Informacija spausdinti

SKELBIMAI


 

Maloniai prašome Jūsų 1,2 % fizinių asmenų mokesčio dalį skirti parapijai:

 

Prašome anketoje (forma FR0512) įrašyti savo bei Kėdainių

šv. Jurgio parapijos duomenis ir ją atiduoti Apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).

Pavadinimas

Kėdainių šv. Jurgio parapija

Adresas

Juodkiškio g. 8, Kėdainiai

Juridinio asmens kodas

191045038

Bankas

Swedbank LT887300010002521830

 


 


NAUJIENOS


 

2020-05-17 Šv. Mišios „Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną“

Pamažu grįžtame į savo maldos namus-bažnyčias. Erdvioje Šv. Jurgio bažnyčioje susėdame kiek galima toliau vieni nuo kitų. Laikomės leistino atstumo. Veidus dengia kaukės.

Plačiau


 

2020-04-27 Būdami toli – būkime arti

Šiandieną tikinčiųjų bendruomenėje negalime susikibę rankomis giedoti „Tėve mūsų“. Šv. Mišiose palinkėti vieni kitiems ramybės ištiesdami ranką, apsikabindami.

Plačiau


 

Suvirpino širdis

Bažnyčios choristės 2020 metų balandžio mėnesį išėjusios anapilin.

Plačiau


 

2020-03-11 Šv. Mišios Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną

Nepastebimai prabėgo trisdešimt metų nuo pirmojo laisvės žingsnio, įkvėpto pirmo gurkšnio laisvės oro. Keitėsi Lietuva, keitėmės ir mes. Išgyvenome kiekvieną laisvės žingsnį, stebėjomės virsmu, dalyvavome džiaugsminguose Lietuvos įvykiuose.

Plačiau


 

2020-03-01 Maldos diena už pabirusius pasaulyje lietuvius

Pirmoji pavasario diena. Gavėnios laikas. Į bažnyčią rinkomės anksčiau, kad galėtume susikaupti ir pasirengtume Kryžiaus Kelio stočių apmąstymui.

 

Plačiau


 

2020-02-27 Karitietės dalyvavo arkivyskupijos Carito metinėje konferencijoje

Vasario 27-ąją mūsų parapijos Carito pirmininkė Malenija Pivorienė kartu su grupe Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos karitiečių kaip ir kasmet vyko į Kauno arkivyskupijos metinę konferenciją.

 

Plačiau


 

2020-02-26 Gavėnios pradžios - Pelenų dienos Šv. Mišios

Pelenų dieną Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos bendruomenė susirinkusi į Šventąsias Mišias pradėjo gavėnios pradžią. Ši diena pažymėta ypatingos atgailos dvasios, kai išreiškiamas asmeninis žmogaus troškimas atsiversti ir sugrįžti pas Dievą. Svarbiausias Pelenų dienos akcentas yra pelenų barstymas, simbolizuojantis ne tik gavėnios, kaip atgailos, laikotarpio pradžią, bet ir nusižeminimą bei nuoširdų siekį atsiversti ir tikėti Evangelija.

Plačiau


 

2020-02-25 Parapija linksmai šventė Užgavėnes

Po Šventųjų Mišių kaip ir kasmet parapijos caritiečiai suorganizavo linksmą Užgavėnių šventę į kurią rinkosi ne tik parapijiečiai, bet ir parapijos svečiai. Visų pamėgtuose Parapijos namuose, susirinkusius liksmino muzikantai ir persirengę personažais parapijos Carito bendruomenės nariai.

Plačiau


 

Kilni mokytojų iniciatyva – nepamirštama patirtis vaikams

Kėdainių mokykla – darželis „Obelėlė“ kruopščiai ruošėsi Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos - vasario 16-osios paminėjimui. Jau prieš savaitę šios ugdymo įstaigos koridoriuose skambėjo tautinė muzika, vaikai mokėsi eilėraščius, repetavo lietuvių tautines dainas, ruošė programėlę.

 

Plačiau


 

2020-02-16 Šv. Mišių auka už Lietuvos valstybę

Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dieną bažnyčioje klebonas Artūras Stanevičius aukojo Šv. Mišias už Lietuvos valstybę.

 

Plačiau


 

2020-02-09 Šv. Mišios už Lietuvos savanorį Povilą Lukšį

Prieš 101 metus kovose su bolševikais už Lietuvos laisvę eidamas 33 metus žuvo savanoris karys Povilas Lukšys. Savanoris gimė 1889 08 21 Kazokų kaime, Surviliškio valsčiuje.

