į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Skelbimų archyvas » 2017 metų

2017 m. gruodžio 26 d. (antradienį), minint pirmąjį Bažnyčios kankinį šv. Steponą,

Šv. Mišios 10 val. ir 12 val.


Kėdainių šv.Jurgio bažnyčioje jau galima įsigyti pašventintus KALĖDAIČIUS Jūsų Kūčių stalui. 

Esate laukiami ir darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val., taip pat savaitgaliais prieš ir po Šv. Mišių.


Caritas skelbia adventinę akciją „Gerumas mus vienija“ ir kviečia padėti žmonėms, kurie šiuo metu yra praradę tikėjimą ir viltį, kamuojami ligos, prispausti skurdo ar senatvės. Kiekvienas gali prisidėti prie akcijos, įsigijęs už auką specialią Lietuvos Carito žvakutę. Carito žvakelė yra aukos ir pagalbos venas kitam simbolis. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje žvakelės platinamos darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val. O šeštadienį ir sekmadienį pamaldų metu. Taip pat skurstančiuosius galima paremti aukomis, rūbais, žaislais ir negendančiais maisto produktais. Šias jūsų gerumo dovanas priims Carito savanoriai, Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje.


Kviečiame dalyvauti tradicinėje Advento vainikų parodoje Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje ir savo namuose turėti pašventintą vainiką. Vainikai kartu su kalėdaičiais bei Carito akcijos „Gerumas mus vienija“ žvakelėmis bus šventinami pirmąjį Advento sekmadienį,

2017 m. gruodžio 3 d. (sekmadienį), 10 val. ir 12 val. Vainikus į bažnyčią galite atnešti kiekvieną rytą ir taip pat sekmadienį.

 

Krikščionių kraštuose, pagal seną tradiciją, iš eglišakių ar lauro lapų pinamas Advento vainikas. Gali būti naudojami ir kiti augalai: gėlės, vaisiai, kaspinai ir įvairios puošmenos. Vainiko dydis neribojamas. Vainikas paprastai padedamas ant stalo. Viduryje būtinai pritvirtinamos keturios žvakės, kurios simbolizuoja keturias Advento savaites. Advento vainikas namuose ir jį puošiančios žvakės simbolizuoja Kristaus laukimą, padeda mums skaičiuoti laiką, likusį iki Kalėdų, kviečia maldai, susikaupimui, geriems darbams, suteikia namams jaukumo.


2017 m. lapkričio 26 d. (sekmadienį), 12 val., Kristaus Karaliaus ir palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio paveikslo pašventinimo bei jo metų užbaigimo iškilmės Šv. Mišios.

Melsimės dėkodami Dievui už visus: sekmadienių ir švenčių maldininkus, aukotojus, geradarius, už Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą, už Kėdainių krašto literatus, už bažnyčios chorą, caritą, Marijos legioną, už parapijos maldos ratelius, katechetus, adoruotojas, procesijų organizatorius ir dalyvius, patarnautojus bei visus pagalbininkus. 

Po Šv. Mišių Kėdainių pagyvenusių žmonių asociacijos ansamblio "Giedra", koncertas. Vadovė Aldona Sasnauskienė.


2017 m. lapkričio 19 d. (sekmadienį), 12 val., minint bažnytinės muzikos globėją šv. Ceciliją,

Šv. Mišios už Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios gyvus ir mirusius choristus.


2017 m. lapkričio 12 d. (sekmadienį), po 12 val. Šv. Mišių, Lietuvos samariečių bendrijos Kėdainių skyriaus mišraus vokalinio instrumentinio ansamblio koncertas. Vadovė Nijolė Bajorūnienė.


2017 m. lapkričio 5 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius.


2017 m. lapkričio 2 d. (ketvirtadienį), Vėlinių dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val.


2017 m. lapkričio 1 d. (trečiadienį), Visų šventųjų dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val.

