Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2019-04-18 Didysis ketvirtadienis

Balandžio 18 d. į Kauno arkikatedrą baziliką švęsti Krizmos Šventųjų Mišių, atnaujinti kunigystės pažadų ir parsivežti į savo parapijas naujai pašventintų aliejų rinkosi arkivyskupijos kunigai.

Kėdainių šv. Jurgio parapijos tikintieji, kaip ir kasmet, dalyvavo arkikatedroje Krizmos Šventosiose  Mišiose. Šiais metais vyko Krikštui, Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantys jaunuoliai, Marijos legiono, parapijos Carito atstovai ir kiti parapijiečiai. Ten kur vyksta mūsų visų mylimas klebonas Artūras Stanevičius, vyksta ir parapija. Gražios tradicijos išmokyta mūsų bendruomenė.

Krizmos Mišiose buvo paruošta ir palaiminta šventoji Krizma, katechumenų ir ligonių patepimo aliejai, kurie artėjant Didžiajam Velykų Tridieniui kaip naujas Dievo Dvasios dvelksmas pasklido Bažnyčioje.

Didįjį Ketvirtadienį dar viena graži tradicija lydi mūsų bendruomenę. Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantys jaunuoliai tą vakarą priima Pirmąją Komuniją, kurie dar nėra jos priėmę. Šiais metais tą šventę išgyveno šeši jauni žmonės.

Didysis Ketvirtadienis Eucharistijos ir Kunigystės sakramento įsteigimo diena - Viešpaties arba Paskutinės Vakarienės Šventosios Mišios. Jėzaus plauna mokiniams kojas, kad ir mes tai darytume. Mylėtume vieni kitus. Kiek daug nuolankumo, pagarbos ir meilės savo mokiniams tame Jėzaus veiksme.

Nutyla varpai ir vargonai. Kryžiai pridengti vos permatomu audeklu. Tuščias tabernakulis. Klebonas Artūras Stanevičius  lydimas procesijos perneša Eucharistiją į šoninį altorių. Atsiliepdami į Kristaus kvietimą suklumpame Tylos Adoracijai…

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės ir Vikos Makaveckienės