į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Skelbimų archyvas » 2018 metų

2018 m. gruodžio 26 d. (trečiadienį), minint pirmąjį Bažnyčios kankinį šv. Steponą,
Šv. Mišios 10 val.


Caritas skelbia adventinę akciją „Gerumas mus vienija“ ir kviečia padėti žmonėms, kurie šiuo metu yra praradę tikėjimą ir viltį, kamuojami ligos, prispausti skurdo ar senatvės. Kiekvienas gali prisidėti prie akcijos, įsigijęs už auką specialią Lietuvos Carito žvakutę. Carito žvakelė yra aukos ir pagalbos venas kitam simbolis. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje žvakelės platinamos darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val. O šeštadienį ir sekmadienį pamaldų metu. Taip pat skurstančiuosius galima paremti aukomis, rūbais, žaislais ir negendančiais maisto produktais.  Šias jūsų gerumo dovanas priims Carito savanoriai, Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje.

 

Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje galima įsigyti pašventintus KALĖDAIČIUS Jūsų Kūčių stalui. 

Esate laukiami ir darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val., taip pat savaitgaliais prieš ir po Šv. Mišių.


2018 m. Gruodžio 25 d. (antradienį), KALĖDOS

Kalėdų ryto Šv. Mišios 9 val. Po pamaldų Kalėdų senelio sutikimas.

Kitos Šv. Mišios 11 val. 


2018 m. Gruodžio 24 d. (pirmadienį), KRISTAUS GIMIMAS.

Iškilmingas Betliejaus pašventinimas ir Kalėdų nakties Šv. Mišios 21 val.


2018 m. gruodžio 20 d. (ketvirtadienį), 15 val.  Šv. Mišios už Labūnavos bokšte kūčių naktį sovietų armijos nužudytus partizanus, jų ryšininkus ir taikius bokšto gyventojus.

Po Mišių malda prie bokšto. Grįžus Kėdainių tremtinių sąjungos būstinės pašventinimas ir advento vakaronė.


2018 m. gruodžio 16 d. (sekmadienį), po 12 val. Šv. Mišių literatūrinė-muzikinė kompozicija

„Advento rimtyje-Kalėdų laukimas“. Programą atliks Kėdainių miesto mišrus vokalinis instrumentinis ansamblis „SENAMIESTIS“.

Vadovė Nijolė Bajoriūnienė


2018 m. gruodžio 9 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už parapijos Marijos legioną ir visus maldos pagalbininkus, šaukiantis Nekaltosios Marijos užtarimo.

Bus šventinama Kėdainių šv. Jurgio parapijos Marijos legiono vėliava.


2018 m. lapkričio 25 d. (sekmadienį), Kristaus Karaliaus iškilme baigiasi bažnytiniai metai.

12 val. padėkos Dievui Šv. Mišios už visus: sekmadienių ir švenčių maldininkus, aukotojus, geradarius, už Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą, už Kėdainių krašto literatus, už bažnyčios chorą, caritą, Marijos legioną, už parapijos maldos ratelius, katechetus, adoruotojas, procesijų organizatorius ir dalyvius, patarnautojus bei visus pagalbininkus.


2018 m. lapkričio 18 d. (sekmadienį), 12 val., minint bažnytinės muzikos globėją šv. Ceciliją,

Šv. Mišios už Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios gyvus ir mirusius choristus.


2018 m. lapkričio 4 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius.


2018 m. lapkričio 2 d. (penktadienį), Vėlinių dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val.


2018 m. lapkričio 1 d. (ketvirtadienį), Visų šventųjų dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val.

13 val. gedulinga procesija už mirusius iš šv. Jurgio bažnyčios į Kauno gatvės kapus.

13 val. 30 min. Šv. Mišios už mirusius Kauno gatvės kapuose prie Tremtinių paminklo ir poezijos valandėlė: „Vėjų pagairėj uždekim žvakutę“.


2018 m. spalio 14 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais.


2018 m. spalio 7 d. (sekmadienį), Švenčiausios Mergelės Marijos - Rožyno karalienės atlaiduose dėkosime Dievui už šventojo tėvo  popiežiaus Pranciškaus atvežtas gausias malones, kurias gavome drauge dalyvaudami Jo šventenybės aukotose Šv. Mišiose. Popiežiaus apsilankymo prisiminimui bus pašventintas atminimo ženklas. Melsimės už parapijos geradarius ir visus malda apglėbiančius Kėdainių šv. Jurgio parapiją.