13 val. gedulinga procesija už mirusius iš šv. Jurgio bažnyčios į Kauno gatvės kapus.

13 val. 30 min. Šv. Mišios už mirusius Kauno gatvės kapuose prie Tremtinių paminklo ir poezijos valandėlė: „Vėjų pagairėj uždekim žvakutę“.


2017 m. spalio 8 d. (sekmadienį), Švenčiausios Mergelės Marijos - Rožyno karalienės atlaidai. Melsimės už maldai pasišventusius: Parapijos chorą, Marijos legioną, Gyvojo rožyno ir Gailestingumo vainikėlio kalbėtojų būrelius, Caritą, adoruotojas. Malda palydėsime mokytojus.  Atlaidų procesija ir Šv. Mišios 12 val.


2017 m. spalio 4 d. (trečiadienį), minint šv. Pranciškaus ir Tarptautinę gyvūnų dieną, 15 val., maldos valanda „Mylime savo augintinius drauge su šv. Pranciškumi“. Bus laiminami gyvūnėliai.

Prie bažnyčios visus pasitiks balandžių paroda ir kinologo pasirodymas su tarnybiniais šunimis.


2017 m. spalio 1 d. sekmadienį, 12 val. Šv. Mišios už transporto priemonių vairuotojus ir visus keliaujančius. Po Šv. Mišių bus šventinami automobiliai. 


2017 m. rugsėjo 24 d.(sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už parapijos Marijos gyvojo rožyno kalbėtojus.


Kviečiame vykti į didžiuosius Šiluvos atlaidus, rugsėjo 7 d. (ketvirtadienį).

Į atlaidus išvykstama 8 val. Registruotis prašome bažnyčioje prie Carito staliuko pamaldų metu.

Telefonas pasiteirauti 8 652 29356


2017 m. rugsėjo 3 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišiose giedos

Vilniaus šv. Jono vienuolyno choras „Adoramus“. Vadovas Imantas Šimkus.


2017 m. rugpjūčio 27 d. (sekmadienį),

Prašant palaimos naujiems mokslo metams Šv. Mišios 12 val.


2017 m. rugpjūčio 23 d. (trečiadienį),

Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena.

Šv. Mišios už Tėvynės laisvę ir kovotojus 18 val.


2017 m. rugpjūčio 15 d. (antradienį),

Žolinės - Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės

Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Šventinami žolynai ir derlius.

 

Nuo 9 val. – šv. Jurgio parapijos bažnyčios aikštėje veiks prekybinė mugė, kurioje bus prekiaujama maisto gaminiais, religine atributika bei suvenyrais. 13.30 val. po šv. Sumos Mišių šventoriaus vejoje prie bažnyčios  vyks Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos kolektyvų  koncertas. Koncertuos  Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kėdainių rajono filialo ansamblis „Temela“ (vadovas K. Kuprys), Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Raseinių rajono filialo vokalinis ansamblis „Svaja“ (vadovė G. Grabienė), Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų rajono filialo mišrus vokalinis ansamblis „Puriena“ (vadovė O. Matusevičiūtė). Koncerto vedėja Kėdainių krašto literatų sambūrio vadovė  G. Sereikienė skaitys sakralines eiles, skirtas Švč. Mergelei  Marijai. Koncerto metu organizatoriai vaišins žolelių arbata, virta ant laužo, o svečiai bei žiūrovai, susėdę vejoje,  gerdami arbatą galės  užkandžiauti sumuštiniais iš savo lauknešėlių. Kviečiame dalyvauti!
Organizatoriai: Kėdainių šv. Jurgio parapijos Pastoracinė taryba ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kėdainių rajono filialas (pirmininkė A. Bobinaitė). Rėmėjai: Kėdainių Šv. Jurgio parapijos CARITAS, Kėdainių krašto LITERATŲ SAMBŪRIS. Informaciniai rėmėjai: XXI amžiaus laikraštis, Kėdainių rajono laikraštis „Rinkos aikštė“, rajono laikraštis „Kėdainių mugė“, Kėdainių televizija „Balticum“.


