Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2020-05-24 Kristaus dangun žengimo Šv. Mišios

Paskutinį pavasario mėnesį, praėjus 40 dienų po Šv. Velykų švenčiame Kristaus į dangų žengimo šventę (Šeštines).

Kadaise Lietuvos kaimuose per pirmąsias tris Šeštinių savaitės dienas žmonės kaimuose eidavo pagarbinti kryžių. Šios savaitės dienos buvo laikomos: taikos, sveikatos ir derliaus maldavimų dienomis. Jos dar buvo vadintos Kryžiaus dienomis. Prie kaimo kryžių giedodavo giesmes, melsdavosi. Kiekvieno kaimo pradžioje stovėdavo kryžius, kurį per Šeštines papuošdavo kaimo jaunimas. Šeštinės pradėtos švęsti pirmaisiais krikščionybės amžiais.

Kėdainių šv. Jurgio parapijos bendruomenė pagarbiai rinkosi į Šeštinių Šv. Mišias. Šiose Šv. Mišiose buvo meldžiamasi ir už bažnyčios Caritą (vad. Melanija Pivorienė) gyvus ir anapilin išėjusius caritiečius ir caritietes minint parapijos Caritas 31 metų gyvavimo sukaktį.

Šv. Mišių skaitinius skaitė Marijos legionierės. Prie altoriaus Caritas pirmininkė Melanija Pivorienė atnešė Caritas žvakę.

Po Šv. Mišių klebonas Artūras Stanevičius palaimino caritietes ir jų vadovę Melaniją Pivorienę.

 

Genė Sereikienė