2018 m. spalio 4 d. (ketvirtadienį), minint šv. Pranciškaus ir Tarptautinę gyvūnų dieną, 16 val., maldos valanda „Mylime savo augintinius drauge su šv. Pranciškumi.

Atsiveskime į bažnyčią palaiminti savo gyvūnėlius.


2018 m. rugsėjo 30 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už transporto priemonių vairuotojus ir visus keliaujančius. Po Šv. Mišių bus šventinami automobiliai.


2018 m. rugpjūčio 26 d. (sekmadienį),

Prašant palaimos naujiems mokslo metams Šv. Mišios 12 val. 


2018 m. rugsėjo 23 d. (sekmadienį), Kėdainių šv. Jurgio parapijos tikintieji dalyvaus popiežiaus Pranciškaus Kaune aukojamose Šv. Mišiose. 

Todėl rugsėjo 23 d. (sekmadienį), Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje Šv. Mišių nebus.

Šv. Mišios bus aukojamos rugsėjo 22 d. (šeštadienį), 16 val.


2018 m. rugsėjo 16 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios  už Kėdainių krašto partizanų, politinių kalinių ir tremtinių Onos ir Juozo Sereikų šeimą minint jų mirties 5-tąsias metines.


Kviečiame vykti į didžiuosius Šiluvos atlaidus, rugsėjo 14 d. (penktadienį).

Į atlaidus išvykstama 8 val. Registruotis prašome bažnyčioje prie Carito staliuko pamaldų metu.

Telefonas pasiteirauti 8 652 29356


2018 m. rugsėjo 9 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už gyvus ir mirusius Sąjūdžio įkūrėjus Kėdainiuose, minint Sąjūdžio 30-tąsias metines.


2018 m. rugsėjo 2 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už parapijos Marijos gyvojo rožyno kalbėtojus.


2018 m. rugpjūčio 23 d. (ketvirtadienį),

Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena.

Šv. Mišios už Tėvynės laisvę ir kovotojus 18 val.

Po Šv. Mišių autobusas visus norinčius nuvež prie kėdainiečių pastatyto kryžiaus Baltijos kelyje, Ukmergės r. 


2018 m. rugpjūčio 15 d. (trečiadienį),

Žolinės - Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Šventinami žolynai ir derlius.

Po pamaldų koncertas.


2018 m. rugpjūčio 10 d. (penktadienį), Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios kalnelyje vyks Kėdainių krašto literatų tapybos pleneras „Nutapysiu eilėraštį“. Plenero pradžia 14 val. 30 min.

Veiks tapybos darbų paroda po atviru dangumi.


2018 m. rugpjūčio 12 d. (sekmadienį), po 12 val. Šv. Mišių, laukiant šventojo tėvo popiežiaus Pranciškaus apsilankymo Lietuvoje, bažnyčios antro aukšto salėje bus rodomas filmas „Pranciškus-popiežius iš Naujojo pasaulio“.


2018 m. rugpjūčio 2 d. (ketvirtadienį),

Porciunkulė-Švenčiausios Mergelės Marijos angelų karalienės iškilmė.

1216 m. šv. Pranciškus iš popiežiaus Honorijaus III išprašė malonę, kad tikintieji, lankydami Porciunkulės bažnytėlę pelnytų visuotinius atlaidus.

17 val. 30 min. Bendruomeninis Atgailos Sakramento šventimas.

18 val. Šv. Mišios ir procesija.


2018 m. liepos 29 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios aukojamos žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais.  


Į nuotaikingą gegužinę, Gėlių gatvė 8, Paobelyje 2018 m. liepos 27 d. (penktadienį), 14 val. kviečia klubas "Rudenėlis". Vadovė Kristina Župerkienė.


2018 m. liepos 15 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišiose, minint Švenčiausiąją Mergelę Mariją Škaplierinę ir pavedant jos užtarimui, vaikams priėmusiems pirmąją Komuniją bus uždedami Škaplieriai ir Rožynai.