2017 m. rugpjūčio 2 d. (trečiadienį),

Porciunkulė- Švenčiausios Mergelės Marijos angelų karalienės iškilmė.

1216 m. šv. Pranciškus iš popiežiaus Honorijaus III išprašė malonę, kad tikintieji, lankydami Porciunkulės bažnytėlę pelnytų visuotinius atlaidus.

17 val. Bendruomeninis Atgailos Sakramento šventimas.

18 val. Šv. Mišios ir procesija.


Nuoširdžiai sveikiname Salomėją ir Gediminą Juozą Šareikas, Kauno arkivyskupo-metropolito Liongino Virbalo apdovanotus aukščiausiu arkivyskupijos garbės apdovanojimu, Šiluvos Dievo Motinos medaliu – už aktyvų įsijungimą į Kėdainių šv. Jurgio parapijos gyvenimą, ilgametį dalyvavimą bažnyčios chore, rodomą pagalbą sielovadoje, atsidavusį rūpinimąsi parapijos bendruomene ir nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą.
Gerbiamiems Šareikoms ilgiausių metų ir Dievo palaimos prasmingoje veikloje linki Kėdainių šv. Jurgio parapija.


2017 m. liepos 30 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios aukojamos žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais.  


2017 m. liepos 23 d. (sekmadienį), 12 val. padėkos Šv. Mišios už gautas gausias malones parapijos piligriminėje kelionėje į Vilniaus katedros aikštėje švęstą palaimintojo kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio iškilmę. 


2017 m. liepos 16 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišiose, minint Švenčiausiąją Mergelę Mariją Škaplierinę ir pavedant jos užtarimui, vaikams priėmusiems pirmąją Komuniją bus uždedami Škaplieriai ir Rožynai.  


Kviečiame vykti į  Šiluvos 13-tos dienos pamaldas.

Į Šiluvą išvykstama liepos 13 d. (ketvirtadienį) 8 val. Kelionės kaina 6 Eur.

Registruotis prašome bažnyčioje prie Carito staliuko pamaldų metu.

Telefonas pasiteirauti 8 652 29356 

 

Kviečiame aplankyti palaimintojo kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio parodą mūsų Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje.

Ateiti galima kiekvieną sekmadienį nuo 9 val. iki 13 val.


2017 m. liepos 9 d. (sekmadienį), po 12 val. Šv. Mišių už Kėdainių krašto literatų sambūrį,

šv. Jurgio bažnyčios kalnelyje vyks tradicinė trečioji Kėdainių krašto literatų sambūrio poezijos vasara ,,Ten, kur poezija virsta malda“.

/Eilės skambės anglų, lenkų, vokiečių kalbomis/

Muzikuos krašto ir kitų rajonų dainuojamosios poezijos atlikėjai. Kėdainių lenkų draugijos ansamblis ,,Issa".

Maloniai kviečiame dalyvauti.


2017 m. liepos 8 d. (šeštadienį),  Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios kalnelyje vyks Kėdainių krašto literatų tapybos plenero antroji dalis ,,Nutapysiu eilėraštį“. Veiks tapybos darbų paroda po atviru dangumi.


2017 m. liepos 6 d. (Ketvirtadienį),  Valstybės, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną Šv. Mišios už valstybę, jos vadovus ir visus piliečius 12 val.


2017 m. liepos 2 d. (skmadienį), 12 val. Šv. Mišios už tris Budavonės miško kankinius: kun. Vaclovą Balsį,

kun. Justiną Dabrylą ir kun. Joną Petriką. Po Šv. Mišių bažnyčios antro aukšto salėje Nijolės Balsytės Pocienės knygos ir dokumentinio filmo apie Budavonės tragediją pristatymas.

