Sumos didysis choras spausdinti
2017 m. Minint Šv. Ceciliją

Bažnyčioje minint Šv. Ceciliją, bažnytinės muzikos globėją, susirinkę Didžiojo Sumos choro choristai prieš šv. Mišias prisiminė iškeliavusius pas Viešpatį savo vargonininkus ir choristus. Buvo giedamas Švč. Mergelės Marijos Rožynas. Tradiciškai esam taip įpratę, kad kada būna kokios nors laidotuvės, mirties metinės Rožynas yra giedamas. Bažnyčioje kalbant Rožyną turime keturias dalis: Džiaugsmo slėpinius, Šviesos slėpinius, Kančios slėpinius ir Garbės slėpinius. Giedant - tik trys slėpiniai: Džiaugsmo, Kančios ir Garbės.

Choristė Virginija Griciuvienė, kuri mūsų bažnyčios Didžiąjame Sumos chore gieda maždaug nuo 1995 metų, išvardino vargoninkus ir choristus, kurie jau gieda pas Viešpatį: Steponas, Povilas ir Vytautas yra vargonininkai; dvi Janinos, du Antanai, du Petrai, Genovaitė, Eugenija, Vida, Klemencas, Ričardas, Vanda, Boleslovas, Jadvyga, Adelė, Konstancija, Stefanija, Vytautas, Vladas, Tomas, Juozas ir Modestas yra choristai. Iškeliavusius pas Viešpatį mūsų vargonininkus ir choristus  klebonas minėjo ir melsdamasis per Šventąsias Mišias už gyvus ir mirusius mūsų bažnyčios choristus, kurias aukojo minint bažnytinės muzikos globėją šv. Ceciliją. Per Šventąsias Mišias buvo skaitomas ,,Ganytojiškas kreipimasis minint pasaulinę vargstančiųjų dieną” (http://kedainiusvjurgiobaznycia.lt/ganytojo-zodis-20/lt/).

Po Šventųjų Mišių choristus į Parapijos namus pakvietė ir Agapei skirtą stalą palaimino parapijos klebonas kun. Artūras Stanevičius.

Choristai, tradiciškai kaip ir kasmet, pasveikino savo mylimą gerbiamą vadovę vargonininkę Aušrą Giedrienę. Kęstutis Volkus užtraukė ir visi sudainavom bendrą linkėjimą ,,Gyvuokim ilgiausius metus”.

Retai kur darbovietėse ar net giminių suėjimuose taip yra gyvi tie, kurie yra jau iškeliavę pas Viešpatį. Mūsų Didžiojo choro choristai labai dažnai prisimena tuos, kurie juos pačius atsivedė į chorą, juos mokė, ar kartu šlovino Viešpatį. Tai parodo, kad jie ne tik mūsų mintyse, bet kartu su mumis Gyvena.

Plačiau apie mūsų parapijos Didįjį Sumos Chorą galima pasiskaityti parapijos svetainėje adresu:

http://www.rinkosaikste.lt/gyvenimas-margas/zmones/apie-tuos-kuriu-scena-baznycia

 

Šv. Jurgio parapijos katechetė Genovaitė Matusevičienė