2018 m. liepos 6 d. (penktadienį), Valstybės, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną Šv. Mišios už tautą, praeities ir dabarties valstybės vadovus 10 val. 


2018 m. liepos 1 d. (sekmadienį), pasitinkant Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną, po 12 val. Šv. Mišių spektaklis „TEPRABYLA ARISTAVOS ISTORIJOS DVASIA“. Aristavos istoriją Jums papasakos ir dainas padainuos Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriaus Aristavos mėgėjų teatras(suaugusiųjų), Aristavos moterų vokalinis ansamblis „ARVISTA“.


2018 m. birželio 17 d., (sekmadienį), poetų vasaros atlaidai -,,Ten, kur poezija virsta malda“.

12.00 val. Šv. Mišios už Kėdainių krašto poetus ir rašytojus. 

Po pamaldų šventoriuje eiles skaitys Kėdainių krašto sambūrio literatai bei svečiai iš kitų rajonų. Vadovė Genė Sereikienė.


2018 m. birželio 14 d. (ketvirtadienį), Gedulo ir vilties dieną,

18 val. Šv. Mišios už tremtinius Kauno gatvės kapinėse prie Tremtinių paminklo.


2018 m. birželio 10 d. (sekmadienį), po 12 val. Šv. Mišių užbaigiant Devintinių maldų aštuondienį bus šventinami žolynai ir laiminamos šeimos. Po palaiminimo Kėdainių bendruomenės socialinio centro socialinių paslaugų gavėjų odos darbų parodos „Odos žydėjimas“ pristatymas. Apie savo darbus pasakos: Danutė Memeniškienė, Ksavera Kišonienė, Nijolė Butrimienė, Elena Šniurevičienė.


2018 m. birželio 3 d. (sekmadienį), Devintinės ir Tėvo diena. Šv. Mišios už tėvus 10 val. ir 12 val. 


2018 m. gegužės 31 d. (ketvirtadienį), kviečiame į Devintinių procesiją iš Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios į Kėdainių šv. Juozapo bažnyčią.

Procesijos pradžia Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje 17 val.

Šv. Mišios 18 val. Kėdainių šv. Juozapo bažnyčioje. Procesija pagerbsime Švenčiausiąjį Sakramentą - mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūną ir Kraują lydintį ir stiprinantį mus gyvenimo kelionėje.


2018 m. gegužės 27 d. (sekmadienį), 12 val. Švenčiausios Trejybės atlaidai ir vaikų pirmosios komunijos šventė.


2018 m. gegužės 23 d. (trečiadienį), Kėdainių šv. Jurgio bažnyčia kviečia į Švenčiausiojo Sakramento adoraciją.

 

Adoracijos pradžia trečiadienį 8 val.  Adoracijos pabaiga ketvirtadienį 8 val.

 

Adoracijos prasmė yra buvimas maldoje kartu su mūsų Išganytoju, meldžiant pagalbos sau ir visai Tėvynei. Kviečiame visus įsijungti į šią nenutrūkstamą maldą. Ateiti pasimelsti galima bet kuriuo metu. Ypatingai kviečiame nakties maldai ir budėjimui. Galinčius budėti naktį prašome užsirašyti prie Carito staliuko.


2018 m. gegužės 20 d. (sekmadienį), Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimas ir Poezijos pavasaris.

12 val. Šv. Mišios meldžiant brangios vienybės dovanos visiems Lietuvos piliečiams.

Po jų Poezijos pavasario šventė. Dalyvaus poetai Gasparas Aleksa, Nerijus Cibulskas, Violeta Šoblinskaitė, Aivaras Veiknys, Tadas Žvirinskis.  Aktorius Andrius Bialobžeskis.


2018 m. gegužės 6 d. (sekmadienį), Motinos diena.

Šv. Mišios už motinas 8, 10 ir 12 val. 


2018 m. balandžio 27 d. (penktadienį), 18 val. Sutvirtinimo sakramento šventė. 

Šv. Mišias už Kėdainių šv. Jurgio parapiją aukos ir Sutvirtinimo sakramentą teiks Kauno arkivyskupas.


2018 m. balandžio 25 d. (trečiadienį), šv. Morkaus, evangelisto šventė.
10 val. Šv. Mišios ir Maldavimų pamaldos prašant Dievą taikos, sveikatos ir derliaus.

