Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2019-04-29 Švenčiausiojo Sakramento adoracija

Pradedant Verbų sekmadieniu, beveik kiekviena diena mūsų bažnyčioje, buvo paženklinta kokiu nors visos bendruomenės džiaugsmingu įvykiu. Atvelykio sekmadienį atšventę titulinius šv. Jurgio atlaidus, iškart pirmadienio rytą pradėjome visos paros Švenčiausiojo Sakramento adoraciją, ypatingą Dievo pagerbimą, Jo garbinimą.

Adoracija – tai ypatinga pamaldumo forma, paplitusi įvairiose religijose. Ši sena Bažnyčios tradicija išreiškia ypatingą pagarbą Eucharistiniam Jėzui.

Nuo pat  pirmosios akimirkos, Kėdainių šv. Jurgio parapijos klebonui Artūrui Stanevičiui išstačius Švenčiausiąjį Sakramentą, iki kitos dienos ryto, adoracijai rinkosi Kėdainių šv. Jurgio kankinio bažnyčios Carito atstovai, Marijos legiono maldininkės, Šaulių kuopos nariai, vaikai, parapijiečiai, svečiai iš kaimyninių parapijų.

Vakaro Šventosiose Mišiose giedojo Josvainių bendruomenės centro Sakralinės muzikos ansamblio giesmininkės, kurios susirinkusios Agapei Kėdainių šv. kankinio Jurgio  bažnyčios antro aukšto salėje, kartu su mūsų parapijos Dvasios Tėvu, kunigu Artūru Stanevičiumi, dalinosi apie ansamblio narių užaugimą bažnyčioje, sovietinius laikus... ir net prasitarė apie užgimstantį kolektyvo ,,Perlinės kruopos“ pavadinimą ir jo atsiradimo istoriją. Ansambliui vadovauja visų mylima Kėdainių šv. Jurgio kankinio bažnyčios vargonininkė Aušra Giedrienė.

 

Kėdainių šv. kankinio Jurgio bažnyčios informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės ir Aušros Giedrienės