 

Plačiau


 

2020-02-05 Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos 2a klasės mokiniai šventė  šv. Agotos dieną

Vasario 5-ąją dieną Katalikų bažnyčia mini šventąją kankinę Agotą. Šv. Agota gyveno III a. Katanijoje (Pietų Italija, Sicilija). Dėl skaistybės nukankinta valdant imperatoriui Decijui (249–251). Kadangi buvo sudeginta, šv. Agotos duona ir šventintas vanduo – tai priemonės prieš gaisrą, šaukiantis šventosios užtarimo.

Plačiau


 

2020-02-05 Šv. Agota

Vasario 5 dieną 10 val. Šventosiose Mišiose parapijos klebonas Artūras Stanevičius meldėsi už parapiją prašant apsaugoti nuo gaisrų ir kitų nelaimių. Buvo šventinama šv. Agotos duona ir vanduo, kurie naudojami kaip sakramentalija sauganti nuo gaisro nelaimės, sielos ir kūno pavojų.

 

Plačiau


 

2020-02-02 Kristaus paaukojimo (Grabnyčių) šventės Šv. Mišios

Nešini žvakėmis į bažnyčią renkasi parapijiečiai. Grabnyčios švenčiamos praėjus 40 dienų nuo Jėzaus Gimimo, kada Juozapas ir Marija atneša pirmagimį savo sūnų Jėzų į šventyklą paaukoti Dievui.

 

Plačiau


 

2020-01-26 Dievo žodžio sekmadienis

Popiežius Pranciškus norėdamas, kad Šventasis Raštas būtų labiau skaitomas ir giliau apmąstomas, labiau branginamas bei iškilmingiau skelbiamas dar 2019 m. rugsėjo 30 dieną paskelbė „apaštališkąjį laišką „Aperuit illis“ ir nurodė, kad kasmet visoje Bažnyčioje trečiasis eilinis liturginių metų sekmadienis būtų švenčiamas kaip Dievo Žodžio sekmadienis.“ Dievo Žodžio sekmadienis pradėtas minėti 2020 metais.

Plačiau


 

2020-01-14 Kėdainių J. Paukštelio progimnazija lydima nuoširdžia malda

Šiuos liturginius metus Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos 2a klasės mokiniai su savo klasės auklėtoja Rita Kareivienė pradėjo išties krikščioniškai. Pradėjo Advento vainikų pynimu ir puošimu, jų nešimu į parodą Šv. Jurgio bažnyčioje

Plačiau


 

2020 Sausio 13 - osios paminėjimas Kauno gatvės kapinėse

Kėdainių Kauno g. kapinėse buvo pagerbtos sausio 13-osios aukos – žuvusieji kėdainiečiai Alvydas Kanapinskas ir Vytautas Koncevičius, prisiminti sausio 13-osios įvykiai.

 

Plačiau


 

2020-01-13 Pelėdnagiškiai prisiminė Sausio 13-osios didvyrį

Šiemet minime dvidešimt devintąsias sovietų agresijos, įvykdytos prieš Lietuvą, metines. 1991-ųjų Sausio 13-osios išvakarėse tūkstančiai Lietuvos žmonių, apsiginklavę meile ir patriotiniais jausmais, išėjo į gatves. Kėdainiai per šios dienos įvykius  yra netekę dviejų kraštiečių – Vytauto Koncevičiaus ir Alvydo Kanapinsko.

Plačiau


 

2020-01-12 Šv. Mišios už Lietuvos Laisvės gynėjus

Sausio 12 dieną (sekmadienį) pasitinkant Laisvės gynėjų dieną 12 val. klebonas Artūras Stanevičius aukojo Šv. Mišias už gyvus ir mirusius Lietuvos Laisvės gynėjus.

 

Plačiau


 

2020-01-06 Trijų Karalių kelionė lankant miesto įstaigas

Šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius su parapijos maldininkais turi kasmetę tradiciją Trijų Karalių dieną leistis į kelionę po miesto įstaigas. Karaliai ir žvaigždė vedasi su savimi palydą, kurios kiekvienas narys turi savo įsipareigojimą.

Plačiau


 

2020-01-05 Viešpaties Apsireiškimo-Trijų Karalių iškilmė

Praėjo nuostabi Kalėdų šventė. Džiaugiamės Jėzaus gimimu. Laukėme sniego, bet eglių šią žiemą negaubė baltosios skaros. Trijų Karalių dieną žemę nuklojo plona sniego danga, kuri bematant ištirpo. Tradiciškai pasibaigia kalėdinis laikotarpis. Pradeda ilgėti diena.

 

Plačiau


 

Daugiau naujienų rasite čia