Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2019-03-10 Pirmasis Gavėnios sekmadienis

Atrodo, kad visai neseniai pradėjome naujuosius Liturginius metus, kada su Advento vainikais rankose atkeliavome į bažnyčią ir pradėjome Kalėdų laukimo laikotarpį Adventą.

Šiandien jau Gavėnios pirmasis sekmadienis. Abu laikotarpiai paženklinti bažnyčioje violetine spalva. Abu laikotarpiai tai laukimas didžiųjų švenčių bažnyčioje. Tik Adventas - džiaugsmingo laukimo laikas, o Gavėnios laiku popiežius Pranciškus kviečia visus žiūrėti į nukryžiuotą Jėzų, kuris yra kaip gyvenimo kompasas, orientuojantis į Dangų. ,,Kryžiaus paprastumas, Viešpaties tylėjimas ir jo apsinuoginimas dėl meilės primena paprastesnio gyvenimo, laisvo nuo perdėto prisirišimo prie daiktų, būtinumą. Jėzus nuo Kryžiaus mus moko tikros atsisakymo drąsos. Jis dega meile mums ir kviečia ugningai degti dėl jo, kad nepasiklystume pasaulio dulkėse; gyventi meile degančiu gyvenimu, kuris neužgęsta vidutiniškume. Ar sunku taip gyventi, kaip Jis prašo? Sunku, tačiau jis nuveda iki tikslo. Tai liudija Gavėnia: ji prasideda pelenais, tačiau nuveda į Velykų nakties ugnį. Ji leidžia atrasti, kad palaidotas Jėzaus kūnas nevirsta dulkėmis, o prisikelia šlovėje. Tai galioja ir mums, kurie esme dulkės: jei būdami trapūs sugrįšime pas Viešpatį, jei pasirinksime meilės kelią, tuomet turėsime nepraeinantį gyvenimą.“ (SAK / Vatican News).

Šį sekmadienį, po Sutvirtinimo sakramento pasiruošimo susitikimo, pirmajam šių metų Gavėnios kryžiaus keliui rinkosi jaunimas, kuris drąsiai pasiėmė kryžių; po kassekmadieninės repeticijos – šv. Jurgio bažnyčios Didysis Sumos choras su vargonininke Aušra Giedriene giedojo Kryžiaus kelio giesmes; kaip ir daugelį ankstesnių metų Kryžiaus kelio skaitymus skaitė zakristijonas Petras Budrikas; Carito moterys su vadove Malenija Pivoriene; Marijos legionas ir jų vadovė Genė Sereikienė; į katechezės pamokėlę atskubėję vaikučiai, tėveliai ir gausiai susirinkę sekmadienio maldininkai prieš sekmadienio 12 val. Sumos Šventąsias Mišias ėjo Kryžiaus kelią.

Kryžiaus kelias mūsų bažnyčioje bus einamas Gavėnios sekmadieniais 11 val. 30 min. Gavėnios penktadieniais 10 val. 30 min. Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir „Graudžių verksmų“ giedojimas.

Šiais metais kaip ir įprastai Kėdainių šv. Jurgio parapijos klebonas Artūras Stanevičius Didįjį Penktadienį visus kvies į tradicinį Kryžiaus kelią Kėdainių miesto gatvėmis.

 

Kėdainių šv. Jurgio parapijos informacija