Sinodinis kelias spausdinti
2022-05-01 Sinodinio kelio šeštosios temos „AUTORITETAS IR DALYVAVIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS“ pristatymas bendruomenei

Motinos dienos sekmadienis apstus parapijoje gyvenimo. Pirmoji gegužės mėnesio diena, - Didysis choras vadovaujamas vargonininkės Gintarės Brazinskienės prieš Šventąsias Mišias gieda Švč. Mergelės Marijos litaniją; Pirmosios Komunijos vaikai, Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantieji susitinka į baigiamuosius pasiruošimo susitikimus.

Plačiau

___________________________________________________________________________

 
 
2022-04-27 Moderatorių posėdis pasirengiant pristatyti šeštąją Sinodinio kelio temą

Balandžio 27-ąją Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos Sinodinio kelio moderatorių komanda susirinko į Šventąsias Mišias dėkoti Viešpačiui už vadovavimą sinodiniame kelyje ir melsti Šventosios Dvasios vadovavimo posėdžiui pasirengiant pristatyti bendruomenei šeštąją temą „Autoritetas ir dalyvavimas, sprendimų priėmimas“.

 

Plačiau

___________________________________________________________________________

 
 
2022-04-10 Penktosios Sinodinio kelio temos „Dialogas, Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas“ apibendrinimo posėdis

Verbų sekmadienį, po Šventųjų Mišių parapijos Sinodinio kelio moderatorių komanda susirinko aptarti penktąją Sinodinio kelio temą „Dialogas,  Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas“.

Plačiau

___________________________________________________________________________

 
 
2022-04-03 Sinodinio kelio penktosios temos „Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas“ pristatymas bendruomenei

Penktąjį gavėnios sekmadienį parapijos sinodinio kelio moderatorių komanda pristatymą penktosios temos „Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas“ pradėjo Kryžiaus kelio ėjimu su Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos bendruomene už Sinodinį kelią ir karo Ukrainoje pabaigą.

Plačiau

___________________________________________________________________________

 
 
2022-03-27 Sinodinio kelio penktosios temos „Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas“ pasirengimo posėdis

Gavėnios ketvirtasis džiaugsmo sekmadienis parapijoje apstus gyvenimo.

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos moderatorių komanda džiugiai keliauja popiežiaus Pranciškaus paskelbtu sinodiniu keliu, ragindami parapijiečius drąsiai kalbėtis apie tai kas vyksta Bažnyčios gyvenime ir melsti Šventosios Dvasios vadovavimo mūsų mintims, kalboms ir darbams.

Plačiau

___________________________________________________________________________

 
 
2022-03-14 Ketvirtosios Sinodinio kelio temos „Bendra atsakomybė misijoje“ baigiamasis posėdis

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio Sinodinio kelio moderatorių komanda po Šventųjų Mišių džiugiomis širdimis kovo 14-ąją susirinko į ketvirtosios temos „Bendra atsakomybė misijoje“ baigiamąjį posėdį.

Plačiau

___________________________________________________________________________

 
 
2022-03-06 Malda už lietuvius visame pasaulyje ir Ukrainą

Šią dieną Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos Sinodinio kelio moderatorių komanda dalinosi ketvirtąja tema „Bendra atsakomybė misijoje“ su parapijos bendruomene.
 

Plačiau

___________________________________________________________________________

 
 
2022-03-03 Nuotolinis Sinodinio kelio moderatorių susitikimas

Kovo trečiosios pavakarę vyko nuotolinis Kauno arkivyskupijos Sinodinio kelio moderatorių susitikimas. Tik pusė Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos moderatorių komandos narių, kartu su parapijos klebonu, galėjo suspėti atvykti iš savo darbų į Parapijos namus. Dėkojame Mindaugams už pagalbą (tėčiui už techniką, sūnui už IT pagalbą). Iškart susirinkę galėjome sėstis nuotoliniam susitikimui,- negalvodami ar yra interneto ryšys, ar nepaves technologijos...

Plačiau

___________________________________________________________________________

 
 
2022-02-20 Sinodinio kelio trečiosios temos „Džiaugsmas Švęsti“ apibendrinimas

Vasario 20 dieną, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos moderatorių komanda rinkosi kaip ir kiekvieną sekmadienį švęsti Eucharistijos. Rinkosi dėkoti Viešpačiui už vedimą Sinodo kelionėje ir posėdžiauti apibendrinant trečiąją Sinodinio kelio temą „Džiaugsmas švęsti“.

Plačiau

___________________________________________________________________________​

 
 
2022-02-06 Trečiosios Sinodinio kelio temos „Šventimas“ pristatymas bendruomenei

Sekmadienio rytą, kai dar Sinodinio kelio moderatorių grupė šildė parapijos namus ir ruošėsi susitikimui su norinčiais kalbėtis po Šventųjų Mišių trečiąja sinodo tema „Šventimas“, - į parapijos namus atėjusi vaduojanti vargonininkė Gintarė Brazinskienė pasakė, kad priėmė sprendimą darbuotis mūsų bažnyčioje.

Plačiau

___________________________________________________________________________​

 
 
1   2   sekantis  >>