2018 M. BALANDŽIO 22 D. (SEKMADIENĮ), KVIEČIAME Į DIDŽIUOSIUS, PARAPIJOS VARDO ŠV. JURGIO ATLAIDUS 

10 val. Votyvinės Šv. Mišios.

12 val. Atlaidų procesija ir Šv. Mišios prašant palaimos Kėdainių miestui, žemdirbiams, šių metų derliui, kariams ir šauliams.

Po Šv. Mišių aikštėje prie bažnyčios vyks „Liaudiškas Jurginių šurmulys: PAGAL JURGĮ IR KEPURĖ“.


KVIEČIAME DALYVAUTI POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS AUKOJAMOSE MIŠIOSE.

Rugsėjo 23 d. (sekmadienį), šventasis tėvas popiežius Pranciškus Kaune aukos Šv. Mišias.

Patekti į Šv. Mišias su popiežiumi bus galima tik su kvietimais, kurie bus platinami per parapijas. Pagal užsisakiusiųjų skaičių bus dalinami ir kvietimai. Kviečiame nedelsti. Užsirašyti galite Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje, pamaldų metu prie Carito staliuko.


2018 m. balandžio 2 d. (pirmadienį),

Antrąją Velykų dieną Šv. Mišios 10 val.


2018 m. balandžio 1 d. (sekmadienį), pagrindinės VELYKŲ ŠV. MIŠIOS su procesija ir margučių šventinimu 8 val. 

Kitos Šv. Mišios 10 val. 30 min.


2018 m. kovo 31 d. Didįjį šeštadienį,

18 val. renkamės šventoriuje VELYKNAKČIO pamaldoms. Šventinama ugnis ir vanduo. Už krikšto pažadų atnaujinimą pelnomi atlaidai. Prašome atsinešti krikšto žvakes.


2018 m. kovo 30 d. Didįjį penktadienį, 16 val. visus krikščionis kviečiame į tradicinį Kristaus kryžiaus kelią, Kėdainių miesto gatvėmis. Pradžia prie Kėdainių rajono savivaldybės.

 

18:00 val. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje – KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS.

Jose renkamos aukos šventajai Žemei palaikyti. Tai viso pasaulio katalikų parama Šventojoje Žemėje esančioms krikščionių šventykloms.

Šventoji Žemė – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus veiklos, mirties ir prisikėlimo vieta.


2018 m. kovo 29 d. Didysis ketvirtadienis.

Didžiojo ketvirtadienio rytą vyskupai drauge su visais kunigais Katedrose šventina aliejus, kurie bus vartojami teikiant Krikšto, Sutvirtinimo, Ligonių patepimo ir Kunigystės sakramentus. Kiekvienam katalikui bent kartą derėtų dalyvauti šiose Mišiose. Kauno Katedroje pamaldų pradžia – 10 val.

 

18:00 val. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje - KRISTAUS PASKUTINĖS VAKARIENĖS MIŠIOS. Jomis minimos didžiausios paslaptys: Švč. Sakramento ir Kunigystės įsteigimas, taip pat – Viešpaties įsakymas broliškai mylėti vieniems kitus. Melsimės už buvusius šios bažnyčios kunigus.


2018 m. kovo 25 d. Verbų sekmadienis.

Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Prašome atsinešti verbų puokšteles.


2018 m. kovo 11-ąją, (sekmadienį), Lietuvos nepriklausomybės dieną, Šv. Mišios už Tėvynę 12 val.


2018 m. kovo 4 d. (sekmadienį), minėdami Lietuvos globėjo šv. Kazimiero iškilmę, švęsime viso pasaulio lietuvių maldos dieną. Tai kvietimas dėkoti Dievui ir vieni kitiems, prisiminti visus Lietuvos žemės vaikus išeivijoje ir Tėvynėje. Šv. Mišios už visus Lietuvius 12 val.

Po Šv. Mišių ­­­­literatūrinė - muzikinė kompozicija: "Gavėnios kelyje širdies atvartos pasaulyje pabirusiems tautos vaikams.“ Eiles skaitys Kėdainių krašto literatų sambūrio literatai, muzikuos Arnas Jasiunas ir kiti moksleiviai.


