Visuotinės maldos spausdinti

                        2021 m. 24 Eilinis sekmadienis, B

 

 Kun.: Brangūs broliai ir seserys, išpažindami Kristų savo     Dievu, melskime, kad kasdien būtume Jo sekėjai.

 

                   Vesk mus, Viešpatie, savo keliais!

 

Dieve, mūsų Tėve, padėk Bažnyčios nariams gyventi pagal Krikšto malonę.

 

Melskime už Bažnyčią ir Jos Ganytojus, kad nepritrūktų tikėjimo bei ryžto skelbti Evangeliją.

 

Viešpatie, globok ir saugok mūsų kraštą, kad jo ateitis būtų šviesi ir paženklinta visuotinės gerovės.

 

Apšviesk netikinčių ir Tavęs ieškančių širdis, kad galėtų suprasti Kristaus slėpinio didybę ir Tave šlovinti atnaujintu gyvenimu.

 

Jėzau, mūsų Gerasis Ganytojau, lydėk jaunimo žingsnius, kad pasitikėdami Tavimi taptų atsakingi už visuomenės gyvenimą.

 

Viešpatie, paguosk ir stiprink kenčiančius, kad patirtų kantrybės jėgą ir Tavo teikiamos vilties džiaugsmą.

 

Kun. : Viešpatie, mūsų Tėve, atsiuntęs savo Sūnų, leisk suprasti Jo slėpinio galybę, kad, atsinaujinę, pasiimtume savo kryžius ir kasdien sekdami, galėtume džiūgauti per amžių amžius.   Amen.