Informacija spausdinti

 

SKELBIMAI


 

2018 m. lapkričio 18 d. (sekmadienį), 12 val., minint bažnytinės muzikos globėją šv. Ceciliją, Šv. Mišios už Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios gyvus ir mirusius choristus. 

 


 

2018 m. lapkričio 25 d. (sekmadienį), Kristaus Karaliaus iškilme baigiasi bažnytiniai metai.

12 val. padėkos Dievui Šv. Mišios už visus: sekmadienių ir švenčių maldininkus, aukotojus, geradarius, už Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą, už Kėdainių krašto literatus, už bažnyčios chorą, caritą, Marijos legioną, už parapijos maldos ratelius, katechetus, adoruotojas, procesijų organizatorius ir dalyvius, patarnautojus bei visus pagalbininkus. 

 


 

Kviečiame dalyvauti tradicinėje Advento vainikų parodoje Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje ir savo namuose turėti pašventintą vainiką. Vainikai kartu su kalėdaičiais bus šventinami pirmąjį Advento sekmadienį, gruodžio 2 d. 10 val. ir 12 val. Vainikus į bažnyčią galite atnešti kiekvieną rytą ir taip pat sekmadienį.

 

Krikščionių kraštuose, pagal seną tradiciją, iš eglišakių ar lauro lapų pinamas Advento vainikas. Gali būti naudojami ir kiti augalai: gėlės, vaisiai, kaspinai ir įvairios puošmenos. Vainiko dydis neribojamas. Vainikas paprastai padedamas ant stalo. Viduryje būtinai pritvirtinamos keturios žvakės, kurios simbolizuoja keturias Advento savaites. Advento vainikas namuose ir jį puošiančios žvakės simbolizuoja Kristaus laukimą, padeda mums skaičiuoti laiką, likusį iki Kalėdų, kviečia maldai, susikaupimui, geriems darbams, suteikia namams jaukumo.

 


NAUJIENOS


 

Kėdainių J. Paukštelio progimnazijoje atidarytos naujos erdvės mokinių laisvalaikiui

Svečiai kartu su J. Paukštelio progimnazijos direktore Tereza Sotnik perkirpo atidarymo juostelę. Naujai sutvarkytas patalpas pašventino šv. Jurgio parapijos klebonas Artūras Stanevičius.

Plačiau


 

Vėlinių laike maldos už partizanus, politinius kalinius ir tremtinius

Daug saulės spindulių pažėrė lapkričio ketvirtosios dangus. Vėlinių aštuntadienio paminėjimai kupini maldų už išėjusius ir prisiminimų apie juos.

 

Plačiau


 

Visų Šventųjų dieną - maldos ir eilės

Atidavęs gražiausias spalvas tyliai miršta ruduo. Vėlinių laikas. Visi skubame į išėjusiųjų miestus nusėtus kryžiais, gėlių žiedais ir žvakelių liepsnelėmis.

 

Plačiau


 

Gražus dviejų parapijų bendradarbiavimas

Šventybrasčio parapijai Švenčiausios Mergelės Marijos - Rožyno Karalienės atlaidų metu talkino Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios parapijiečiai.

 

Plačiau


 

Spalio 13-oji - Kėdainių dekanato diena Šiluvoje

Prabėgo vos mėnuo nuo Šilinių atlaidų, į kuriuos mūsų Kėdainių šv. Jurgio parapijos maldininkai vyko kasdien. Parapijos tikintieji ir toliau degė noru dalyvauti  spalio 13-ąją – Kėdainių dekanato dieną Šiluvoje.

 

Plačiau


 

Švenčiausios Mergelės Marijos - Rožyno Karalienės atlaidai

Spalio 7 d. (sekmadienį) Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje šventėme Švč. Mergelės Marijos – Rožyno Karalienės atlaidus, kuriuose dėkojome Dievui už Šventojo Tėvo gausias malones gautas dalyvaujant Jo šventenybės aukotose Šv. Mišiose.

Plačiau


 

Bažnyčioje laimino gyvūnėlius

Spalio 4 – ąją minimas šv. Pranciškus ir Pasaulinė gyvūnijos diena. Gyvūnų, gamtosaugos ir prekybininkų globėju laikomas šv. Pranciškus Asyžietis – katalikų šventasis, kuris gimė Italijoje. Jo tikrasis vardas ir pavardė yra Giovanni di Pietro di Bernardone.

Plačiau


 

Keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną meldėmės ir už vaikus

Lietuvos vyskupų konferencija 2009 metais per plenarinį posėdį paskelbė paskutinį rugsėjo sekmadienį Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena. Jau aštunti metai Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje yra minima ši diena.

 

 

Plačiau


 

Šv. Mišios už partizanus, tremtinius ir politinius kalinius

Rugsėjo vidurio sekmadienį į Šv. Jurgio bažnyčią rinkosi partizanai, tremtiniai, politiniai kaliniai, laisvės kovų dalyviai, šauliai, partizanų giminės ir artimieji.

 

Plačiau


 

Iš susitikimo su popiežiumi Pranciškumi

Tą nepaprastą sekmadienį Rugsėjo 23-ąją Kėdainių šv Jurgio parapijos tikintieji drauge su šv. Jurgio bažnyčios klebonu Artūru Stanevičiumi, kurio iniciatyva ir rūpesčiu turėjome galimybę nuvykti į susitikimą su popiežiumi Pranciškumi prieš saulės tekėjimą būriavosi šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje.

 

 

Plačiau


 

Kėdainių šv. Jurgio parapijos maldininkai gausiai dalyvavo Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaiduose (Šilinėse)

Rugsėjo 8 d. Lotynų Bažnyčioje šią iškilmę VII a. pabaigoje įvedė popiežius Sergijus I. Šiluvos bažnyčia – bene pirmoji Lietuvoje Marijos Gimimo titulą turinti šventovė. Šiluvos atlaidai, liaudiškai – Šilinės, švęsti dar prieš Dievo Motinos apsireiškimą. Švč. Mergelės Marijos Gimimas yra švenčiamas rugsėjo pradžioje, todėl šiai šventei nuo šilų, t. y. rugsėjo mėnesio pavadinimo, prigijo Šilinių vardas. Tačiau šis pavadinimas nėra oficialus liturginis, todėl Liturginiame kalendoriuje rašomas skliausteliuose.

Plačiau

 

 

Daugiau naujienų rasite čia