Visuotinės maldos spausdinti

           2021m. 12 Eilinis sekmadienis, B

 

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, gyvenimas niekam nepagaili abejonių, kančios ir netikrumo. Pasitikėdami aukščiausiojo Dievo globa, kaip tikri broliai ir seserys, meldžiame už save ir vieni už kitus, prašydami, kad kiekviename gyvenimo išbandyme, turėtume pakankamai tikėjimo, vilties ir stiprybės.

 

Išklausyk mus, Viešpatie!

 

Meldžiame, kad Bažnyčia padėtų pasauliui, pamatyti tarp žmonių esantį Išganytoją.

 

Melskime už mūsų ganytojus, kad visada drąsiai ir ištikimai globotų ir saugotų jiems pavestąją Dievo tautą.

 

Melskime už mus ir viso pasaulio žmones, tebevarginamus pandemijos, kad Viešpats suteiktų stiprybės ir išminties, stiprintų viltį ir tikėjimą.

 

Melskime už žvejus, jūreivius, jūrų keleivius bei darbininkus, kad Dievas juos globotų ir apsaugotų nuo stichijos nelaimių.

 

Meldžiame už mūsų bendruomenę, kad visada būtume gyvi

Gerosios Naujienos liudininkai, stiprinatys neryžtingus, abejingus ir neapsisprendžiančius brolius bei seseris.

 

Kun.: Viešpatie Jėzau, Tu nuraminai šėlstančios audros bangas. Mus, Tavosios Bažnyčios narius, blaško gyvenimo audros. Išklausyk mūsų maldą, ateik mums į pagalbą. Pasitikėdami Tavaisiais pažadais ir stiprinami Tavąja viltimi, tikime, kad nebūsime gyvenimo palaužti, bet su visa Bažnyčia pasieksime saugų amžinybės uostą. To prašome tave, kuris gyveni ir Viešpatauji per amžius. Amen.