo dokumentą

Kėdainių Šv. Jurgio parapijos klebono sukviesta, Sinodinio kelio moderatorių komanda patyrė džiaugsmą, kaip broliai ir seserys Kristuje, Saulio 12-ąją rinktis į Šventąsias Mišias, dėkoti Viešpačiui ir jį šlovinti savo maldomis ir giesmėmis.

Plačiau

__________________________________________________________________________

 
 
2022-06-15 Parapijos moderatoriai dalyvavo Kauno arkivyskupijos Sinodinio kelio simpoziume

Birželio 15-ąją, Kėdainių Šv. Jurgio parapijos klebonas kartu su Sinodinio kelio moderatorių grupe vyko į Kauno Švč. Trejybės bažnyčią, į Padėkos Šv. Mišias.

Plačiau

___________________________________________________________________________

 
 
2022-05-31 Septintosios Sinodinio kelio temos „SINODALUMO UGDYMAS“ moderatorių baigiamasis posėdis

Į Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo pas Elzbietą šventę rinkosi Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos tikintieji ir Sinodinio kelio parapijos moderatoriai. Moderatorių komanda po Šventųjų Mišių susirinko į posėdį susisteminti septintąją temą „SINODALUMO UGDYMAS“.

Plačiau

___________________________________________________________________________

 
 
2022-05-29 Septintosios Sinodinio kelio temos pristatymas bendruomenei

Kristaus Žengimo į dangų dieną, moderatorių komanda, kartu su parapijos klebonu, po Šventųjų Mišių džiaugsmingai leidosi į kelionę savo bendruomenėje, pristatydama Septintąją Sinodinio kelio temą „SINODALUMO UGDYMAS“.

Plačiau

___________________________________________________________________________

 

 
 
2022-05-22 Septintosios Sinodinio kelio temos „SINODALUMO UGDYMAS“ pasiruošimo pristatyti bendruomenei posėdis

Parapijos Sinodinio kelio moderatorių komanda labai atsakingai atkeliavo į septintąją temą „Sinodalumo ugdymas“. 

Plačiau

___________________________________________________________________________

 
 
2022-05-20 Šeštosios Sinodinio kelio temos „Autoritetas ir dalyvavimas, sprendimų priėmimas“ baigiamasis moderatorių posėdis

Gegužės 20-ąją, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos moderatorių komanda rinkosi į Šventąsias Mišias dėkoti Viešpačiui užbaigiant šeštąją Sinodinio kelio temą „Autoritetas ir dalyvavimas, sprendimų priėmimas“.

Plačiau

___________________________________________________________________________

 
 
2022-05-01 Sinodinio kelio šeštosios temos „AUTORITETAS IR DALYVAVIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS“ pristatymas bendruomenei

Motinos dienos sekmadienis apstus parapijoje gyvenimo. Pirmoji gegužės mėnesio diena, - Didysis choras vadovaujamas vargonininkės Gintarės Brazinskienės prieš Šventąsias Mišias gieda Švč. Mergelės Marijos litaniją; Pirmosios Komunijos vaikai, Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantieji susitinka į baigiamuosius pasiruošimo susitikimus.

Plačiau

___________________________________________________________________________

 
 
2022-04-27 Moderatorių posėdis pasirengiant pristatyti šeštąją Sinodinio kelio temą

Balandžio 27-ąją Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos Sinodinio kelio moderatorių komanda susirinko į Šventąsias Mišias dėkoti Viešpačiui už vadovavimą sinodiniame kelyje ir melsti Šventosios Dvasios vadovavimo posėdžiui pasirengiant pristatyti bendruomenei šeštąją temą „Autoritetas ir dalyvavimas, sprendimų priėmimas“.

 

Plačiau

___________________________________________________________________________

 
 
2022-04-10 Penktosios Sinodinio kelio temos „Dialogas, Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas“ apibendrinimo posėdis

Verbų sekmadienį, po Šventųjų Mišių parapijos Sinodinio kelio moderatorių komanda susirinko aptarti penktąją Sinodinio kelio temą „Dialogas,  Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas“.

Plačiau

___________________________________________________________________________

 
 
2022-04-03 Sinodinio kelio penktosios temos „Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas“ pristatymas bendruomenei

Penktąjį gavėnios sekmadienį parapijos sinodinio kelio moderatorių komanda pristatymą penktosios temos „Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas“ pradėjo Kryžiaus kelio ėjimu su Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos bendruomene už Sinodinį kelią ir karo Ukrainoje pabaigą.

Plačiau

___________________________________________________________________________

 
 
1   2   3   sekantis  >>