“Neliūdėkime, nukankintieji kovoja drauge su mumis. Jie stiprina mūsų gretas. Tegul bus pašlovinti nenusilenkę prieš netiesą”. (Arkiv. Mečislovas Reinys)


2017 m. birželio 25 d. (sekmadienį), Kauno arkivyskupas-metropolitas Lionginas Virbalas visus arkivyskupijos tikinčiuosius kviečia vykti į garbingojo kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio skelbimo palaimintuoju iškilmę.

Todėl birželio 25 d. (sekmadienį), Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje šv. Mišių nebus.

Šv. Mišios bus aukojamos birželio 24 d. (šeštadienį), 16 val.

Užbaigiant Devintinių maldų aštuondienį šventinami žolynai ir laiminamos šeimos.


2017 m. birželio 18 d. (sekmadienį), Devintinės, Švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo šventė.

Šv. Mišios bus aukojamos už Marijos legioną.

Po 12 val. Šv. Mišių miesto gatvėmis bus einama Devintinių procesija.


2017 m. birželio 16 d. (penktadienį), Kauno apskrities, Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės, 

Kėdainių Povilo Lukšio 205-oji šaulių kuopa, vadovaujama vadės Kristinos Župerkienės, švęs 25 m. jubiliejų. 10 val. šaulių kuopos padėkos Šv. Mišios prašant Dievo palaimos gyviesiems ir meldžiant  amžinojo atilsio mirusiems šauliams. Prieš Šv. Mišias nuo 9 val. 30 min. bus einamas Kryžiaus kelias.


2017 m. birželio 11 d. (sekmadienį), Švenčiausios Trejybės atlaidai. Atlaidų procesija ir

Šv. Mišios 12 val. Po pamaldų bažnyčios antro aukšto salėje bus rodomas filmas, o bažnyčioje vyks paroda apie garbingąjį kankinį arkivyskupą Teofilių Matulionį.


2017 m. birželio 4 d. (sekmadienį), 

Sekminės ir Tėvo diena. Šv. Mišios 8 val. 10 val. ir 12 val.


2017 m. gegužės 28 d. (sekmadienį), 12 val. Šeštinės - Kristaus žengimas į dangų ir vaikų pirmosios komunijos šventė. 


2017 m. gegužės 21 d. (sekmadienį), Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimas.

12 val. Šv. Mišios meldžiant brangios vienybės dovanos visiems Lietuvos piliečiams. 

Po jų Krakių kultūros centro folkloro ansamblio „Žiedupė koncertas.


2017 m. gegužės 14 d. (sekmadienį), po 12 val. Šv. Mišių Kėdainių krašto dailės draugijos narių darbų parodos atidarymas.


2017 m. gegužės 7 d. sekmadienį, Motinos diena. Šv. Mišios už motinas 8, 10 ir 12 val. 
Po pamaldų Kėdainių muzikos mokyklos koncertas.


2017 m. balandžio 29 d. (šeštadienį), 16 val. Sutvirtinimo sakramento šventė. 

Šv. Mišias už Kėdainių šv. Jurgio parapiją aukos ir Sutvirtinimo sakramentą teiks Kauno vyskupas.


2017 m. balandžio 25 d. (antradienį), šv. Morkaus, evangelisto šventė.
10 val. Šv. Mišios ir Maldavimų pamaldos prašant Dievą taikos, sveikatos ir derliaus.


Maloniai kviečiame 2017 m. balandžio 23 d. (sekmadienį), į didžiuosius, parapijos vardo, šv. Jurgio atlaidus ir Atvelykio – Dievo gailestingumo sekmadienio šventimą,

bei arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metams paminėti Kryžiaus pašventinimo iškilmę Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje.


10 val. Votyvinės šv. Mišios.

12 val. Atlaidų procesija ir Šv. Mišios prašant palaimos žemdirbiams, šių metų derliui, kariams ir šauliams.


