Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2020-02-05 Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos 2a klasės mokiniai šventė šv. Agotos dieną

Vasario 5-ąją dieną Katalikų bažnyčia mini šventąją kankinę Agotą. Šv. Agota gyveno III a. Katanijoje (Pietų Italija, Sicilija). Dėl skaistybės nukankinta valdant imperatoriui Decijui (249–251). Kadangi buvo sudeginta, šv. Agotos duona ir šventintas vanduo – tai priemonės prieš gaisrą, šaukiantis šventosios užtarimo.

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje klebonas Artūras Stanevičius pašventino duoną ir vandenį, kurie naudojami kaip sakramentalija sauganti nuo gaisro nelaimės, sielos ir kūno pavojų.

 

 

Motinos maldoje judėjimo mamos pašventinos duonos ir vandens nunešė į šalia bažnyčios esančią J. Paukštelio progimnaziją 2a klasės mokiniams. Šitie vaikai  auginami misionieriškoje dvasioje.

 

 

Mokytoja Rita Kareivienė vedė Pasaulio pažinimo pamoką, tad su vaikais vaizdžiai buvo prisimintas visas duonos kelias. Po to mamos papasakojo apie šv. Agotos gyvenimo istoriją. Padalijo vaikams pašventintos duonos ir vandens, kad jie ne tik parsineštų į savo namus, bet ir padalintų mokyklos bendruomenėje. Aplankytų mokyklos vadovus ir kitas klases. Po to su vaikais buvo aptarta, kaip mes patys galime tapti duona savo aplinkoje… Mokytoja labai džiaugėsi klasės vaikų bendruomeniškumu. Džiaugėsi, kad vaikai ne tik mato tuos, kuriems reikia labiausiai pagalbos, bet ir jiems padeda įvairiausiais būdais.

2a klasės vaikučius, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios Motinų maldoje judėjimo mamos pamokė giesmelės:

 

Viešpatie, leisk man byrėti

D Cism Hm A
G A D G/A
Fism Hm
G A D A7

Viešpatie, leisk man byrėti
grūdu į Tavo klėtį... /2x

Kad tik pasemtum,
kad tik užpiltum. /2x

Sauja pirmąja
ant girnų akmenio. /2x

Noriu pavirsti –
duona pavirsti. 2/x

 

 

Pamokos pabaigoje, 2a klasės auklėtoja Rita Kareivienė tarsi paukštė mama savo paukštelius mokinukus, pamaitino sudaigintais kviečių grūdeliais...

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija