Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2018-09-07 Vykome į Šilinių atlaidus

Pirmąją atlaidų dieną - rugsėjo 7- ąją Kėdainių šv. Jurgio parapijos Marijos legiono maldininkės sekdamos šv. Jurgio parapijos klebono Artūro Stanevičiaus pavyzdžiu vykome į Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo dienos atlaidus. Ši diena skirta šv. Jonui Pauliui ir vienuoliams. Buvo Kėdainių dekanato diena.

Smagu, kad su Marijos legiono maldininkėmis drauge į atlaidus važiavo moterys, kurios Šiluvoje dar nebuvo buvę. Joms nauja patirtis.

Kelionėje sukalbėjome vieną dalį Rožyno su popiežiaus Pranciškaus apmąstymų tekstais, sugiedojome giesmę „Sveika, sveika, sveika, Marija...“

Atvykę Šiluvon pirmiausia nuskubėjome į Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčią, kur mums buvo išdalintos knygelės su Himno Akatisto Švč. Mergelei Marijai tekstu. Vienijantis arkivyskupui Lionginui Virbalui, piligrimams ir jungtiniam vienuolių chorui maldos dieną vienuoliai pradėjo giedodami Akatistą.

Aplankėme Švč. Mergelės Marijos Gimimo Baziliką. Pasimeldėme „ Ligonių Sveikatos“ koplyčioje. Dvyliktą valandą aikštėje priešais Baziliką dalyvavome iškilmingose Šv. Mišiose, kurias aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas. Meldėme „malonės vienuoliams būti tėvais, motinomis ir broliais dalijantis viltimi, kurią kviečiami pranašauti“. Sukako 25 metai nuo popiežius Jonas Paulius II apsilankymo Lietuvoje. „Kristaus ramybė teviešpatauja jūsų širdyse. Taip! Kristus tebūna jūsų gyvenimo, jūsų demokratijos ir ateities uola“, – sakė per Žodžio liturgiją Šventasis Tėvas, lankydamasis Šiluvoje 1993-ųjų rugsėjo 7-ąją.“ 

Piligrimai keliaudami į atlaidus kiekvienas vežasi savo troškimus, nuolankumą, prašymus, padėkas, maldų intencijas, norėdami išreikšti pagarbą Švč. Mergelei Marijai. Tą patį vežėmės ir mes. Dvasinis pakylėjimas ištinka visada, o ypatingai į Šiluvą atvykusius pirmą kartą, kuo mes Marijos legiono maldininkės labai džiaugėmės. Ir žinoma keliavome dabar jau šv. Jono Pauliaus II prieš 25 - metį palinkėtos ramybės kupinomis širdimis. Norėsime kuo ilgiau išlaikyti ją savyje ir dalintis.

Rugsėjo 8 –ąją Švč. Mergelės Marijos Gimimo diena. Vasara paliko žiedų rudeniui, kad jis pasveikintų Mariją:

 

 

***

Vasara žiedų paliko

Rudenio gimtadieniui.

Ir jis atėjo,

Šiandien – aštuntąją rugsėjo.

Maldose, litanijoj, Akatisto Himne...

Vardas Jos skambėjo, kilo, liejos –

Mergelės Motinos Marijos...

 

Genė Sereikienė

Eilės ir nuotraukos straipsnio autorės