Po Šv. Mišių bažnyčioje koncertas, kuriame prisistatys Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos vaikų folkloro kolektyvas „Šeduviukai” (vad. Aušra Mickutė), etnografinis ansamblis „Šeduviai“ (vad. Emilija Brajinskienė ir Danutė Briedienė) bei Kėdainių raj. folklorinis trio „AAK“ (vad. Kęstutis Volkus).


Po to, apie 13:30 aikštėje prie bažnyčios vyks „Liaudiškas Jurginių
šurmulys PAGAL JURGĮ IR KEPURĖ“

Jo metu  ant laužo bus verdama „Piemenėlių arbata“  ir „ Jurgienės“ šiupinys bei didelėje keptuvėje kepama „Jurginių kiaušinienė“ . Vaišinsis visi, kas tik apsilankys atlaiduose ir nesuskubs išvykti...

 

O taip pat apsilankys ir „Velykų bobutė su Velykų dieduku“ Jie vaikams atneš skanėstų ir organizuos margučių ridenimo varžybas....

O tuo tarpu "Šeduviukai" parodys Jurginių piemenėlių programėlę, bei dar padainuos ir pašoks... Nuo vaikų su savo dainomis ir žaidimais neatsiliks ir suaugusieji – etnografinis kolektyvas „Šeduviai“...

 

Kitame kiemo krašte (scenoje, prie parapijos namų) šventinę nuotaiką kels ir trankiai grieš Kėdainių liaudiška kapela „Dobilėlis penkialapis“, Alytaus liaudiškas vokalinis ansamblis „Jotvainiai", Kėdainių r. Vikaičių vokalinis ansamblis „Nykė" bei Sirutiškio folklorinis ansamblis „Radasta", Kauno m. Naugardiškių bendruomenės vokalinis ansamblis „Svaja“.


Renginio aikštės pakraščiuose vyks ir prekyba įvairia religine atributika, suvenyrais, skanėstais ir  kitokiomis lauktuvėmis namiškiams...

 

Organizatoriai: Kėdainių šv. Jurgio parapijos taryba, „Caritas“ bei Kėdainių tradicinio liaudiško giedojimo ir folkloro studija prie šv.Jurgio parapijos „O, Siela nemari“.


Didžiąją savaitę, 2017 m. balandžio 10-15 dienomis, (pirmadienį-šeštadienį), pamaldų pradžia 18 val.

Valandą prieš pamaldas klausomos išpažintys.

 

2017 m. balandžio 13 d. Didysis ketvirtadienis.

Didžiojo ketvirtadienio rytą vyskupai drauge su visais kunigais Katedrose šventina aliejus, kurie bus vartojami teikiant Krikšto, Sutvirtinimo, Ligonių patepimo ir Kunigystės sakramentus. Kiekvienam katalikui bent kartą derėtų dalyvauti šiose Mišiose.

Kauno Katedroje pamaldų pradžia – 10 val.

 

18:00 val. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje- KRISTAUS PASKUTINĖS VAKARIENĖS MIŠIOS. Jomis minimos didžiausios paslaptys: Švč. Sakramento ir Kunigystės įsteigimas, taip pat – Viešpaties įsakymas broliškai mylėti vieniems kitus.

Melsimės už buvusius šios bažnyčios kunigus.

 

2017 m. balandžio 14 d. Didįjį penktadienį, 16 val. visus krikščionis kviečiame į tradicinį Kristaus kryžiaus kelią, Kėdainių miesto gatvėmis.

Pradžia prie Kėdainių rajono savivaldybės.

 

18:00 val. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje – KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS.

Jose renkamos aukos šventajai Žemei palaikyti. Tai viso pasaulio katalikų parama Šventojoje  Žemėje esančioms krikščionių šventykloms.

Šventoji  Žemė – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus veiklos, mirties ir prisikėlimo vieta.

