Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2018-10-14 Gražus dviejų parapijų bendradarbiavimas

Spalio 14-oji - Švenčiausios Mergelės Marijos – Rožyno Karalienės atlaidai Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo bažnyčioje.

Tai bažnyčia, kurią taip pat aptarnauja mūsų parapijos klebonas Artūras Stanevičius. Gal todėl ir patys broliškiausi ryšiai sieja mus su šia parapija...

Į Šventybrastyje vykusius atlaidus išsiruošė mūsų parapijos Carito nariai vadovaujami Malenijos Pivorienės. Prie jų jungėsi šv. Jurgio parapijos Gyvojo Rožyno maldininkės, kurios nuvykusios į Šventybrasčio bažnyčią, prieš Šventąsias Mišias su visais į atlaidus susirinkusiais, kalbėjo Švč. Mergelės Marijos Rožyną.

Šv. Jurgio bažnyčios vargonininkė Aušra Giedrienė taip pat visa širdimi talkino atlaiduose. Šventę papuošti nuoširdžiomis giesmėmis nusivežė Josvainių bendruomenės centro Sakralinės muzikos ansamblio giesmininkes. Po Šventųjų Mišių klebonas Artūras Stanevičius pašventino Švč. Mergelės garbei pastatytą, pačių šventybrastiečių restauruotą, koplytstulpį.

Pasibaigus atlaidams visi Šventybrasčio parapijiečiai ir susirinkę svečiai susibūrė Agapei.

 

 

Kėdainių šv. Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Aušros Giedrienės