Sumos didysis choras spausdinti
2021-09-25 Parapijos Didysis choras dalyvavo Giesmių šventėje

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios Didysis choras, kartu su profesionalia vargonininke Aušra Giedriene kassekmadienį priverčia giesmei lietis iš susirinkusiųjų širdžių... Tokie išgyvenimai nėra dažna patirtis nuėjus į bažnyčias...

 

 

Giedojimas mūsų bažnyčioje neatsiejama liturgijos dalis ir kasdien. Giedojimas yra ženklas, simbolis to, kas švenčiama. Giesmė patvirtina ir sustiprina Evangelijos skelbimą, geriau išreiškia tikėjimo išpažinimą, maldavimą ir dėkojimą; gestais ir žodžiais įprasmina sakramentų apeigas.

 

 

Bažnyčia ragina tikinčiuosius liturgijoje dalyvauti sąmoningai, aktyviai ir vaisingai (plg. SC 11), o aktyvų arba veiklų dalyvavimą apibrėžia kaip bendrai kalbamus atsakymus, bendrą giedojimą, kartu išreiškiamus gestus ir veiksmus (plg. SC 30). Todėl švenčiant liturgiją ir ypač Šv. Mišias bendrai giedoti – ne šiaip tikinčiųjų pasirinkimas, o Bažnyčios paraginimas.

 

 

Rugsėjo 25-ąją, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos Didysis choras, kartu su vargonininke Aušra Giedriene dalyvavo Josvainių Visų Šventųjų Bažnyčioje organizuotoje Giesmių Šventėje „Žvaigždė Šviesybės”.

 

 

Nuotraukos paimtos iš Josvainių bendruomenės centro Facebook paskyros.

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija