Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2019-01-06 Trijų Karalių šventė

Gimusį Jėzų aplankė Trys Karaliai. Kiekvienas  Karalius Betliejuje gimusiam Jėzui įteikė po dovaną: Melchioras - auksą, Kasparas - smilkalus ir Baltazaras mirą. Kaip ir kasmet, šventieji Karaliai nešini dovanomis apsilankė šv. Jurgio bažnyčioje.

Tą dieną bažnyčioje buvo šventinami auksas, kreida, smilkalai ir mira. Šv. Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius. Katechezės mergaitės nuskubėjo pas choro vadovę giedoti giesmių.

Klebonas Šv. Mišiose paskelbė šiuose Viešpaties metuose būsiančias išganymo šventes, kurias mums dar primins ir 2019 metų bažnyčios dovanoti kalendoriai.

Trys Karaliai tikinčiųjų bendruomenę sušildė savo šventiškumu ir gera nuotaika. Karalius lydėjo žvaigždė. Iš Karalių rankų gavome šventintos kreidos, kad galėtume užsirašyti Trijų Karalių vardus ant savo namų durų.  Jeigu netikėtai rasite ant savo namų durų užrašytas tris raides +K +M +B 2019, nenustebkite, tai Trys Karaliai linki jums geriausių metų. Jie jautė jūsų pastangas ir norą būti sąžiningais sau ir kitiems, gerėjosi jūsų atsakingumu ir darbštumu. Šventieji Karaliai norėtų, kad prisimindami Šventąją Šeimą ir šiais metais mūsų  šeimos būtų laimingos, siektų dvasinio augimo, kad namai būtų pilni vaikų juoko, o juose kvepėtų duona, skleistųsi meilė ir pagarba vienų kitiems.

Kęstutis Mugas kasmet dalyvauja Trijų karalių palydoje. Antanina Mugienė pokštavo, kad nori nusifotografuoti su savo Karaliumi. Tai padaryti buvo nesunku.

Pasimeldėme už šv. Jurgio bažnyčios vieną iš karalių - Kazimierą Dobrovolskį, be kurio neapseidavo nė viena Trijų Karalių palyda iš šv. Jurgio bažnyčios į gamyklas, organizacijas, mokyklas, bendruomenes. Jis iškeliavo pas Viešpatį Trijų Karalių dieną.

Trys Karaliai tradiciškai užbaigė Kalėdinį laikotarpį, didžiąsias žiemos šventes. Nors pamažu šviesėja diena, laikas nenumaldomai ieško pavasario,  o žiema švenčia savo buvimo šventę.

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos straipsnio autorės