Informacija spausdinti

 


SKELBIMAI


 

Kviečiame vykti į didžiuosius Šiluvos atlaidus, rugsėjo 14 d. (penktadienį).

Į atlaidus išvykstama 8 val.

Registruotis prašome bažnyčioje prie Carito staliuko pamaldų metu.

Telefonas pasiteirauti 8 652 29356.

 


 

2018 m. rugpjūčio 23 d. (ketvirtadienį), Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena. Šv. Mišios už Tėvynės laisvę ir kovotojus 18 val.

Po Šv. Mišių autobusas visus norinčius nuvež prie kėdainiečių pastatyto kryžiaus Baltijos kelyje, Ukmergės r.

 


 

2018 m. rugpjūčio 26 d. (sekmadienį),

Prašant palaimos naujiems mokslo metams Šv. Mišios 12 val.

 


 

2018 m. rugsėjo 2 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už parapijos Marijos gyvojo rožyno kalbėtojus.

 


 

Kviečiame aplankyti palaimintojo arkivyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio parodą mūsų Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje.

Ateiti galima kiekvieną sekmadienį nuo 9 val. iki 13 val.

 


NAUJIENOS


 

Žolinės - Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės

Nuotraukos

Plačiau


 

Sekmadienio Šv. Mišios ir filmas „Pranciškus-popiežius iš Naujojo pasaulio“

Nuotraukos

 

 

 

Plačiau


 

Bažnyčios šventoriuje tapybos pleneras

Kol dar vasara neišbėgo į rudenį stabtelėjome pasidžiaugti gamta, pasigrožėti jos tapytu vasaros peizažu ir patys pabandyti piešti. Penktadienį po Šv. Mišių, kurias aukojo klebonas Artūras Stanevičius ir adoracijos palaiminti klebono krašto literatai rengėsi tapybos plenerui.

 

Plačiau


 

Porciunkulės – Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės iškilmė

Štai ir paskutinis šių metų vasaros mėnuo, kuris prasidėjo Porciunkulės atlaidais, atveriančiais visų atlaidų duris. Porciunkulės atlaidus galima pelnyti kiekvienoje pasaulio katalikų bažnyčioje atlikus išpažintį, priėmus Šventąją Komuniją, pasimeldus už Popiežių ir Bažnyčią.

 

Plačiau


 

Tradicinė gegužinė parapijiečių sode

Gražią ir šiltą vasaros popietę po penktadieninių Šv. Mišių šv. Jurgio bažnyčioje, kurias aukojo klebonas Artūras Stanevičius vykome į Paobelės kaimą.

 

 

 

Plačiau


 

Karmelio Kalno Švč. Mergelės Marijos šventė

Į Karmelio Kalno Švč. Mergelės Marijos šventę (Škaplierinę) Šv. Jurgio bažnyčioje rinkosi gegužę priėmę Pirmąją Komuniją vaikai. Pirmiausia jie išsirikiavo prie klausyklos atlikti išpažinties norėdami apvalyti savo sielas nuo nuodėmių.

 

Plačiau


 

„Jėzaus istorija vaikams” dalyvavusiems šventosiose Mišiose

Visi įpratome, kad vasara yra atostogų metas. Pastebėjome, kad bažnyčiose gerokai mažiau žmonių ypač jaunimo. Natūralu, kad jauni žmonė išvykę su šeimomis atostogauja, vasarą leidžia stovyklose, pas senelius… Svarbu, kad mes patys nepaskelbtume sau atostogų su Dievu.

 

Plačiau


 

Didžiuojamės savo parapijos patrijotiškumu

Bažnyčios bendruomenė 21 valandą taip pat su džiaugsmu rinkosi Kėdainių Rinkos aikštėje ir su visa miesto bendruomene bei viso pasaulio lietuvias giedojo Lietuvos Himną.

 

Plačiau


 

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena

Švęsti pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventę – Valstybės dieną pradėjome dalyvavimu Šv. Mišiose Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje.

 

Plačiau


 

Parapija džiaugiasi pastoracinės tarybos narės Genės Sereikienės apdovanojimu

Liepos 1 diena Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje - Džiaugsmo diena. Šią dieną visi susirinkome į šventąsias Mišias dėkoti Viešpačiui ir pasveikinti mūsų parapijietės, pastoracinės tarybos narės, tikybos mokytojos, parapijos katechetės, Marijos legiono vadovės, Kėdainių krašto literatų sambūrio vadovės Genės Sereikienės. Ji Birželio 24 d., švenčiant dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventę, Arkivyskupijos dienos proga buvo apdovanota arkivyskupo-metropolito Liongino Virbalo aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu.

 

Plačiau

 

 

Daugiau naujienų rasite čia