Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2019-04-28 Didieji parapijos vardo šv. Jurgio atlaidai ir Pasaulinės gyvybės dienos minėjimas

Šv. Jurgis buvo kilmingas karys. Paveiksle šv. Jurgis vaizduojamas kovojantis su slibinu. Jis pamokslavo ir teikė stiprybės tiems, kurie norėjo išsižadėti Krikščionybės. Dėl to patyrė kankinio dalią. 494 metais popiežius Gelasijus Jurgį paskelbė šventuoju.

Jis yra daugelio valstybių ir miestų globėjas.  Šv Jurgis yra Lietuvos ir Vilniaus arkivyskupijos globėjas. Manoma, kad šv. Jurgis globoja arklius ir kitus gyvulius, taip pat yra ūkininkų globėjas.

„Gyvybės dieną pasiūlė švęsti Kardinolų Konsistorija Vyskupų konferencijose 1991 metais, bet tik 1995 metais paraginus popiežiui Jonui Pauliui II ši šventė pradėta švęsti ir išpopuliarėjo.“

Balandžio 28 dieną Kėdainių kankinio šv. Jurgio bažnyčioje buvo švenčiami Didieji tituliniai šv. Jurgio atlaidai.

Šv. Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius, Šv. Rašto skaitinius skaitė Marijos legiono maldininkės, Tikėjimo Išpažinimą Kėdainių rajono meras Valentinas Tamulis, visuotinę maldą Genovaitė Matusevičienė. Atnašavome: albą, grūdus, duoną, margučius (vadinamus Jurgučiais), Ostiją ir vyną.

Šv. Jurgio atlaidai yra didelė parapijos šventė į kurią stengiasi suvažiuoti visų aplinkinių kaimų gyventojai, parapijos geradariai, pagalbininkai ir rėmėjai.

Su Švč. Sakramentu Monstrancijoje nešamu klebono Artūro Stanevičiaus, bažnytinėmis vėliavomis ir giesmėmis margaspalvė tikinčiųjų procesija apėjo aplink bažnyčią.

Iškilmingų Šv. Mišių metu klebonas dėkojo visiems prisidėjusiems prie Didžiųjų titulinių Šv. Jurgio atlaidų organizavimo, parapijos geradariams ir rėmėjams.

Po Šv. Mišių prasidėjo liaudiškas šurmulys šventoriuje „Pagal Jurgį ir kepurė.“ Dainavo ir muzikavo mišrus vokalinis ansamblis „Senamiestis“ (vad. Nijolė Bajorūnienė), dainavo vokalinis ansamblis „Guboja“ (vad. Aleksandra Danutė Žiedelienė), dainavo pop muzikos atlikėjai Albertas Ramanauskas ir Danguolė Barauskienė. Buvo pratęstos parapijos bendradarbiavimo sutartys su visuotiniu judėjimu „Kėdainių krašto sėkmei“, „Profesinio rengimo centru“ ir sudaryta nauja sutartis su mišriu vokaliniu ansambliu „Senamiestis“.

Kęstutis Volkus visus vaišino Jurgienės dilgėliniu šiupiniu ir arbata. Kėdainių profesinio rengimo specialistės parapijiečius nustebino plaktos kiaušinienės valgiu. Vaikai turėjo margučių ridenimo džiaugsmo. Sodininkai pardavinėjo sodinukus. Galėjome įsigyti religinės atributikos.

 

                                                                                     Genė Sereikienė

Nuotraukos Vikos Makaveckienės