Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
Eucharistinės adoracijos valandos

Garbinimas: Tyla Tikėjimu Meile

 

Eucharistinę adoraciją pradėjome 8 valandą ryto, kada klebonas Artūras Stanevičius centriniame bažnyčios altoriuje išstatė  Švč. Sakramentą viešam pagarbinimui – adoracijai.

Bažnyčioje tylos adoracija

Tyliai plaką mūsų širdys. Leidžiame kalbėti Jėzui. Nuolankiai vienijamės su Juo minčių maldoje. Už bažnyčios sienų pamažu bunda paukščiai.

Tikėjimo adoracija

Jėzus čia, šalia mūsų suklupusių prieš Šv. Ostiją. Jėzus mūsų gyvenimuose, mūsų vaikuose ir mumyse. Jėzus mūsų varguose ir džiaugsme. Švenčiausiajam Sakramentui vos palietus gomurį mes jungiamės su Jėzumi.

Meilės adoracija

Jėzus  – Meilė. Mes gyvename Jo meilėje. Sukurti Dievo esame iš meilės. Kaip išmokti mylėti visus - vertus ir nevertus taip, kaip Jėzau, Tu visus myli? Kaip išmokti atleisti taip, kaip Jėzau, Tu atleidi?

Sakau – Tu. Taip, kaip sako vaikai savo tėvams arba tėvai savo vaikams. Ačiū už man duotas malones, už malones nuskriaustiems ir užmirštiems. Tu matai ir žinai ko žmogui reikia. Tegul nelieka abejingų Tavo meilei, Jėzau.

 

Esame stiprūs šalia Jėzaus

 

Migo ir kėlėsi paukščiai, o bažnyčioje degė žvakės, degė šviesa kviesdama užeiti pakeleivį, tą, kuriam šiandien labai sunku, pavargusį nuo gyvenimo išbandymų, abejojantį, atitolusį nuo tikėjimo, nuo Tavęs, Jėzau. Tik užeiti.

Rytojaus rytą tikintiesiems giedant eucharistinę giesmę klebonas užvėrė tabernakulio dureles, jame palikdamas Švč. Sakramentą iki kito susitikimo su Jėzumi.

Pakalbinau Marijos legiono maldininkes, kurios besikeisdamos adoravo nuo vieno ryto iki kito ryto.

Vilija Racevičienė: „Atėjau nuplauti ir atgaivinti sielą. Labai svarbi žmogui ta vidinė švara.“

Onutė Bučinskienė: „Naktis neišvargino. Jaučiuosi atsigavusi ir pakylėta. Labai daug meldžiuosi už kitus.“

Jolanta Blankienė: „Klūpėdama prieš Švč, Sakramentą prisiminiau pačias pirmąsias savo gyvenimo adoracijas. Savo dukrytę Dainorą nuo pat vaikystės vesdavausi adoruoti. Jaučiuosi be galo rami, širdyje gera.“

Loreta Zubrickienė: „Negaliu neateiti nors trumpam suklupti prieš Švč. Sakramentą, nors laukia atsakingas darbas. Buvo gera ir ramu.“

Antanina Mugienė: „Visada adoruojame drauge su sutuoktiniu Kęstučiu. Nepavargau, nes laikas adoruojant prabėgo nepastebimai.“

Janina Minkevičienė: „Džiaugiuosi, kad galiu ateiti, susikaupti adoracijai. Mane stiprina buvimas šalia Jėzaus.“

 

***

Taip arti.

Taip arti

Ta širdis.

Taip aukštai,

Taip aukštai

Ji pakelt

Tave gali.

 

Taip arti,

Taip arti

Ta širdis

Prie širdies tavo,

Taip arti

Ta širdis,

Nes Ji

Dievo

Dievo

Dievo

 

Tai kilni,

Tai kilni

Ta širdis

Atsiklaupus

Prie skausmo

Kiekvieno.

Tai kilni

Ta širdis,

Nes Ji

Dievo

Dievo

Dievo

 

Tai kantri,

Tai kantri

Ta širdis

Laukimu sugrįžimo,

Tai kantri

Ta širdis,

Nes Ji

Dievo

Dievo

Dievo

 

Genė Sereikienė

Eilės ir nuotraukos straipsnio autorės.