 

2017 m. balandžio 15 d. Didįjį šeštadienį,

18 val. renkamės šventoriuje VELYKNAKČIO pamaldoms. Šventinama ugnis ir vanduo. Už krikšto pažadų atnaujinimą pelnomi atlaidai. Prašome atsinešti krikšto žvakes.

 

2017 m. balandžio 16 d. (sekmadienį),

pagrindinės VELYKŲ ŠV. MIŠIOS su procesija ir margučių šventinimu  8 val. 

Kitos Šv. Mišios 10 val. 30 min.

 

2017 m. balandžio 17 d. (pirmadienį),

antrąją Velykų dieną Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. 


Kiekvieną Gavėnios penktadienį,

10 val. 30 min. Švč. Sakramento adoracija ir Gavėnios „Graudžių verksmų“ giedojimas. 

 

Kiekvieną Gavėnios sekmadienį,

11 val. 30 min. „Kryžiaus kelias“.


2017 m. balandžio 9 d. Verbų sekmadienis.

12 val. Šv. Mišios už jaunimą. Prašome atsinešti verbų puokšteles.


2017 m. balandžio 2 d. (sekmadienį), 12 val. padėkos Šv. Mišios už geradarius.


2017 m. kovo 11-ąją, (šeštadienį), Lietuvos nepriklausomybės dieną,Šv. Mišios už Tėvynę 12 val.


2017 m. kovo 5 d. (sekmadienį), minėdami Lietuvos globėjo šv. Kazimiero iškilmę, švęsime viso pasaulio lietuvių maldos dieną. Tai kvietimas dėkoti Dievui ir vieni kitiems, prisiminti visus Lietuvos žemės  vaikus išeivijoje ir Tėvynėje.

Šv. Mišios už visus Lietuvius 12 val.

Po Šv. Mišių ­­­­literatūrinė-muzikinė kompozicija: „Gavėnios kelyje širdies atvartos pasaulyje pabirusiems tautos vaikams.“

Eiles skaitys Kėdainių krašto literatų sambūrio literatai, muzikuos moksleiviai.


2017 m. kovo 1 d. (trečiadienį), Gavėnios pradžios-Pelenų dienos Šv. Mišios ir atgailos ženklo suteikimas pabarstant galvas pelenais primenant amžinąsias vertybes 10 val.


2017 m. vasario 28 d. (antradienį), Šv. Mišios 10 val. Po jų aikštėje prie Parapijos namų Caritas kviečia į linksmą Užgavėnių šventę.


2017 m. vasario 16 d. (ketvirtadienį), Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną

Šv. Mišios už Tėvynę 10 val.


2017 m. vasario 12 d. (sekmadienį), minint Lurdo Švenčiausiąją Mergelę Mariją ir Pasaulinę ligonių dieną 12 val. Šv. Mišios už ligonius, gydytojus ir slaugytojus. Bus teikiamas Ligonių patepimo Sakramentas.


2017 m. vasario 5 d. (sekmadienį), Šv. Mišiose 10 val. ir 12 val. šventinama šv. Agotos duona ir vanduo prašant apsaugoti nuo gaisrų ir kitų  nelaimių.


2017 m. vasario 3 d. (penktadienį), šv. Blažiejaus minėjimas. 10 val. Šv. Mišios už ligonius ir šv. Blažiejaus sakramentalijos suteikimas prašant apsaugoti nuo gerklės ligų ir nuo bet kokio kitokio susirgimo.


2017 m. vasario 2 d. (ketvirtadienį), Grabnyčių-Kristaus paaukojimo šventė. Žvakių šventinimas, procesija ir Šv. Mišios už Dievui pasišventusius vienuolius 10 val.


2017 m. sausio 22 d., (sekmadienį), minint krikščionių vienybės savaitę 12 val. Šv. Mišios meldžiant brangios vienybės dovanos visiems krikščionims.