2018 m. vasario 16 d. (penktadienį), 

Švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimto metų jubiliejų,

9 val. dovanojame 100 savo širdžių maldų už Tėvynę Lietuvą.

9 val. 30 min. Šv. Mišios už Tėvynę.

Po Šv. Mišių sveikiname vieni kitus šventoje agapėje.

12.30 val. šventiniu gausmu, drauge su kitomis bažnyčiomis, prabils mūsų  bažnyčios varpas.

Šimto varpų šimtas dūžių Lietuvai – tai reikšminga ir visą Lietuvą apimanti Nepriklausomos valstybės šimtmečio minėjimo projekto dalis. Manoma, kad Lietuvos valstybę atkuriantis aktas kaip tik buvo pasirašytas 12.30 val., todėl ir varpais skambinti kviečiama būtent tuo laiku.

Kiekvienas varpas išmuš 100 dūžių.

Šimtas varpų dūžių Lietuvai pakvies ne tik prisiminti šį reikšmingą mūsų šaliai ir Bažnyčiai įvykį, bet ir padėkoti Dievui už laisvės dovaną bei melsti dar didesnių Jo malonių.“ 


2018 m. vasario 14 d. (trečiadienį), Gavėnios pradžios - Pelenų dienos Šv. Mišios ir atgailos ženklo suteikimas pabarstant galvas pelenais primenant amžinąsias vertybes 10 val.


2018 m. vasario 13 d. (antradienį), Šv. Mišios 10 val. Po jų aikštėje prie Parapijos namų Caritas kviečia į linksmą Užgavėnių šventę.


2018 m. vasario 11 d. (sekmadienį), 12 val. artėjant mūsų valstybės jubiliejui, mūsų Tėvynės paaukojimas Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai.

Taip pat bus šventinamos akcijos „Laisvės šviesa“ 100 atminimo žvakučių.

Bei minint Lurdo Švenčiausiąją Mergelę Mariją ir Pasaulinę ligonių dieną bus teikiamas Ligonių patepimo Sakramentas.


2018 m. vasario 8 d. (ketvirtadienį), 12 val. Šv. Mišios už pirmąjį, kovose su bolševikais, žuvusį Lietuvos savanorį Povilą Lukšį. Po Šv. Mišių Povilo Lukšio atminimo pagerbimas jo žūties vietoje Taučiūnuose ir prie jo kapo Dotnuvos gatvės kapuose.


2018 m. vasario 5 d. (pirmadienį), 10 val. Šv. Mišios už parapiją prašant apsaugoti nuo gaisrų ir kitų  nelaimių. Šventinama šv. Agotos duona ir vanduo.


2018 m. vasario 3 d. (šeštadienį), šv. Blažiejaus minėjimas.
10 val. Šv. Mišios. Po jų šv. Blažiejaus sakramentalijos suteikimas prašant apsaugoti nuo gerklės ligų ir nuo bet kokio kitokio susirgimo.


2018 m. vasario 2 d. (penktadienį), Grabnyčių-Kristaus paaukojimo šventė. Žvakių šventinimas, procesija ir Šv. Mišios už Dievui pasišventusius 10 val.


2018 m. sausio 28 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais.


2018 m. sausio 21 d. (sekmadienį), minint krikščionių vienybės savaitę 12 val. Šv. Mišios meldžiant brangios vienybės dovanos visiems krikščionims.


2018 m. sausio 13 d. (šeštadienį), Laisvės gynėjų dieną, 16 val. Šv. Mišios už gyvus ir mirusius Lietuvos Laisvės gynėjus. Po Šv. Mišių šventoriuje, prie laužų išgyvensime tuos kruvinuosius 1991-ųjų metų Sausio 13 - tosios įvykius.


2018 m. Sausio 7 d. (sekmadienį), Švęsime Viešpaties Apsireiškimo-Trijų Karalių iškilmę. Eikime kartu su Trimis Karaliais prie Gelbėtojo lopšio, padovanokime Jam meilės auksą, maldos smilkalus ir pasiaukojimo mirą. Bažnyčioje šventinsime auksą, smilkalus, mirą ir kreidą. 

Šv. Mišios 10 ir 12 val.


2018 m. sausio 1 d. (pirmadienį), Švenčiausios Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė.

Šv. Mišios 10 ir 12 val.