į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Visuotinės maldos

                             2023 m. 17 Eilinis sekmadienis, A

 

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, įvairiais keliais susibūrę aplink Kristų, viena širdimi kreipkimės į Dievą, mūsų Tėvą, maldaukime Šventosios Dvasios galybės.

 

Išklausyk mus, Viešpatie!

 

Paguosk, karą išgyvenančius Ukrainos žmones, tegul jie susilaukia pagalbos, supratimo bei paguodos.

 

Melskime už Bažnyčią, kad savo pašaukimą suprastų kaip lobį, jai patikėtą išsaugoti ir su džiaugsmu perduoti.

 

Melskime už taiką pasaulyje, kad valstybių vadovai savo galią ir įtaką panaudotų taikai, gerovei ir žmonių solidarumo ugdymui.

 

Melskime už sutuoktinius, kad Viešpats suteiktų jiems malonę gyventi tarpusavio sutarime, paguodoje ir meilėje.

 

Melskime už jaunimą, išsiruošusį į Pasaulio jaunimo dienas Lisabonoje- telydi juos šioje kelionėje Dievas, tegu šių dienų susitikimai bei patirtys suteikia drąsos atkaklumo ir ryžtingumo siekti taikos, vienybės ir brolybės tarp žmonių ir tautų savo šalyje bei visame pasaulyje.

 

Melskime už sergančius, vargstančius, viltį praradusius, kad sustiprinti Viešpaties meilės atlaikytų išbandymus.

 

Kun.: Išklausyk, Dieve Tėve, mūsų maldą ir suteik Šventosios Dvasios pilnatvę, kad šiame pasaulyje atpažintume tai, kas išlieka per amžius. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.