Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
Birželis - Švč. Jėzaus Širdies šventė

Labai greitai bėga vasara. Vieni po kitų nužydi žiedai. Negali atsigėrėti nuostabiausia pražydusios vasaros žolės įvairove, spalvų gama bei kvapų gaiva. Stebiesi, grožiesi, nori apkabinti kiekvieną mindomos, šienaujamos žolės žiedą. Pakeri tas nepaprastas gamtos nuoširdumas žmogui. Kartais net nesusimąstome kiek dovanų mums pažeria Kūrėjas kasdien, kasmet prie kojų.

Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje kiekvieną dieną po Šv. Mišių giesmių ir maldų valandėlė skir­ta Švč. Jėzaus Širdžiai pagarbinti. Čia rinkosi parapijietės: sugiedoti Švč. Jėzaus Širdies litanijos, „Jėzaus Širdie švenčiausia“ ir „Iš šios žemelės ašarų klonio“ giesmių, sukalbėti „Atsilyginimo“ maldos, „Žmonijos pasiaukojimo Švč. Jėzaus širdžiai akto“. Galiausiai atverti savo širdis Jėzui, kuris atvėrė savo širdį mums parodydamas begalinę meilę - leisdamas save nukryžiuoti, pasiaukodamas už mus.

„Tarsi gaivių rasų nupraustos grįžtame į namus giesmėmis ir maldomis pagarbinę Švč. Jėzaus širdį“, - džiaugėsi parapijos „Caritas“ ir Marijos legiono maldininkės: Melanija Pivorienė, Angelė Dovidavičienė,  Laima Misevičienė, Ona Bučinskienė, Virgilija Bobinienė, šių eilučių autorė ir kitos panorusios dalintis Gerąja Naujiena su Jos nežinančiais ir nesuskubusiais švęsti.

 

 

 

 

Genė Sereikienė -  Marijos legiono vadovė