į pradžią turinys susisiekiteInformacija
spausdinti

Nuoširdžiai sveikiname Salomėją ir Gediminą Juozą Šareikas, Kauno arkivyskupo-metropolito Liongino Virbalo apdovanotus aukščiausiu arkivyskupijos garbės apdovanojimu, Šiluvos Dievo Motinos medaliu – už aktyvų įsijungimą į Kėdainių šv. Jurgio parapijos gyvenimą, ilgametį dalyvavimą bažnyčios chore, rodomą pagalbą sielovadoje, atsidavusį rūpinimąsi parapijos bendruomene ir nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą.
Gerbiamiems Šareikoms ilgiausių metų ir Dievo palaimos prasmingoje veikloje linki Kėdainių šv. Jurgio parapija. 

 


SKELBIMAI


 

Kviečiame vykti į didžiuosius Šiluvos atlaidus, rugsėjo 7 d. (ketvirtadienį).

Į atlaidus išvykstama 8 val. Registruotis prašome bažnyčioje prie Carito staliuko pamaldų metu.

Telefonas pasiteirauti 8 652 29356

 


 

Kviečiame aplankyti palaimintojo kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio parodą mūsų Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje.

Ateiti galima kiekvieną sekmadienį nuo 9 val. iki 13 val.

 


 

2017 m. rugpjūčio 23 d. (trečiadienį),

Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena.

Šv. Mišios už Tėvynės laisvę ir kovotojus 18 val.

 


 

2017 m. rugpjūčio 27 d. (sekmadienį),

Prašant palaimos naujiems mokslo metams Šv. Mišios 12 val.

 


NAUJIENOS


 

Žolinė – Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmė Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje

 

Žolinės išvakarėse Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje rinkosi Marijos legiono moterys su krepšeliais žolynų surinktų pievose ir savo daržuose. Vienos darė Žolinės puokšteles, kitos gražino šventorių. Į puokšteles dėjome įvairiausių augalėlių. Daugiausia jų buvo vaistiniai tai – medetkos, raudonėliai, nasturtos, šalavijai, bazilikai, ramunėlės ir žinoma prinikusių javų varpos bei linai. Padarytos puokštelės stebino augalėlių gausa ir savo spalvine gama.

 

Plačiau


 

Į dangun ėmimo šventę

 

Mano vasara, kaip tave suturėti skubančią į Žolinių atlaidus, į rudenį. Dar šypsaisi savo sodriaspalviais žiedais, lašnoji medumi ir saulei leidi apkabinti kiekvieną. Rugienojuose lietaus pėdos. Žemė užaugino duoną.

 

Plačiau


 

Kristaus Atsimainymo atlaidai Šventybrastyje

 

Rugpjūčio 6 dieną po Šv. Mišių Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje klebonas Artūras Stanevičius pakvietė tikinčiuosius vykti į Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo bažnyčią, kur vyko Kristaus Atsimainymo tituliniai atlaidai.

 

Plačiau


 

Padėkos Šventos Mišios

 

Greitkelio kilometrus skaičiuojantis autobuso spidometras, dulkiantis lietus ant mašinos lango, maldų žodžiai ... ir staiga iš po debesų pasirodžiusi saulė. Tokią 2017 metų birželio 25 dienos pradžią sutiko Kėdainių šv. Jurgio parapijos piligrimai.

 

Plačiau


 

Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos (Škaplierinės) iškilmėje vaikams uždėti Škaplieriai ir Rožynai

 

Liepos 16 dieną Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje minint Karmelio kalno Švč. Mergelę Mariją (Škaplierinę) Šv. Mišiose klebonas meldėsi už pavasarį Pirmąją Komuniją priėmusius vaikus. Šiandien klebonas jiems uždėjo Škaplierius ir Rožynus pavesdamas vaikus Švč. Mergelės Marijos užtarimui ir globai.

 

Plačiau


 

Tradicinė trečioji poezijos atlaidų vasara – „Ten, kur poezija virsta malda“

 

Jau treti metai Kėdainių krašto literatų sambūrio literatai Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios kalnelyje švenčia poezijos atlaidus „Ten kur poezija virsta malda“. Tą palaimingą valandą su poezija ir muzika, šalia Varlupio upelio, šventoriaus medžių pavėsyje, kurių šakose kas vakarą naktinei adoracijai renkasi lakštingalos buvome drauge - eilių kūrėjai ir poezijos mylėtojai.

 

Plačiau


 

Sekmadienio Šv. Mišios už nukankintus kunigus, knygos pristatymas ir apdovanotųjų pagerbimas

 

Liepos 2 dieną (sekmadienį) klebonas Artūras Stanevičius aukojo Šv. Mišias už tris kunigus nukankintus Budavonės miške: kun. Vaclovą Balsį, kun. Justiną Dabrylą ir kun. Joną Petriką.

 

Plačiau


 

Dalyvavome garbingojo kankinio vyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijoje

 

Kauno arkivyskupo-metropolito Liongino Virbalo kvietimu, kaip ir visi Lietuvos tikintieji Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios parapijiečiai drauge su klebonu Artūru Stanevičiumi 2017 m. birželio 25 dieną keliavome į Vilniaus Katedros aikštę, kur vyko garbingojo kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacija.

 

Plačiau

 

 

Daugiau naujienų rasite čia