Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2019-03-11 Šv. Mišios Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną

Dvidešimt devintasis laisvės pavasaris vėl puošiasi Trispalvėmis. Tautos ženklai namuose, bažnyčiose ir gatvėse. Meilė Tėvynei - lietuvių širdyse.

Šv. Jurgio bažnyčioje parapijiečiai šią brangią savo šaliai dieną pradėjo dalyvavimu Šv. Mišiose, kurias aukojo klebonas Artūras Stanevičius. Šventėje dalyvavo Kėdainių Povilo Lukšio kuopos šauliai ir jų vadė Kristina Župerkienė, tremtiniai, Kėdainių seniūnas Valentinas Tamulis, Marijos legiono legionierės, parapijiečiai, Caritas. Bažnyčia buvo papuošta tautos ženklais, spalviniais akcentais, kurie atspindi mūsų Trispalvės spalvas. Puošdama bažnyčią padirbėjo caritietė Rita Janonytė.

Meldėmės už signatarą Povilą Aksomaitį, kovotojus bei laisvės gynėjus. Šauliai atnašavo naują Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopos vėliavą, kuri bus jų vienybės simboliu. Tremtiniai atnašavo gėles ir žvakeles, kurias vėliau nešė į  Povilo Aksomaičio amžino poilsio vietą taip pagerbdami Kovo 11-osios akto signatarą.

Po Šv. Mišių visi sugiedojome Lietuvos himną. Bažnyčioje koncertavo nauja Kėdainių folkloro grupė „Ukvei Bum“. Dainavo: Kęstutis Volkus, Albertas Ramanauskas, Danguolė Barauskienė ir Darius Danielevičius. Tarp dainų lietuvių poetų eiles skaitė Danguolė Barauskienė ir Kęstutis Volkus. Per savo debiutinį pasirodymą bažnyčioje Kęstutis Volkus pasakojo, kad jiems sunkokai sekės rinkti naujai folkloro grupei vardą. Tada į pagalbą atėjo klebonas Artūras Stanevičius, kuris ir pasiūlė šį pavadinimą „Ukvei Bum“.

Po Šv. Mišių klebonas Artūras Stanevičius su maldininkais vyko į Kauno gatvės kapines prie signataro Povilo Aksomaičio kapo, kur buvo padėtos gėlės ir uždegtos žvakelės.

Nors gamta dar bėrė sniegą, bet kovo 11-osios paminėjime su trispalviais balionais rankose dalyvavo ir keletas mokinukų. Klebonas kalbėjo, kad labai svarbu perduoti jaunimui Lietuvos istoriją, tautos patirtį, nueitą kovų kelią atspindintį laisvės kainą. 

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos straipsnio autorės